Здавалка
Главная | Обратная связь

ЕПІТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИНИ 


1.Основний принцип морфологічної класифікації пухлин з епітелію:

1. Поширеність

2. Гістогенез

3.Ступінь зрілості

4. Органоспецифічність

5. Усі перераховані ознаки

2.Прояви тканинного атипізму в епітеліальних пухлинах:

1. Поліморфізм клітин і ядер

2. Порушення співвідношення між паренхімою і стромою

3. Порушення форми і розмірів епітеліальних структур

4. Зміна товщини волокнистих структур та їх хаотичне розташування

5. Відсутність базальної мембрани в епітеліальних комплексах

 

3.За особливостями клінічного перебігу епітеліальні пухлини розподіляються на:

1. Гострі

2.Хронічні

3.Злоякісні

4. Доброякісні

5. Рецидивуючі

 

4.Види пухлин з покривного епітелію залежно від їх гістогенезу:

1. Пухлини з стовбурових клітин

2. Пухлини з напівстовбурових клітин

3. Пухлини із залозистого епітелію

4. Пухлини з плоского епітелію

5. Пухлини з перехідного епітелію

 

5.Види епітеліальних пухлин за гістогенезом:

1. Ендотеліальні

2.Плоскоклітинні

3. Залозисті

4. Мезотеліальні

5. Перехідноклітинні

 

6.Характеристика доброякісних епітеліальних пухлин:

1. Метастазують

2. Швидкий ріст

3.Тканинний атипізм

4. Чітке відмежування д оточуючих тканин

5. Експансивний ріст

 

7.Приклади органонеспецифічних доброякісних пухлин із епітелію:

1. Гепатома

2. Фіброаденома

3. Папілома

4. Гіпернефрома

5. Аденома

8.Доброякісні пухлини з епітелію:

1.Папілома

2. Базаліома

3. Гібернома

4. Аденома

5. Тератома

 

9.Доброякісна пухлина з плоского епітелію:

1. Аденома

2. Поліп

3. Саркома

4. Карцинома

5.Папілома

 

10.Доброякісна пухлина з плоского епітелію:

1. Аденома

2. Фіброма

3. Міома

4.Папілома

5. Саркома

 

11.Назвіть доброякісну пухлину з плоского і перехідного епітелію:

1. Аденома

2. Фіброаденома

3. Поліп

4. Папілома

5. Кондилома

 

12.Джерело розвитку папілом:

1.Плоский та перехідний епітелій

2. Війчастий епітелій

3. Ацинарний епітелій залоз

4. Інкреторний епітелій

5. Фолікулярний епітелій

 

13.Найбільш часта локалізація папіломи:

1. Слизова оболонка шлунка

2. Слизова оболонка голосових зв’язок

3. Слизова оболонка сечового міхура

4. Шкiра

5. Серозні оболонки

 

14.Локалізація папіломи:

1.Шкіра

2. Плевра

3. Сечовий міхур

4. Голосові зв’язки

5. Сечовивідні шляхи

 

15.Локалізація папілом:

1. Ендометрій

2. Слизова оболонка бронхів

3.Слизова оболонка голосових зв’язок

4. Слизова оболонка піхви

5.Слизова оболонка заднього проходу

 

16.Локалізація папілом:

1.Шкіра

2. Слизова оболонка порожнини рота

3.Слизова оболонка гортані

4. Слизова оболонка матки

5. Слизова оболонка бронхів

 

17.Макроскопічні особливості папіломи:

1. Куляста форма

2. Сосочкова поверхня

3. Не виступає над поверхнею

4. Гладка поверхня

5. Кратероподібна поверхня

 

18.Морфологічна характеристика папілом:

1. Строма відсутня

2. Строката поверхня

3.На широкій основі

4. На ніжці

5. На поверхні - сосочкові розростання

 

19.Різновиди папілом:

1. Світлоклітинна

2. