Здавалка
Главная | Обратная связь

Професор В.М.БлагодаровУДК 616.618 (075.80)

ББК 52.5я.73

3-14

ЗАГАЛЬНА ПАТОМОРФОЛОГІЯ

Тестові завдання

Благодаров Володимир Миколайович

Рецензенти

Марковський В.Д. -завідувач кафедрою патологічної анатомії Харківського національного медичного університету, дійсний член інтернаціональної академії патології, професор

Ситнікова В.О. -завідувач кафедрою патоморфології Одеського медичного університету, професор

Романенко А.М.- завідувач лабораторії патоморфології НДІ урології НАМН України, академік НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член інтернаціональної академії патології, професор

Благодаров В.М.

Загальна патоморфологія: тестові завдання. Київ – 2012, ……. с.

ВN 966-7844-18-8

Тестовий контроль знань та практичних навичок студентів, представлений у даному виданні, є важливою частиною навчально-виховного процесу за умов інтеграції у загальноосвітній європейський простір. База представлених данних складає 3000 тестових завдань з різних питань загальної патоморфології і є доповненням до раніше опублікованих матеріалів (підручник, посібник) з курсу загальної патоморфології.

Книга призначена для студентів медичних вузів, біологічних факультетів університетів, лікарів-інтернів.

 

ІSВN 966-7844-18-8 ББК 52.5я.73

© Благодаров Володимир Миколайович


ПЕРЕДМОВА

 

За умов сучасного етапу викладання патологічної морфології на основі впровадженої кредитно-модульної системи навчання набувають особливого значення різні форми методичного забезпечення навчального процесу. З одного боку, це стосується впровадження сучасних комп’ютерних технологій шляхом створення різного типу навчальних програм, з іншого – використанням, особливо при відсутні технічного забезпечення, тестових завдань для індивідуального контролю знань студентів в академгрупах.

Використання подібної форми засвоєння навчального матеріалу має особливе значення, бо на відміну від комп’ютерного контролю знань, дає можливість досить ефективно аналізувати допущені студентами помилки з обговоренням їх результатів у присутності викладача.

Виходячи з зазначеного і маючи уже певний досвід роботи у цьому напрямку, колектив кафедри патоморфології узагальнив власну електронну базу тостових завдань (3000), особливістю яких є клініко-морфологічна спрямованість кожної задачі. В кожній їз них мова йде про конкретну клінічну ситуацію та особливості її морфологічних проявів, що має значення при підготовці майбутніх фахівців лікувального профілю.

Видання включає п’ять розділів, що відносяться до групи загальнопатологічних процесів та пухлин. В кожному з них представлена окрема заставка з теорії даного процесу, яка включає визначення та загальну характеристику його, що є необхідним для подальшого вивчення матеріалу.

Тестові завдання та еталони відповідей до них взяті як із створеної співробітниками кафедри бази даних, так і з частково використаних окремих літературні першоджерел. Робота ілюстрована рисунками по окремим розділам загальнопатологічним процесів і пухлин і є логічним завершенням раніше опублікованому підручнику з патоморфології.

Колектив авторів буде вдячним за всі критичні зауваження, які будуть обов’язково враховані при підготовці до друку другої частини видання по патоморфології захворювань людини.

Професор В.М.Благодаров©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.