Здавалка
Главная | Обратная связь

Практична робота № 6«Розрахунок розсіювання пилу від неорганізованих джерел»

До неорганізованих джерел пилу відносяться склади, відвали, хвостосховища і т.п. При цьому виділення пилу фіксується як від устаткування працюючого на складах, відвалах, так і від самої їхньої поверхні, що порошить під дією вітрової ерозії [15].

Основна кількість порід складується екскаваторним і буль­дозерним способом, менше конвеєрним. Так, при екскаваторному відвалоутворенні виділяється 80% пилу, при бульдозерному -11,2%, а конвеєрному - 8,8%.

Запиленість повітря на різних відстанях від відвалів залежить від інтенсивності пилевиділення працюючого на відвалі устаткування і самих площ відвалу. Експериментально встановлено, що в утворенні пилу бере участь не вся по­верхня відвалу, а лише та його частина, де проводиться розвантаження гірничої маси і працює устаткування (на практиці 8-15% від усієї площі відва­ла).

Величину розсіювання пилу з відвалів можна визначити на основі емпіричних формул, отриманих на підставі опрацювання результатів промислових до­сліджень [16, 17].

При конвеєрному відвалоутворенні відстань, на яку поширюється пил, можна визначити з виразу:

 

м (6.1)

де С- задана концентрація пилу, мг/м3;

- інтенсивність виділення пилу при утворенні відвалу, мг/с;

, мг/с;

де Q- продуктивність конвеєра, м3/с;

q- концентрація пилу, мг/ м3.

Значення можна також знайти з виразу:

мг/с; (6.2)

де - швидкість повітряного потоку, м/с.

 

 

Рис.6.1. Конвеєрний відвал

1- вузол виділення пилу з конвеєра (розвантаження), 2- вузол виділення пилу з поверхні відвалу.

 

 

 

Рис. 6.2. Бульдозерний відвал

1 - розвантаження автомобілів (вузол виділення пилу);

2 - поверхня відвала; 3 - планування бульдозером.

(1-3 вузли виділення пилу).

 

Рис. 6.3.Екскаваторний відвал

1- вузол розвантаження думпкара;

2- вузли навантаження і розвантаження екскаватора;

3- площа відвалу ( 1-3 вузли виділення пилу).

 

При екскаваторному або бульдозерному способі складування скельних порід відстань від відвалів до точки з заданою запиленістю повітря можна розрахувати за формулою:

м (6.3)

 

де - висота відвалу, м.

Значення може бути визначене для екскаваторів з об'ємом ковша:

до 8м3 , мг/с;

до 20 м3 , мг/с.

В табл. 6.1 подані дані про інтенсивність виділення пилу устаткування з рі­зноманітних типів відвалів.

Таблиця 6.1

Інтенсивність виділення пилу при утворення відвалу (швидкість вітру 2-3,2 м/с)

Спосіб утворення відвалу Технологічна операція, тип устаткування, що бере участь у ній і тип гірничих порід Інтенсивність виділення пилу (мг/с)
    Екскаваторний Розвантаження думпкарів 64-275
Складування порід екскаватором ЕКГ- 4,6 47-485
Складування порід екскаватором ЕКГ-8 700-1220
  Бульдозерний Розвантаження порід автосамоскидом 23-102
Складування порід бульдозером 97-180
Складування крейдо-мергелевих порід з використанням утворювачів відвалу   8000-12200
Конвеєрний Складування сланцю і безрудних роговиків   2230-8916
Складування крейдо-мергелевих порід (W=5-6%; W=1-2%)   8400-10120

 

При здуванні пилу з поверхні сформованих відвалів задане пиловиділення буде на відстані, що визначається з виразу:

 

м (6.4)

 

де – інтенсивність виділення пилу з поверхні відвалу, мг/c

- питома інтенсивність виділення пилу , мг/(с·м2);

- площа відвала, з якої відбувається пилоутворення, м2.

В табл. 6.2 подані значення питомої інтенсивності виділення пилу з поверхні відвалів, що складаються з різноманітних порід.

Таблиця 6.2©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.