Здавалка
Главная | Обратная связь

ПРОДУКТИВНЕ ЗАПАЛЕННЯ
1. Визначення продуктивного запалення:

1. Запалення, що характеризується вираженим пошкодженням тканин

2. Запалення, що характеризується утворенням гнійного ексудату

3. Запалення, що характеризується утворенням фібринозного ексудату

4.Запалення, що характеризується розмноженням клітин гістіогенного і гематогенного походження в осередку пошкодження

5. Процес, який характеризується розмноженням епітеліальних елементів

 

2.Продуктивне запалення характеризується клітинною:

1. Альтерацією

2. Кооперацією

3. Трансформацією

4. Ексудацією

5. Проліферацією

 

3.Характеристика продуктивного запалення:

1. Часто супроводжується накопиченням рідини в порожнинах

2. Характерний гострий перебіг

3. Характерний хронічний перебіг

4. Не завершується склерозом

5. Супроводжується утворенням еритроцитарного ексудату

 

4.Причини хронічного запалення:

1. Гостра інфекція

2. Інфекція, що персистує

3. Тривала дія токсичних речовин

4. Термічні опіки

5. Дія електричного струму

 

5. Хронічне запалення характеризується:

1. Фіброзом

2. Відкладеннями фібриноїду

3. Мононуклеарною інфільтрацією

4. Прогресуючою деструкцією сполучної тканини

5. Тканинною атипією

 

6.Фаза проліферації характеризується:

1. Некрозом тканини

2. Діапедезними крововиливами

3. Лімфореєю

4. Розмноженням клітин у зоні запалення

5. Лейкодіапедезом

 

7. Яка тканинна реакція переважає при продуктивному запаленні:

1. Ексудація

2. Склероз

3. Проліферація

4. Альтерація

5. Деструкція

 

8.Назвіть клініко-анатомічні особливості продуктивного запалення:

1. Характерний гострий перебіг

2. Переважає продуктивна тканинна реакція

3. Переважає ексудативна тканинна реакція

4. Характерний хронічний перебіг

5. Наслідок – малігнізація

 

9.В осередку запалення на стадії проліферації клітини:

1. Розмножуються

2. Емігрують

3. Диференціюються

4. Трансформуються

5. Некротизуються

10.На продуктивній стадії в осередок запалення найпершими мігрують:

1. Макрофаги

2. Епітеліоїдні клітини

3. Моноцити крові

4. Велетенські клітини Пирогова-Лангханса

5. Велетенські клітини сторонніх тіл

 

11.В осередку запалення моноцити крові трансформуються у:

1. Макрофаги

2. Епітеліоїдні клітини

3. Епітеліальні клітини

4. Велетенські багатоядерні клітини

5. Атипові клітини

 

12.В осередку запалення на стадії проліферації моноцити диференціюються у:

1. Фібробласти

2. Плазмоцити

3. Гістіоцити

4. Макрофаги

5. Міоцити

13. Диференціювання і трансформація клітин в осередках продуктивного запалення:

1. Макрофаг трансформується у епітеліоїдну клітину

2. Макрофаг трансформується у велетенську клітину

3. Т-лімфоцит диференціюється у лаброцит

4. В-лімфоцит диференціюється у лаброцит

5. В-лімфоцит диференціюється у плазматичну клітину

 

14. Диференціювання і трансформація клітин в осередках продуктивного запалення:

1. Камбіальні мезенхімальні клітини - фібробласти

2. Камбіальні мезенхімальні клітини - макрофаги

3. Моноцити - макрофаги

4. Моноцити – фібробласти

5. Камбіальні паренхіматозні клітини - фіброцити

 

15. Характерні зміни клітин в осередках продуктивного запалення:

1. Фібробласт гине

2. Фібробласт диференціюється у фіброцит

3. Епітеліоїдна клітина диференціюється у фіброцит

4. Епітеліоїдна клітина диференціюється у велетенську клітину

5. Камбіальні епітеліальні клітини диференціюються у епітеліоїдні клітини

 

16. Характерні зміни клітин в осередках продуктивного запалення:

1. Нейтрофіл гине

2. Нейтрофіл диференціюється у макрофаг

3. Нейтрофіл диференціюється у фібробласт

4. В-лімфоцит диференціюється у фібробласт

5. В-лімфоцит диференціюється у плазматичну клітину

 

17.Різновидами макрофагів є:

1. Остеобласти

2. Остеокласти

3. Фібробласти

4. Гістіоцити

5. Купферівські клітини печінки

 

18.Різновидами макрофагів є:

1. Мезангіоцити нирок

2. Нефроцити

3. Клітини Лангерганса шкіри

4. Клітини мікроглії ЦНС

5. Плазмоцити

 

19.Назва макрофагів відповідно до локалізації:

1. Легені – клітини Іто

2. Нирки – мезангіоцити

3. Селезінка – остеобласти

4. Сполучна тканина – клітини Беца

5. Печінка – клітини Купфера

 

20.В осередку запалення зрілі макрофаги трансформуються у:

1. Гістіоцити

2. Епітеліоїдні клітини

3. Перицити

4. Велетенські багатоядерні клітини

5. Атипові клітини

 

21.В осередку запалення епітеліоїдні клітини трансформуються у:

1. Клітини Вірхова

2. Епітеліальні клітини

3. Клітини Мікуліча

4. Велетенські клітини Пирогова-Лангханса

5. Велетенські клітини сторонніх тіл

 

22. Можливі механізми утворення велетенських клітин:

1. Злиття фібробластів

2. Поділ ядер без поділу цитоплазми макрофагів

3. Злиття макрофагів

4. Злиття нейтрофілів

5. Генна мутація

 

23.Кількість ядер у велетенських клітинах Пирогова-Лангханса:

1. Одне

2. 2– 30

3. Більше 300

4. Без’ядерні

5. Мононуклеарні

 

24.Кількість ядер у велетенських клітинах сторонніх тіл:

1. Одне

2. 2 – 30

3. Більше 30

4. Без’ядерні

5. Мононуклеарні

25.Розташування ядер у велетенських клітинах Пирогова-Лангханса:

1. По периферії клітини

2. У центрі клітини

3. Хаотично розміщені

4. Кільцеподібно

5. Підковоподібно

 

26.Розташування ядер у велетенських клітинах сторонніх тіл:

1. По периферії клітини

2. У центрі клітини

3. Хаотично

4. Монетними стовпчиками

5. Купками

 

27.Можливі варіанти клітинних трансформацій в патогенезі запалення на стадії проліферації:

1. Гістіоцит - моноцит

2. Монобласт - лімфобласт

3. В-лімфоцит - плазмоцит

4. Т-лімфоцит - плазмоцит

5. Моноцит - макрофаг

 

28.На стадії проліферації в осередку запалення В-лімфоцити диференціюються у:

1. Фібробласти

2. Плазмоцити

3. Гістіоцити

4. Макрофаги

5. NK-клітини

 

29.На стадії проліферації в осередку запалення Т-лімфоцити диференціюються у:

1. Фібробласти

2. Плазмоцити

3. Гістіоцити

4. Макрофаги

5. Не трансформуються

 

