Здавалка
Главная | Обратная связь

Завдання 1. Розрахунок ефективності екрануючих споруд 

Для визначення відносного зниження рівня звуку відбиваючими спору­дами необхідно накреслити у довільному масштабі схему розташування джерела шуму, екрана і розрахункової точки у відповідності зі схемами рис. 5.2

 

2

1

а)

ДШ

РТ

 
 

 

 
 


1

б)

РТ

. . . . . . .. . . . . . . . . . . .

. . . . . . .ДШ . .. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . , . . . . . . . . .

 

 

 
 


3

в) 1

. . . . . . .

ДШ . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . РТ

. . . . . . . . . .

 
 

 


Рис.5.1. Схема поширення звуку при відбиванні шуму звуковловлюючими екранами:

а) - будинками; б) - виїмками; в) - на­сипами; ДШ - джерело шуму; РТ – розрахункова точка; 1 - проекція звукової тіні; 2 - будинок;

3 - насип.

 

екран

а) РТ

 
 

 


Н ДШ h2

h1

 
 ДШ

б)

     
 
 
 

 


екран

 

РТ

Рис. 5.2. Розрахункові схеми для ви­значення ефективності зниження шуму екраном-стінкою: а) - розріз; б) - план;

 

У випадку, коли джерелом шуму є трансформатор, вентиляційна установ­ка або інші промислові джерела, на схемі варто показати геометричний центр зниження шуму. Спортивні площадки і інші об'єкти, на яких шум створюється безпосередньо людиною, джерело зображується точкою, взятою у центрі зони переміщення людей на висоті 1,5 м від поверхні землі. Розрахункові точки на­мічаються на рівні середини вікон будинку, що захищається від шуму, на відстані 2 м від його фасаду або на рівні 1,5 м від поверхні землі.

При відбиванні шуму будинками, насипами або виїмками значення різни­ці довжини шляхів проходження звукових променів визначається за розрахун­ковими схемами (рис.5.3) у такій послідовності:

- з'єднати вершину екрана із центром джерела шуму та розрахунковою точкою (РТ) відповідно прямими лініями і в);

- визначити графічно довжину прямих ліній а, в, с.

Для одержання більш точних результатів рекомендується користуватися такими формулами:

де - проекції відстаней а, в, с (м);

- відповідно висота джерела шуму, розрахункової точки і екрана, (м).

- визначити різницю довжини шляхів проходження звукових променів (м) за формулою:

В залежності від величини і виду джерела шуму за рис. 5.4 необхідно визначити розмір відносного зниження рівня звуку екраном безкінечної довжини А. Для екрана кінцевої довжини при лінійному джерелі шуму розрахунок рекомендується продовжити в такому порядку:

- накреслити у довільному масштабі схему розташування екрана і розрахункової точки (РТ) у відповідності зі схемою (рис 5.2 б).

- з’єднати прямими лініями розрахункову точку (РТ) із краями екрана, опустити перпендикуляр із розрахункової точки на екран і визначити кути і між перпендикуляром і прямими лініями, що з’єднують розрахункову точку (РТ) з краями екрану.

В залежності від розміру А і кутів і визначити величину зниження рівня звука екраном ΔLекр•α1 і ΔLекр•α2 за табл.5.1.

Далі варто визначити різницю між розмірами ΔLекр •α1 і

ΔLекр •α2 по модулю.

У залежності від цієї різниці по табл. 5.2. визначаємо поправку W.

 

а)

в

ДШ а РТ Н

h1 с h2

 
 


 

б) РТ

в

а

ДШ с h2

Н

h1

 
 

       
   
 
 

 


в) а в

ДШ c РТ Н

 
 


h1 h2

 


Рис. 5.3. Розрахункові схеми для визна­чення різниці ходу звукових променів при відбиванні шуму:

а)будинками; б)виїмками; в)насипами.

 

 

Таблиця 5.1©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.