Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 1. Теоретичні засади функціонування аудиту 

План заняття

1 Економічний контроль. Його види і форми.

2. Суть аудиту, принципи, завдання і функції.

3. Ринок аудиторської діяльності.

4. Види аудиту.

5. Законодавча база, що регулює аудиторську діяльність.

6. Історія виникнення аудиту.

Запитання для перевірки знань

1. Дайте визначення аудиту.

2. Охарактеризуйте предмет аудиту. Що спільного він має з предметом інших видів контролю і чим від них відрізняється?

3. Хто є користувачами фінансової інформації про стан господарюючих суб’єктів?

4. Що саме цікавить кожну групу користувачів фінансової інформації про стан господарюючих суб’єктів?

5. Як визначає аудиторську діяльність чинне законодавство України?

6. Сформулюйте вимоги до створення аудиторської фірми. Які існують законодавчі обмеження щодо діяльності аудиторів і аудиторських фірм?

7. Які можна виділити передумови виникнення аудиту?

 

Ситуаційні вправи

1. Із приведеного переліку підприємств визначити, які з них підлягають обов'язковій аудиторській перевірці:

- ТзОВ «Будматеріали»

- ПАТ «Коломия» (5% іноземного капіталу)

- КБ «Торговий дім»

- Державне підприємство «Житомирський лікеро-горілчаний завод»

- Фермерське господарство «Цикорій»

- Довірче товариство «Капітал»

- Мале підприємство «Колорит»

- Житомирський національний агроекологічний університет

- Страхова компанія «Юпітер»

- Державне підприємство «Криворіжсталь», що приватизується.

- ПФТС (фондова біржа)

 

2. Вказати та пояснити, до якого виду аудиторської діяльності згідно Закону України про аудиторську діяльність слід віднести вказані роботи:

- аналіз фінансового стану підприємства;

- консультації по створенню нового підприємства;

- аудит оцінки активів підприємства, що приватизується;

- аналіз діяльності підприємства та складання бізнес-плану;

- підтвердження річної фінансової звітності страхової компанії;

- підтвердження річної фінансової звітності малого підприємства;

- перевірка цільового використання кредитних коштів;

-консультації по питаннях податкового та бухгалтерського обліку;

- консультації по питанню кадрового забезпечення;

- консультаційна допомога державним підприємствам, що приватизуються чи реорганізуються.

 

3. З’ясуйте, яка саме інформація цікавить наступних користувачів:

Користувачі Характер інформації, що цікавить користувачів
Акціонери  
Працівники  
Позикодавці  
Постачальники  
Клієнти  
Робітники податкової інспекції  
Інвестори  

 

Домашнє завдання1. Ознайомитися із змістом Закону України «Про аудиторську діяльність» (із змінами та доповненнями) і відобразити схематично його структуру. Текст Закону України «Про аудиторську діяльність» наведено у додатку до цих Методичних вказівок.

2. Заповніть таблицю, проставляючи відповідну позначку, яка підтверджує класифікацію аудиторських послуг за змістом:

Види аудиторських послуг Послуги дії Послуги контролю Інформаційні послуги
Оглядова перевірка      
Операційна (тематична) перевірка      
Ведення обліку      
Відновлення обліку      
Організація бухгалтерського обліку      
Складання фінансової звітності      
Захист бухгалтерської та податкової звітності в податкових органах      
Виправлення помилок      
Удосконалення діючої системи обліку      
Автоматизація обліку      
Планування      
Аналіз      
Надання консультацій      
Навчальне консультування      
Проведення семінарів, підвищення кваліфікації облікового персоналу підприємств      
Навчання облікового персоналу      
Видання методичних розробок з бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу, аудиту      


©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.