30.На стадії проліферації в осередку запалення мезенхімальні камбіальні клітини диференціюються у:

1. Фібробласти

2. Плазмоцити

3. Гістіоцити

4. Макрофаги

5. NK-клітини

 

31.Для макрофага характерно:

1. Є попередником плазматичної клітини

2. Першим з’являється в ділянці запалення

3. Складає основу гнійного ексудату

4. Є попередником епітеліоїдної клітини

5. Має полісегментарне ядро

 

32.Макрофаги секретують:

1. Інтерлейкін-І

2. Фактор некрозу пухлин

3. Активатор плазміногену

4. Похідні арахідонової кислоти

5. Імуноглобуліни

 

33.Для еозинофіла характерно:

1. Зафарбовується толуїдиновим синім

2. Першим з’являється в ділянці запалення

3. Складає основу гнійного ексудату

4. Є попередником плазматичної клітини

5. Усуває наслідки реакції гіперчутливості негайного типу

 

34.Для В-лімфоцита характерно:

1. Продукує гормони

2. Є попередником плазматичної клітини

3. Складає основу гнійного ексудату

4. Фагоцитує бактерії

5. Усуває наслідки реакції гіперчутливості негайного типу

 

35.Для тучної клітини характерно:

1. Зафарбовується толуїдиновим синім

2. Циркуляція в плазмі крові

3. Складає основу гнійного ексудату

4. Є попередником плазматичної клітини

5. Усуває наслідки реакції гіперчутливості негайного типу

 

36. Клітини, що беруть участь у фагоцитозі:

1. Нейтрофіли

2. Лімфоцити

3. Гістіоцити

4. Макрофаги

5. Еозинофіли

 

37. Види фагоцитозу в осередках продуктивного запалення:

1. Піноцитоз

2. Цитопемзис

3. Незавершений

4. Ендоцитобіоз

5. Завершений

 

38.Види продуктивного запалення:

1. Іхорозне

2. Гіперпластичні розростання

3. Інтерстиціальне

4. Гранульоматозне

5. Неспецифічне

 

39. Назвіть види продуктивного запалення:

1. Абсцес

2. Інтерстиціальне

3. Флегмона

4. Гранульоматозне

5. Поліпи, гострокінцеві кондиломи

 

40.Види продуктивного запалення:

1. Інтерстиціальне

2. Гранульоматозне

3. Серозне

4. Гнійне

5. Катаральне

 

41.Форма проліферативного запалення дифузного характеру:

1. Емпієма

2. Інерстиціальне

3. Гранульоматозне

4. З утворенням поліпів та кондилом

5. Флегмона

 

42. Для проміжного запалення характерно:

1. Дифузний ексудат в підшкірній клітковині

2. Осередковий ексудат в підшкірній клітковині

3. Осередковий клітинний інфільтрат у стромі паренхіматозних органів

4. Дифузний клітинний інфільтрат у стромі паренхіматозних органів

5. Дифузний ексудат у стромі кровотворних органів

 

43. Особливості проміжного запалення:

1. Переважає альтеративна тканинна реакція

2. Переважає ексудативна тканинна реакція

3. Переважає продуктивна тканинна реакція

4. Осередковий клітинний інфільтрат у стромі паренхіматозних органів

5. Дифузний клітинний інфільтрат у стромі паренхіматозних органів

 

44. Походження клітин запального інфільтрату:

1. Гематогенне

2. Лімфогенне

3. Неврогенне

4. Гістіогенне

5. Ембріональне

 

45. Клітини гістіогенного походження в осередках продуктивного запалення:

1. Ендотеліальні клітини

2. Лімфоцити

3. Фібробласти

4. Нейтрофіли

5. Моноцити

 

46. Клітини гематогенного походження в осередках продуктивного запалення:

1. Ендотеліальні клітини

2. Лімфоцити, моноцити

3. Фібробласти

4. Макрофаги

5. Адвентиціальні клітини

 

47. Види клітинних інфільтратів в осередках продуктивного запалення:

1. Осередкові, дифузні

2. Велетенськоклітинні, плазмоклітинні

3. Нейтрофільні, фібринозні

4. Макрофагальні, епітеліоїдноклітинні

5. Поліморфноклітинні

 

48. Органи, у яких найбільш часто розвивається проміжне запалення:

1. Селезінка, лімфатичні вузли

2. Мозок, шкіра

3.Серце, легені

4. Печінка, нирки

5. Шлунок, кишечник

 

49.Інтерстиціальне запалення найчастіше розвивається в:

1. Головному мозку

2. Печінці

3. Нирках

4. Міокарді

5. Легенях

 

50.При інтерстиціальному продуктивному запаленні клітинний інфільтрат міститься:

1. В стромі внутрішніх органів

2. На слизових оболонках

3. В епідермісі

4. В паренхімі органів

5. У порожнинах тіла

 

51. Макро- та мікроскопічні ознаки інтерстиціального запалення:

1. Макроскопічно органи не змінені

2. Макроскопічно органи значно деформовані

3. У стромі паренхіматозних органів дрібні абсцеси

4. У стромі паренхіматозних органів клітинний інфільтрат

 

52.Плазмоцити клітинного інфільтрату при інтерстиціальному продуктивному запаленні можуть перетворюватися у:

1. Гіалінові кулі

2. Тільця Меллорі

3. Гнійні тільця

4. Клітини Пирогова – Лангханса

5. Тільця Шаумана

 

53.Паренхіматозні елементи у гостру фазу інтерстиціального продуктивного запалення зазнають:

1. Атрофії

2. Гіпертрофії

3. Метаплазії

4. Дистрофічно-некротичних змін

5. Анаплазії

 

54.Пролонгація інтерстиціального продуктивного запалення призводить до:

1. Гіпертрофії паренхіматозних елементів

2. Атрофії паренхіматозних елементів

3. Амілоїдозу

4. Склерозу

5. Гіалінозу

 

55.У гостру фазу інтерстиціального продуктивного запалення в інфільтраті переважають:

1. Слиз

2. Еритроцити

3. Моноцити

4. Епітеліоїдні клітини

5. Нейтрофіли

 

56.Основні морфологічні ознаки осередку хронічного запалення:

1. Склероз

2. Вторинна альтерація тканин

3. Мононуклеарна інфільтрація

4. Продуктивна тканинна реакція

5. Ексудативна тканинна реакція

 

57. Характерний наслідок інтерстиціального запалення:

1. Набряк

2. Інфаркт

3. Гангрена

4. Склероз

5. Амілоїдоз

 

58. Характерний наслідок інтерстиціального продуктивного міокардиту:

1. Великоосередковий кардіосклероз

2. Інфаркт міокарда

3. Кардіоміопатія

4. Дрібноосередковий/дифузний кардіосклероз

5. Амілоїдоз

 

59.Назва продуктивного запалення осередкового характеру:

1. Кіста

2. Абсцес

3. Гематома

4. Гранульома

5. Катар

 

60.При гранульоматозному запаленні можливі:

1. Амілоїдоз

2. Казеозний некроз

3. Гіаліноз

4. Фібриноїдний некроз

5. Зона демаркації

 

61. Гранульома – це вузлик, що являє собою скупчення:

