Здавалка
Главная | Обратная связь

Приклади розрахункових завданьПриклад 1. Визначити небезпечну швидкість вітру для гарячого джерела D=1м, висотою H=40м, якщо швидкість виходу газоповітряної суміші із устя джерела викиду ω0=2 м/с, температура Тг=80ºС, максимальна температура зовнішнього повітря найжаркішого місяця Тп=22ºС.

Рішення. 1. Визначаємо витрату газоповітряної суміші:

2. Визначаємо параметр :

3. Знаходимо небезпечну швидкість вітру враховуючи умови (3.3):

, тобто .

Приклад 2. Якою може бути концентрація у повітрі житлового району оксиду карбону(II), якщо концентрація у повітрі оксиду сульфуру(IV) становить 0,02 мг/м3, а концентрація сірководню – 0,001 мг/м3, щоб повітряна суміш була небезпечною для людини?

Рішення. На підставі формули(3.20) для розрахунку коефіцієнта j визначаємо можливу концентрацію оксиду карбону(II) з підставленням відповідних величин фактичних концентрацій та ГДКСД шкідливих речовин (табл.3.2):

Із проведених розрахунків видно, що з врахуванням сумарної дії декількох шкідливих компонентів повітря, концентрація оксиду карбону(II) не повинна перевищувати 1,2 мг/м3, що значно нижче ГДКсд.

 

Запитання і завдання для самостійної роботи

1. Що таке максимально разова і середньодобова концентрації забруднюючих речовин у повітрі, як вони встановлюються?

2. В атмосферу викидають 1000 г/с висхідних газів, в яких міститься 7% СО2 і 0,3% SO2. Визначте максимальне значення приземної концентрації цих забрудників, якщо підприємство розташоване у Кривому Розі, де максимальна літня температура
Тп =27°С, має 100-метрову димову трубу діаметром 6 м. Температура викидних газів 120оС, їх середня витрата 100000 м3/год.

3. Чи буде небезпечною для людини короткочасна сумарна дія оксиду сульфуру(IV) і оксиду нітрогену(IV), якщо вони містяться у повітрі у таких концентраціях: 0,3 мг/м3; 0,06 мг/м3?©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.