Здавалка
Главная | Обратная связь

ТЕМА 1. МЕТА, ЗМІСТ І ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ, ЙОГО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ФІНАНСОВИМ ОБЛІКОМПлан семінарського заняття:

1. Управлінський облік в системі управління: сутність та завдання

2. Предмет, об’єкти та методи управлінського обліку

3. Принципи та функції управлінського обліку

4. Еволюція управлінського обліку

 

Навчальні завдання:

ТЕСТИ

Які з перерахованих процедур не є завданням управлінського обліку?

а) надання оперативної інформації управлінській ланці в середині підприємства;

б) визначення результатів діяльності за центрами відповідальності;

в) складання фінансової та податкової звітності;

г) калькулювання собівартості продукції.

 

2. Основною метою управлінського обліку є:

а) визначення фінансового результату підприємства для цілей оподаткування;

б) складання фінансової та статистичної звітності;

в) надання інформації для прийняття рішень керівництвом.

 

Яка з перерахованих функцій не є функцією управлінського обліку?

а) прогностична;

б) стимулююча;

в) комунікаційна;

г) аналітична.

4. Ведення управлінського обліку суб’єктами господарювання регламентується:

а) Міністерством фінансів України ;

б) керівництвом підприємства;

в) Міжнародною федерацією бухгалтерів;

г) Методологічною радою з бухгалтерського обліку.

 

5. На виконання яких з наведених процедур не орієнтований управлінський облік:

а) надання оперативної інформації управлінському персоналу всередині підприємства;

б) визначення результатів діяльності за центрами відповідальності;

в) складання фінансової та податкової звітності;

г) калькулювання собівартості продукції?

 

ВПРАВИ

Вправа 1.1

За допомогою наведеної таблиці провести порівняльну характеристику фінансового, управлінського та податкового обліку.

Область порівняння Управлінський облік Фінансовий облік Податковий облік
1. Обов’язковість ведення      
2. Мета обліку      
3. Користувачі Інформації      
4. Базова структура      
5. Прив’язка у часі      
6. Види вимірників в Обліку      
7. Ступінь точності Інформації      
8. Об’єкт звітності      
9. Ступінь Відповідальності      
10. Якість інформації      

Вправа 1.2

Провести дискусію за наведеними нижче позиціями.

Спірна позиція Аргументи
за проти
1 2 3
1. Управлінський облік на Заході здійснюється, головним чином, управлінським персоналом, а не бухгалтерами
Продовження таблиці
1 2 3
2. Головним в терміні “управлінський облік” є слово “управління”
3. Системи управлінського обліку впроваджують на основі чинного законодавства
4. Системи управлінського обліку основну увагу приділяють передбаченням на перспективу і нехтують історичною інформацією
5. Управлінський облік допомагає підвищити якість управління
6. Системи управлінського обліку здатні зробити слабких менеджерів сильними
7. Управлінський облік є корисним засобом при виконанні менеджерами їх роботи
8. В управлінському обліку не використовується інформація фінансового обліку
9. Управлінський облік одночасно є областю дослідження і професією
10. Управлінський облік краще за все спрацьовує, коли в системі є зворотній зв’язок    

Вправа 1.3.

Серед наведених груп користувачів бухгалтерської інформації виділити внутрішніх та зовнішніх користувачів та назвати інформацію, яка їх може цікавити.

Користувачі інформації Інформація
Відділ технічного контролю Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, зосередженні у статистичній звітності
Податкова міліція Дані про рух запасів
Центральне статистичне управління Норми праці, кількість явок та неявок на роботу
Кредитний відділ обслуговуючого банку Суми нарахованих податків та строки їх сплати
Відділ кадрів Розмір доходу
Табельник цеху Ціни, тарифи, платоспроможність дебіторів
Робітники підприємства Загальний фінансовий стан підприємства, що впливає на розмір заробітної плати
Служба маркетингу Фінансовий результат
Інноваційний фонд Показники ліквідності та платоспроможності підприємства
Зав. складським господарством Штатний розклад, розмір посадових окладів
Дебітори Норми виходу продукції та стандарти її якості
Акціонери Ціни на продукцію, роботи, послуги, форми оплати за товари

Вправа 1.4.

Які принципи управлінського обліку реалізовані в нижче наведених ситуаціях?

1. На ВАТ “Молочник” звітний період для внутрішньої звітності щодо руху сировини та готової продукції встановлено в один тиждень, оскільки оборотність оборотних засобів на підприємстві досить висока.

2. Дані первинного і зведеного обліку розрахунків з дебіторами використовується бухгалтерією ТзОВ “Оберіг” в двох аспектах: для визначення резерву сумнівних боргів та для контролю за строками погашення дебіторської заборгованості і прийняття рішень щодо вибору контрагентів.

3. На ЗАТ “Чуднівчанка” витрати та доходи кожного цеху за звітний період детально аналізуються і використовуються для планування на майбутній звітний період. Планування проводиться в грошовому вимірнику

Вправа 1.5.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.