1. Еозинофілів

2. Еритроцитів

3. Нейтрофілів

4. Клітин моноцитарно-макрофагальної системи

5. Базофілів

 

62. В клітинних коопераціях в імунній гранульомі беруть участь:

1. Лімфоцити

2. Піоїдні клітини

3. Епітеліоїдні клітини

4. Еритроцити

5. Ксантомні клітини

 

63.Стадії морфогенезу гранульоми:

1. Нагромадження юних моноцитарних фагоцитів

2. Нагромадження фібробластів

3.Дозрівання моноцитів

4. Дозрівання гістіоцитів

5. Трансформація макрофагів

 

64.Стадії морфогенезу гранульоми:

1. Трансформація макрофагів у епітеліоїдні клітини

2. Дозрівання плазмобластів у плазмоцити

3. Утворення велетенських клітин

4. Синтез імуноглобуліну

5. Нагромадження фібробластів

 

65.Різновиди гранульом за гістологією:

1. Імунні

2. Неімунні

3. Епітеліоїдноклітинні

4. Зрілі макрофагальні

5. Спадкові

 

66. Різновиди гранульоматозного запалення залежно від патогенезу:

1. Імунне

2. Гостре

3. Підгостре

4. Хронічне

5. Неімунне

 

67.Різновиди гранульом за клітинним складом:

1. Еритроцитарні

2. Лейкоцитарні

3. Макрофагальні

4. Епітеліоїдноклітинні

5. Велетенськоклітинні

 

68. Найбільш характерні для неімунної гранульоми клітини:

1. Велика кількість базофілів

2. Еозинофіли

3. Лаброцити

4. Гігантські клітини сторонніх тіл

5. Плазмоцити

 

69.Різновиди імунних гранульом:

1. На основі гранульоматозної гіперчутливості

2. Імуноалергічні

3. Токсичні

4. Токсико-інфекційні

5. Змішаного типу

 

70.Різновиди імунних гранульом:

1. На основі ГНТ

2. На основі ГУТ

3. Токсичні

4. Токсико-інфекційні

5. Пилові

 

71.Різновиди неімунних гранульом:

1. На основі ГНТ

2. На основі ГУТ

3. Токсичні

4. Токсико-інфекційні

5. Пилові

 

72.Різновиди гранульом встановленої етіології:

1. Токсико-інфекційні

2. Токсичні

3. Інфекційні

4. Алергічні

5. Неінфекційні

 

73.Різновиди неінфекційних гранульом:

1. Пилові

2. Токсичні

3. Токсико-інфекційні

4. Медикаментозні

5. Сторонніх тіл

 

74.Типи гранульом залежно від особливостей метаболізму в них:

1. З високим рівнем обміну

2. З середнім рівнем кровопостачання

3. З низьким рівнем кровопостачання

4. Метаболічно інертні

5. З низьким рівнем обміну

 

75.Основні різновиди гранульом за причинами їх розвитку:

1. Гранульоми невстановленої етіології

2. Гранульоми встановленої етіології

3. Токсико-інфекційні гранульоми

4. Токсичні гранульоми

5. Гранульоми гіперсенситивні

 

76.Приклади гранульом невстановленої етіології:

1. Гістоплазмоз

2. Гранульоматозний медикаментозний гепатит

3. Хвороби Крона і Хортона

4. Асбестоз

5. Саркоїдоз

 

77. Вид продуктивного запалення, який розвивається навколо сторонніх тіл:

1. Інтерстиціальне

2. Гранульоматозне специфічне

3. Гранульоматозне неспецифічне

4. Поліпозне

5. Кондиломатоз

 

78. Особливості гранульом, що розвиваються навколо сторонніх тіл:

1. Ексудативна тканинна реакція

2. Продуктивна тканинна реакція

3. Формування абсцесів

4. Переважання гігантських клітин Пирогова-Лангханса

5. Переважання гігантських клітин сторонніх тіл

 

79. Морфологічні ознаки запалення, що розвивається навколо стороннього тіла:

1. Специфічне гранульоматозне запалення

2. Неспецифічне гранульоматозне запалення

3. Велетенські клітини Пирогова-Лангханса

4. Велетенські клітини чужорідних тіл

5. В центрі гранульоми нерозчинна, низькоантигенна речовина

 

80. Морфологічні ознаки запалення навколо шва з шовкових ниток:

1. Специфічне гранульоматозне запалення

2. Неспецифічне гранульоматозне запалення

3. Лімфоцити, фібробласти, макрофаги

4. Гігантські клітини сторонніх тіл, моноцити

5. Нейтрофіли, фібрин

 

81. Характеристика продуктивного запалення, що розвивається в області кукси бронха навколо шовного матеріалу:

1. Специфічне гранульоматозне запалення

2. Неспецифічне гранульоматозне запалення

3. Лімфоцити, фібробласти

4. Гігантські клітини Пирогова−Лангханса

5. Гігантські клітини сторонніх тіл

 

82. Вид продуктивного запалення, який розвивається навколо тваринних паразитів:

1. Інтерстиціальне

2. Гранульоматозне

3. Проміжне

4. Поліпозне

5. Кондиломатоз

 

83. Особливість гранульоми, що розвивається навколо тваринних паразитів:

1. Скупчення нейтрофілів

2. Поширений некроз

3. Переважання гігантських клітин сторонніх тіл

4. Переважання гігантських клітин Пирогова−Лангханса

5. Переважання базофілів

 

84. Вид продуктивного запалення, який розвивається в печінці при альвеококозі:

1. Інтерстиціальне

2. Гранульоматозне специфічне

3. Гранульоматозне неспецифічне

4. Поліпозне

5. Кондиломатоз

 

85. Зміни, які виникають навколо багатокамерного ехінокока у печінці:

1. Лейкоцитарна інфільтрація

2. Моноцитарна, макрофагальна інфільтрація

3. Розвивається неспецифічне гранульоматозне запалення

4. Лімфогістіоцитарна інфільтрація

5. Формується фіброзна капсула

 

86. Наслідки запалення навколо тваринних паразитів:

1. Нагноєння

2. Рубцювання

3. Інкапсуляція

4. Гіаліноз

5. Петрифікація

 

87.Класифікація гранульом інфекційного походження:

1. Первинні

2. Вторинні

3. Специфічні

4. Неспецифічні

5. Набуті

 

88. Стан організму, який свідчить про розвиток продуктивної реакції при специфічному запаленні:

1. Слабка опірність організму

2. Ареактивність

3. Стійкий імунітет

4. Відносна резистентність організму до збудника

5. Імунодефіцит

 

89. Ознаки специфічного запалення:

1. Збудник – вірус, перебіг гострий

2.Високоантигенний збудник, перебіг хронічний, хвилеподібний

3. Стабільна ексудативна тканинна реакція

4. Постійна зміна тканинних реакцій

5. Казеозний некроз, наявність гранульом

 

90. Імунне гранульоматозне запалення розвивається при:

1. Силікозі

2. Сифілісі

3. Сказі

4. Туберкульозі

5. Альвеолококозі

 

91.Специфічні гранульоми спостерігаються при:

1. Туберкульозі

2. Сифілісі

3. Черевному тифі

4. Висипному тифі

5. Проказі

 

92.Специфічні гранульоми спостерігаються при:

1. Грипі

2. Гонореї

3. Лепрі

4. Риносклеромі

5. Сапі

 

93.Неімунне гранульоматозне запалення розвивається при:

1. Сказі

2. Сифілісі

3. Туберкульозі

4. Шистосомозі

5. Риносклеромі

 

94. Вид продуктивного запалення, який розвивається в печінці при туберкульозі:

1. Інтерстиціальне

2. Гранульоматозне неспецифічне

3. Гнійне

4. Поліпозне

5.Гранульоматозне специфічне

 

95. Вид продуктивного запалення, який розвивається в міокарді при сифілісі:

1. Катаральне

2.Гранульоматозне специфічне

3. Гранульоматозне неспецифічне

4. Поліпозне

5. Кондиломатоз

 

96. Вид продуктивного запалення, який характерний для сифілісу:

1. Катаральне

2.Гранульоматозне специфічне

3. Гранульоматозне неспецифічне

4. Поліпозне

5. Кондиломатоз

 

97. Вид продуктивного запалення, який характерний для прокази:

1. Інтерстиціальне

2. Гранульоматозне специфічне

3. Гранульоматозне неспецифічне

4. Поліпозне

5. Кондиломатоз

 

98. Вид продуктивного запалення, який характерний для склероми:

1. Інтерстиціальне

2.Гранульоматозне специфічне

3. Гранульоматозне неспецифічне

4. Поліпозне

5. Кондиломатоз

 

99. Вид продуктивного запалення, який розвивається при сапі:

1. Інтерстиціальне

2.Гранульоматозне специфічне

3. Гранульоматозне неспецифічне

4. Поліпозне

5. Кондиломатоз

 

100. Гострі інфекційні захворювання, при яких розвивається гранульоматозне запалення:

1. Грип

2. Кір

3.Черевний тиф

4. Висипний тиф

5. Сказ

 

101. Вид продуктивного запалення, який розвивається в міокарді при ревматизмі:

1. Гранульоматозне специфічне

2. Гранульоматозне неспецифічне

3. Паренхіматозне

4. Поліпозне

5. Кондиломи

 

102. Вид продуктивного запалення, який розвивається в головному мозку при висипному тифі:

1. Інтерстиціальне

2.Гранульоматозне неспецифічне

3. Проміжне

4. Поліпозне

5. Кондиломатоз

 

103. Вид продуктивного запалення, який розвивається в головному мозку при сказі:

1. Інтерстиціальне

2. Гранульоматозне неспецифічне

3. Проміжне

4. Поліпозне

5. Гранульоматозне специфічне

 

104.Збудником туберкульозу є:

1. Мікобактерія Коха

2. Мікоплазма

3. Мікобактерія Ганзена

4. Корінебактерія

5. Актиноміцети

 

105.Фази розвитку тубекульозного запалення:

1. Альтерація

2. Інтерстиціальна

3. Ексудація

4. Проліферація

5. Внутрішньоклітинна

 

106.При туберкульозному запаленні спочатку спостерігається:

1. Ексудація

2. Еміграція

3. Альтерація

4. Проліферація

5. Продуктивна фаза

 

107.Альтерація при туберкульозному запаленні проявляється у вигляді:

1. Вологого некрозу

2. Фібриноїдного некрозу

3. Восковидного некрозу

4. Ценкерівського некрозу

5. Казеозного некрозу

 

108.Туберкульозне запалення на стадії альтерації має вигляд:

1. Осередків некрозу

2. Осередків крововиливів

3. Осередкових ексудативних змін

4. Кісти

5. Гранульом

 

109.Туберкульозне запалення на стадії ексудації має вигляд:

1. Осередків некрозу

2. Осередків крововиливів

3. Осередкових ексудативних змін

4. Гемосидерозу

5. Гранульом

 

110.Туберкульозне запалення на стадії проліферації характеризується:

1. Збільшенням осередків некрозу

2. Осередками крововиливів

3. Утворенням гнійного ексудату

4. Гемосидерозом

5. Гранульомами

 

111.Назва туберкульозної гранульоми:

1. Туберкулома

2. Туберкульозний горбик

3. Гума

4. Лепрома

5. Сифілід

 

112.Осередок казеозного некрозу у туберкульозній гранульомі безпосередньо оточений:

1. Вологим некрозом

2. Валом епітеліоїдних клітин

3. Валом лімфоїдних клітин

4. Велетенськими клітинами Пирогова – Лангханса

5. Кровоносними капілярами

 

113. Вид некрозу, характерний для запалення при туберкульозі:

1. Восковидний

2. Інфаркт

3. Сирнистий

4. Гангрена

5. Секвестр

 

114.У центрі туберкульозної гранульоми міститься:

1. Казеозний некроз

2. Вал епітеліоїдних клітин

3. Вал лімфоїдних клітин

4. Велетенські клітини Пирогова – Лангханса

5. Кровоносні капіляри

 

115.Казеозний некроз у туберкульозній гранульомі розвивається під впливом:

1. Протеаз

2. Токсинів

3. Інтерлейкіну-І

4. Фактору некрозу пухлин

5. Активних форм кисню

 

116.Клітини туберкульозної гранульоми:

1. Лімфоцити

2. Фібробласти

3. Епітеліоїдні

4. Епітеліоцити

5. Гігантські Пирогова–Лангханса

 

117.Типовим для туберкульозної гранульоми є поява:

1. Велетенських клітин сторонніх тіл

2. Ксантомних клітин

3. Велетенських клітин Пирогова – Лангханса

4. Клітин Мікуліча

5. Клітин Вірхова

 

118. Клітини, які переважають у туберкульозній гранульомі:

1. Нейтрофіли, піоїдні клітини

2. Фібробласти, гістіоцити

3. Клітини Пирогова–Лангханса

4. Епітеліоїдні, лімфоїдні клітини

5. Клітини Мікуліча, плазмоцити

 

119.Між епітеліоїдними клітинами і лімфоцитами у туберкульозній гранульомі розташовуються:

1. Клітини Вірхова

2. Піоїдні клітини

3. Мікобактерії

4. Велетенські клітини Пирогова – Лангханса

5. Грануляційна тканина

 

120.Зовнішній вал у туберкульозній гранульомі представлений:

1. Казеозним некрозом

2. Вологим некрозом

3. Лімфоїдними клітинами

4. Велетенськими клітинами Пирогова–Лангханса

5. Кровоносними капілярами

 

121.У зовнішніх відділах туберкульозної гранульоми на межі зі здоровою тканиною знаходяться:

1. Казеозний некроз

2. Вологий некроз

3. Мікобактерії

4. Велетенські клітини Пирогова – Лангханса

5. Кровоносні капіляри

 

122. Вид тканинної реакції при підвищеній чутливості організму до мікобактерії туберкульозу:

1. Некротична

2. Продуктивна

3. Ексудативно-проліферативна

4. Альтеративно-ексудативна

5. Продуктивно-інфільтративна

 

123. Тканинна реакція, яка характерна для туберкульозу за наявності імунітету:

1. Альтеративна

2. Продуктивна

3. Ексудативна

4. Некротична

5. Альтеративно-ексудативна

 

124. Для туберкульозної гранульоми характерно:

1. Наявність судин і колагенових волокон

2. Сирнистий некроз в центрі, оточений епітеліоїдними клітинами

3. Велика кількість плазматичних клітин і тілець Руселя

4. Лімфоцити, гігантські клітини Пирогова–Лангханса

5. Наявність аргірофільних волокон

 

125. Види туберкульозних горбиків залежно від клітинного складу:

1. Фібробластний

2. Епітеліоїдноклітинний

3. Плазмоклітинний, тучноклітинний

4. Лімфоїдний

5. Велетенськоклітинний

 

126. При переважанні альтерації туберкульозний горбик називається:

1. Епітеліоїдноклітинний

2. Некротичний

3. Лімфоїдноклітинний

4. Велетенськоклітинний

5. Поліморфноклітинний

 

127.Несприятливі наслідки туберкульозної гранульоми:

1. Організація

2. Інкапсуляція

3. Петрифікація

4. Осифікація

5. Казеоз

 

128.Збудником сифілісу є:

1. Treponema pertenue

2. Бліда спірохета

3. Treponema pallidum

4. Spirocheta denticola

5. Spirocheta buccalis

 

129.Зміни, характерні для первинного періоду сифілісу:

1. Генералізоване ураження шкіри і слизових оболонок

2. Формування гуми

3. Твердий шанкер

4. Гумозний мезаортит

5. Безболісна виразка

 

130.Первинний період сифілісу характеризується утворенням:

1. Первинного сифілітичного комплексу

2. Сифілідів

3. Твердого шанкеру

4. Гуми

5. Гумозних інфільтратів

 

131.Характер запалення у вторинному періоді сифілісу:

1. Альтеративний

2. Ексудативний

3. Ексудативний гіперергічного типу

4. Продуктивний

5. Продуктивно-некротичний

 

133.Типи шкірних елементів у вторинному періоді сифілісу:

1. Петехії

2. Пустули

3. Розеоли

4. Папули

5. Кондиломи

 

133.Зміни, характерні для вторинного періоду сифілісу:

1. Генералізоване ураження шкіри і слизових оболонок

2. Формування гуми

3. Формується ексудат

4. Гумозний мезаортит

5. Висипка на шкірі

 

134.Вторинний період сифілісу характеризується утворенням:

1. Первинного сифілітичного комплексу

2. Сифілідів

3. Твердого шанкеру

4. Гуми

5. Гумозних інфільтратів

 

135.Характер запалення у третинному періоді сифілісу:

1. Альтеративний

2. Ексудативно-продуктивний

3. Ексудативний гіперергічного типу

4. Продуктивний

5. Продуктивно-некротичний

 

136. Морфологічне вираження третинного періоду сифілісу:

1. Гуми у внутрішніх органах

2. Твердий шанкер

3. Гумозна інфільтрація судин

4. Сифіліди

5. “Біла” пневмонія

 

137. Гуми і сифілітичний мезаортит виявляються при:

1. Первинному сифілісі

2. Вторинному сифілісі

3. Третинному сифілісі

4. Ранньому уродженому сифілісі

5. Пізньому уродженому сифілісі

 

138.Третинний період сифілісу характеризується утворенням:

1. Первинного сифілітичного комплексу

2. Сифілідів

3. Твердого шанкеру

4. Гуми

5. Гумозних інфільтратів

 

139.Для якого періоду сифілісу характерні гуми, гумозні інфільтрати:

1. Первинного

2. Гострого

3. Вторинного

4. Третинного

5. Неактивного

 

140.Зміни, характерні для третинного періоду сифілісу:

1. Генералізоване ураження шкіри і слизових оболонок

2. Твердий шанкер

3. Формування гуми у печінці

4. Гумозна інфільтрація судин

5. Сифіліди

 

141.Назва сифілітичної гранульоми:

1. Туберкулома

2. Фагоцитома

3. Гума

4. Лепрома

5. Сифілід

 

142. Назва сифілітичної гранульоми:

1. Гума

2. Лепрома

3. Горбик

4. Кондилома

5. Папілома

 

143. Солітарні гуми найчастіше локалізуються в:

1. Шлунку, кишечнику

2. Печінці

3. Аорті

4. Головному мозку

5. Кістках

 

144.Найчастіше локалізується гума в:

1. Шлунку

2. Головному мозку

3. Селезінці

4. Печінці

5. Аорті

 

145.Гуми набутого характеру:

1. Невеликих розмірів

2. Великих розмірів

3. Солітарні

4. Численні

5. Міліарні

 

146.Гуми уродженого характеру:

1. Невеликих розмірів

2. Великих розмірів

3. Солітарні

4. Численні

5. Міліарні

 

147.Клітинний склад гуми:

1. Лімфоїдні клітини

2. Плазмоцити

3. Нейтрофіли

4. Лаброцити

5. Епітеліоїдні клітини

 

148.Основні клітини гуми:

1. Лімфоцити

2. Нейтрофіли

3. Фібробласти

4. Епітеліоїдні клітини

5. Плазматичні клітини

 

149 Для сифілітичної гранульоми характерно:

1. У центрі гранульоми казеозний некроз

2. У центрі гранульоми гіаліноз

3. У гранульомі багато судин з явищами продуктивного васкуліту

4. Переважають лімфоцити, плазмоцити, фібробласти

5. Переважають велетенські клітини Пирогова–Лангханса й аргірофільні волокна

 

150.Характер морфологічних змін у судинах гумозної гранульоми:

1. Гіперемія

2. Ішемія

3. Гіаліноз

4. Запалення

5. Тромбоз

 

151.Гуми і гумозні інфільтрати локалізуються в:

1. Місці проникнення збудника

2. Аорті та інших судинах

3. Печінці

4. М’яких тканинах

5. Вхідних воротах інфекції

 

152.Дифузні продуктивно-некротичні процеси у третинному періоді сифілісу мають назву:

1. Гума

2. Гумозні інфільтрати

3. Твердий шанкр

4. Тверда виразка

5. Сифілід

 

153.При сифілітичному васкуліті переважно пошкоджуються:

1. Вени

2. Венули

3. Артерії

4. Капіляри

5. Посткапіляри

 

154.Мезаортит характерний для:

1. Туберкульозу

2. Сифілісу

3. Лепри

4. Риносклероми

5. Сапу

 

155.При сифілітичному мезаортиті процес частіше локалізується у:

1. Висхідному відділі аорти

2. На рівні діафрагми

3. Низхідному відділі аорти

4. Черевному відділі аорти

5. Клубових артеріях

 

156. Відділи аорти, які уражуються в третинному періоді сифілісу:

1. Черевний відділ

2. Біфуркація аорти

3. Висхідна частина грудного відділу

4. Дуга аорти

5. Низхідна частина грудного відділу

 

157. Для сифілітичного мезаортиту характерно:

1. Запальний процес в інтимі аорти

2. Кальциноз

3. Запальний процес у зовнішній і середній оболонках аорти

4. Основні зміни - в черевному відділі аорти

5. Основні зміни - в дузі аорти

 

158.Гумозні інфільтрати в аорті виникають:

1. У середній оболонці

2. В адвентиції

3. Ближче до адвентиції

4. Ближче до інтими

5. За ходом vasa vasorum

 

159.Гумозні інфільтрати складаються з:

1. Нейтрофілів

2. Макрофагів

3. Лімфоцитів

4. Моноцитів

5. Плазмоцитів

 

160. Стан еластичних волокон аорти при сифілітичному мезаортиті:

1. Не змінені

2. Гіперплазія

3.Еластоліз

4. Еластофіброз

5. Гіаліноз

 

161.Еластичні волокна і гладком’язові клітини аорти в області гумозних інфільтратів:

1. Не змінені

2. Гіпертрофовані

3. Гіперплазовані

4. Відсутні

5. Петрифіковані

 

162.Барвник, що використовується для виявлення еластичних волокон аорти при сифілітичному мезаортиті:

1. Пікрофуксин

2. Фукселін

3. Гематоксилін

4. Судан ІІІ

5. Толуїдиновий синій

 

163. Стан vasa vasorum при сифілітичному мезаортиті:

1. Не змінені

2. Повнокровні

3. У стані спадання

4. З явищами тромбозу

5. З ознаками продуктивного запалення

 

164.Vasa vasorum аорти в області гумозних інфільтратів:

1. Не змінені

2. Склерозовані

3. Просвіти їх розширені

4. Просвіти їх звужені

5. Просвіти їх не змінені

 

165.В основі утворення аневризми аорти в області гумозних інфільтратів лежить:

1. Відсутність еластичних волокон

2. Гіпертрофія еластичних волокон

3. Гіпертрофія гладком’язових клітин

4. Гіперплазія гладком’язових клітин

5. Відсутність гладком’язових клітин

 

166.Макроскопічно інтима аорти при сифілітичному мезаортиті нагадує:

1. Зерна саго

2. “Волосату шкіру”

3. “Тигрову шкіру”

4. “Шагреневу шкіру”

5. Цукрову глазур

 

167. Інтима аорти при сифілітичному мезаортиті набуває вигляд:

1. Смугастий

2. Глазурований

3.“Шагреневої шкіри”

4. “Бруківки”

5. Сальний

 

168.Сифілітичний мезаортит призводить до:

1. Стенозу аорти

2. Атерокальцинозу

3. Коарктації аорти

4. Недостатності аортального клапана

5. Аневризми аорти

 

169. Можливі ускладнення сифілітичного мезаортиту:

1. Мітральна вада серця

2. Бура атрофія міокарда

3. Аневризма грудного відділу аорти

4. Розрив аневризми лівого шлуночка серця

5. Аортальна вада серця

 

170. Причини смерті хворих на сифілітичний мезаортит:

1. Інфаркт міокарда

2. Розрив аневризми грудного відділу аорти

3. Розрив аневризми черевного відділу аорти

4. Недостатність надниркових залоз

5. Крововилив в головний мозок

 

171.Наслідки гуми і гумозних інфільтратів:

1. Склероз

2. Сепсис

3. Осифікація

4. Цироз

5. Твердий шанкер

 

172. Гуму від туберкульозної гранульоми відрізняє наявність:

1. Колагенових волокон

2. Казеозного некрозу

3. Судин з явищами продуктивного васкуліту

4. Багатоядерних макрофагів

5. Епітеліоїдних клітин

 

173.Етіологія прокази:

1. Бацила Коха

2. Бацила Ганзена

3. Бацила Волковіча–Фріша

4. Бліда трепонема

5. Вірус Епштейна-Бара

 

174. Гранульома при проказі називається:

1. Склерома

2. Туберкулома

3. Гума

4. Лепрома

5. Фагоцитома

 

175. При якому захворюванні гранульома містить клітини Вірхова:

1. Туберкульозі

2. Сифілісі

3. Лепрі

4. Риносклеромі

5. Сапі

 

176. Морфологічні форми лепри:

1.Лепроматозна

2. Шкірна

3. Легенева

4. Туберкулоїдна

5. Проміжна

 

177.Типи лепри:

1. Шкірна

2. Погранична

3. Лепроматозна

4. Туберкулоїдна

5. Саркоматозна

 

178.Клітинний склад лепрозної гранульоми:

1. Нейтрофіли

2. Макрофаги

3. Лімфоцити

4. Лаброцити

5. Плазмоцити

 

179. Клітинний склад лепрозної гранульоми:

1. Клітини Вірхова, макрофаги

2. Клітини Пирогова–Лангханса

3. Клітини Мікуліча

4. Лімфоцити, плазматичні клітини

5. Гіалінові кулі – тільця Руселя

 

180.Клітини, специфічні для гранульоми при проказі:

1.Клітини Вірхова

2. Клітини Пирогова–Лангханса

3. Клітини Мікуліча

4. Клітини Тутона

5. Ксантомні клітини

 

181.Клітина, в якій знаходиться збудник прокази:

1. Ксантомна клітина

2. Клітина Мікуліча

3. Клітина сторонніх тіл

4. Клітина Пирогова–Лангханса

5. Клітина Вірхова

 

182.Субклітинні структури, в яких знаходиться збудник прокази:

1. Первинні лізосоми

2. Вторинні лізосоми

3. Мультивезикулярні тільця

4. Аутофагосоми

5. Гетерофаголізосоми

 

183.Етіологічний фактор риносклероми:

1. Бацила Коха

2. Бацила Ганзена

3. Бацила Волковіча–Фріша

4. Бліда трепонема

5. Респіраторно-синцитіальний вірус

 

184. Гранульома, в якій виявляють клітини Мікуліча і плазмоцити:

1. Туберкульозна

2. Сифілітична

3. Лепрозна

4. Склеромна

5. Сапна

 

185.Клітинний склад риносклеромної гранульоми:

1. Плазмоцити

2. Лаброцити

3. Епітеліоїдні клітини

4. Клітини Мікуліча

5. Нейтрофіли

 

186.Специфічні клітини для гранульоми при риносклеромі:

1. Гігантські клітини Пирогова – Лангханса

2. Гігантські клітини Мікуліча

3. Гігантські клітини Вірхова

4. Гігантські клітини сторонніх тіл

5. Клітини Лангерганса

 

187.Мікроскопічна характеристика клітин Мікуліча:

1. Базофільна цитоплазма

2. Світла цитоплазма

3. Пікноморфні ядра

4. Ядра поліморфні

5. Містять збудник

 

188.Клітини Мікуліча походять з:

1. Плазмоцитів

2. Нейтрофілів

3. Лаброцитів

4. Макрофагів

5. Лімфоцитів

 

189.До складу риносклеромної гранульоми, крім клітин, входять:

1. Тільця Меллорі

2. Гематоксилінові кулі

3. Тільця Бабеша – Негрі

4. Тільця Шаумана

5. Гіалінові кулі

 

190.При риносклеромі процес частіше розпочинається в області слизової оболонки:

1. Прямої кишки

2. Матки

3. Носової порожнини

4. Гортані

5. Трахеї

 

191.При риносклеромі дихальні шляхи:

1. Не змінюються

2. Дифузно розширюються

3. Звужуються

4. Атрофуються

5. Сегментарно розширюються

 

192.Смерть при риносклеромі настає від:

1. Кахексії

2. Асфіксії

3. Сепсису

4. Перитоніту

5. Носової кровотечі

 

193. Клітинний склад гранульоми при сапі:

1. Макрофаги

2. Нейтрофіли

3. Еозинофіли

4. Епітеліоїдні клітини

5.Тучні клітини

 

194.Морфологічна відмінна риса гранульоми при сапі:

1. Казеозний некроз

2. Сполучнотканинна оболонка

3. Каріорексис, гнійне розплавлення

4. Петрифікати, осифікати

5. Фібриноїдний некроз

 

195.Наслідки гранульоматозного запалення:

1. Склероз та деформація органа

2. Нагноєння гранульоми

3. Осередковий амілоїдоз

4. Некроз гранульоми

5. Малігнізація

 

196. Сприятливі наслідки гранульоматозного запалення:

1. Пухлинна трансформація

2. Метаплазія

3. Склероз

4. Інкапсуляція

5. Петрифікація

 

197.Наслідки гранульоматозного запалення:

1. Муміфікація

2. Загоєння з формуванням абсцесу

3. Фіброзна трансформація (рубцювання)

4. Малігнізація

5. Прогресування з утворенням псевдопухлини

 

198.Наслідки гранульоматозного запалення:

1. Розсмоктування клітинного інфільтрату

2. Малігнізація

3. Коагуляційний некроз

4. Гнійне розплавлення

5. Муміфікація

 

199.Поліпозні розростання спостерігаються на:

1. Серозних оболонках

2. Шкірі

3. Кістках

4. М’язах

5. Слизових оболонках

 

200.Кондиломи виникають у місцях:

1. Залозистого епітелію

2. Призматичного епітелію

3. Плоского епітелію, розташованого поблизу призматичного

4. Плоского епітелію

5. Метаплазії

 

201.Найчастіше розростання кондилом спостерігається при:

1. Сифілісі

2. Гонореї

3. Холері

4. Дифтерії

5. Грипі

 

202.При запальних гіперпластичних процесах одночасно розростаються:

1. Нервові клітини

2. Залозистий епітелій

3. Гладком’язові клітини

4. Строма

5. Жирові клітини

 

203. Вид продуктивного запалення, який розвивається на слизових оболонках:

1. Інтерстиціальне

2. Гранульоматозне

3. Проміжне

4. Поліпозне

5. Кондиломатоз

 

204. Характерний наслідок продуктивного запалення:

1. Сепсис

2. Розплавлення тканин

3. Склероз

4. Муміфікація

5. Утворення нориць

 

205.Імунопатологічні процеси, обумовлені порушенням функції:

1. Нервової тканини

2. М’язової тканини

3. Сполучної тканини

4. Лімфоїдної тканини

5. Епітеліальної тканини

 

206.Органи імунної системи поділяють на:

1. Центральні

2. Паренхіматозні

3. Периферичні

4. Специфічні

5. Неспецифічні

 

207.Центральні лімфоїдні органи:

1. Лімфатичні вузли

2. Селезінка

3. Тимус

4. Лімфоїдна тканина слизових оболонок

5. Кістковий мозок

 

208.Периферичні лімфоїдні органи:

1. Лімфатичні вузли

2. Селезінка

3. Тимус

4. Лімфоїдна тканина слизових оболонок

5. Кістковий мозок

 

209.Патологія центральних лімфоїдних органів проявляється:

1. Тимомегалією

2. Макрофагальною реакцією

3. Гіперплазією лімфоцитів

4. Плазмоцитарною трансформацією лімфоцитів

5. Акцидентальною інволюцією тимусу

 

210.Основні компоненти імунної системи:

1. Специфічні

2. Уроджені

3. Неспецифічні

4. Фонові

5. Набуті

 

211.Основні компоненти уродженого імунітету:

1. Субклітинні

2. Клітинні

3. Тканинні

4. Гуморальні

5. Плацентарні

 

212.Основні гуморальні фактори уродженого імунітету:

1. Ліцим

2. Фактор Хагемана

3. Білірубін

4. Фактор Кастла

5. Калікреїн-кінінова система

 

213.Основні гуморальні фактори уродженого імунітету:

1. Комплемент

2. Білірубін

3. Тромбоцит-активуючий фактор

4. Фактор некрозу пухлин

5. Солянокислий гематин

 

214.Основні клітинні фактори уродженого імунітету:

1. Макрофаги

2. Нейтрофільні гранулоцити

3. Ксантомні клітини

4. Камбіальні клітини

5. Дендритні клітини

 

215.Основні клітинні фактори уродженого імунітету:

1. Плазматичні клітини

2. NK-клітини

3. Ретикулярні клітини

4. Тканинні базофіли

5. Еозинофільні гранулоцити

 

216.Основні клітинні фактори уродженого імунітету:

1. Еритроцити

2. Т-хелпери

3. Т-супресори

4. Т-клітини пам’яті

5. Тромбоцити

 

217.Основні клітини гуморальної ланки набутого імунітету:

1. Плазмоцити

2. Еритроцити

3. NK-клітини

4. Т-кілери

5. Клітини Лангерганса

 

218.Цитологія клітинної ланки набутого імунітету:

1. Плазмоцити

2. Т-хелпери

3. NK-клітини

4. Т-кілери

5. Тромбоцити

 

219.Цитологія клітинної ланки набутого імунітету:

1. Т-клітини пам’яті

2. Т-супресори

3. Плазматичні клітини

4. Нейтрофільні гранулоцити

5. Моноцити

 

220.В-залежні зони лімфоїдної системи:

1. Зародкові центри лімфовузлів

2. Периартеріальні муфти селезінки

3. Міжфолікулярна зона пейєрових бляшок

4. Кортикальний шар лімфатичних вузлів

5. Фолікулярні зони пейєрових бляшок

 

221.Т-залежні зони лімфоїдної системи:

1. Міжфолікулярна зона пейєрових бляшок

2. Периартеріальні муфти селезінки

3. Паракортикальний шар лімфатичних вузлів

4. Кортикальний шар лімфатичних вузлів

5. Лімфатичні фолікули селезінки

 

222.Визначити різновиди Т-лімфоцитів в нормі:

1. Кілери

2. Хелпери

3. Супресори

4. “Нульові” лімфоцити

5. Натуральні кілери

 

223.Ефекторними клітинами в системі Т-лімфоцитів є:

1. Хелпери

2. Плазмоцити

3. Супресори

4. Нейтрофіли

5. Цитотоксичні

 

224.Т-хелпери 1-го типу секретують:

1. Інтерлейкін-2

2. Інтерлейкін-4

3. Інтерлейкін-5

4. Інтерлейкін-10

5. Інтерферон-гамма

 

225.Т-хелпери 2-го типу секретують:

1. Інтерлейкін-2

2. Інтерлейкін-4

3. Інтерлейкін-5

4. Інтерлейкін-6

5. Інтерферон-гамма

 

226.Т-хелпери 3-го типу секретують:

1. Інтерлейкін-2

2. Інтерлейкін-4

3. Інтерлейкін-5

4. Інтерлейкін-10

5. Інтерферон-гамма

 

227.Збудники в організмі поглинаються та знищуються:

1. Лейкоцитами

2. Макрофагами

3. Фібробластами

4. Кератиноцитами

5. Лаброцитами

 

228.Механічний захист здійснює:

1. Шкіра

2. Кров

3. Ендотелій судин

4. Периферичні нерви

5. Слизова оболонка шлунка

 

229.Форми імунітету:

1. Осередковий

2. Дифузний

3. Специфічний

4. Неспецифічний

5. Аутоімунний

 

230.Гуморальні неспецифічні компоненти імунної відповіді:

1. Піт

2. Макрофаги

3. Нейтрофіли

4. Мезангіоцити

5. Слізна рідина

 

231.Реакції гіперчутливості – це:

1. Дистрофічні реакції

2. Неспецифічні реакції

3. Неімунні реакції

4. Алергічні реакції

5. Фізіологічні реакції

 

232.Реакції гіперчутливості виникають:

1. У сенсибілізованому організмі

2. У несенсибілізованому організмі

3. При антигенній стимуляції

4. Без антигенної стимуляції

5. Без участі лімфоїдної тканини

 

233.Зміни периферичної лімфоїдної тканини при сенсибілізації:

1. Тимомегалія

2. Макрофагальна реакція

3. Гіперплазія лімфоцитів

4. Плазмоцитарна трансформація лімфоцитів

5. Акцидентальна інволюція тимуса

 

234.Сенсибілізація лімфоїдної тканини супроводжується:

1. Зменшенням проникності судин

2. Підвищенням проникності судин

3. Набряком інтерстицію

4. Нейтрофільною інфільтрацією

5. Накопиченням глікопротеїдів в інтерстиції

 

235.Механізми реакцій гіперчутливості:

1. Анафілактичний

2. Анатоксичний

3. Цитотоксичний

4. Імунокомплексний

5. Гіперпластичний

 

236.Класифікація реакцій гіперчутливості:

1. Специфічного типу

2. Негайного типу

3. Неспецифічного типу

4. Уповільненого типу

5. Анергічного типу

 

237.Реакції гіперчутливості морфологічно представлені:

1. Вологим некрозом

2. Гранульоматозом

3. Фібриноїдним некрозом

4. Гнійним запаленням

5. Фібринозним запаленням

 

238.Визначити фази імунного запалення:

1. Первинна

2. Вторинна

3. Специфічна

4. Неспецифічна

5. Сполучнотканинна

 

239.Основою раннього імунного запалення є:

1. Фізіологічні реакції

2. Реакції гіперчутливості негайного типу (ГНТ)

3. Неспецифічні реакції

4. Неімунні реакції

5. Реакції гіперчутливості уповільненого типу (ГУТ)

 

240. Основоюпізнього імунного запалення є:

1. Фізіологічні реакції

2. Реакції гіперчутливості негайного типу

3. Неспецифічні реакції

4. Неімунні реакції

5. Реакції гіперчутливості уповільненого типу

 

241.Реакції гіперчутливості негайного типу є проявом:

1. Клітинного імунітету

2. Клітинної неспецифічної реактивності

3. Гуморального імунітету

4. Гуморальної неспецифічної реактивності

5. Порушеного обміну речовин

 

242.Імунопатологічні механізми реакцій гіперчутливості негайного типу:

1. Цитотоксичні

2. Клітинного імунного цитолізу

3. Імунокомплексні

4. Гранульоматозні

5. Анафілактичні

 

243.У реакціях ГНТ беруть участь:

1. Лімфоцити

2. Антитіла

3. Компоненти комплементу

4. Макрофаги

5. Імунні комплекси

 

244.При реакціях ГНТ переважають процеси:

1. Репаративні

2. Проліферативні

3. Альтеративні

4. Альтеративно-ексудативні

5. Склеротичні

 

245.Проліферативно-репаративні процеси при реакціях ГНТ проявляються:

1. Проліферацією ендотелію

2. Набряком інтерстицію

3. Нейтрофільною інфільтрацією

4. Проліферацією адвентиції судин

5. Мононуклеарно-гістіоцитарною реакцією

 

246.Ексудат, характерний для реакцій ГНТ:

1. Серозний

2. Фібринозний

3. Фібринозно-геморагічний

4. Гнійний

5. Серозно-гнійний

 

247.Реакції гіперчутливості уповільненого типу є проявом:

1. Клітинного імунітету

2. Клітинної неспецифічної реактивності

3. Гуморального імунітету

4. Гуморальної неспецифічної реактивності

5. Порушеного обміну речовин

 

248.Імунопатологічні механізми реакцій гіперчутливості уповільненого типу:

1. Цитотоксичні

2. Клітинного імунного цитолізу

3. Імунокомплексні

4. Гранульоматозні

5. Анафілактичні

 

249.У реакціях ГУТ беруть участь:

1. Лімфоцити

2. Антитіла

3. Компоненти комплементу

4. Макрофаги

5. Імунні комплекси

 

250.Морфологічні зміни, характерні для реакцій ГУТ:

1. Інфільтрація лімфоцитами

2. Набряк строми

3. Плазморагія

4. Некроз паренхіматозних елементів

5. Склероз

 

251.Морфологічним проявом реакцій ГУТ є:

1. Крупозне запалення

2. Дифтеритичне запалення

3. Гранульоматозне запалення

4. Гнійне запалення

5. Серозне запалення

 

252.Імунні комплекси елімінуються з організму шляхом:

1. Денатурації

2. Аутолізу

3. Фагоцитозу нейтрофілами

4. Фагоцитозу макрофагами

5. З’єднання з альбумінами

 

253.Імунологічно забар’єрні органи:

1. М’язи

2. Яєчки

3. Наднирники

4. Очі

5. Кишечник

 

254.Імунологічно забар’єрні органи:

1. Щитовидна залоза

2. Легені

3. Головний мозок

4. М’язи

5. Нерви

 

255.До секвестрованих аутоантигенів відносяться:

1. Сперматозоїди

2. Колаген IV-го типу

3. Кристалін кришталика

4. Основний білок мієліну

5. Рогівка ока

 

256.Перехресно-реагуючими з аутоантитілами людини епітопами володіють:

1. Клебсієла

2. Стрептокок

3. Мікобактерія лепри

4. Синьогнійна паличка

5. Пневмокок

 

257.Розвиткові аутоімунітету сприяють:

1. Зниження активності Т-супресорів

2. Підвищення активності Т-хелперів

3. Підвищення активності Т-кілерів

4. Підвищення активності Т-супресорів

5. Зниження активності Т-хелперів

 

258.Аутоантитіла відіграють провідну роль у патогенезі:

1. Міастенії

2. Хвороби Грейвса

3. Системного червоного вовчака

4. Хворобі “трансплантат проти хазяїна”

5. Цукрового діабету І типу

 

259.Аутоантитіла відіграють важливу роль у патогенезі:

1. Міастенії

2. Системного червоного вовчака

3. Цукрового діабету I типу

4. Атрофічного гастриту з перніціозн©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.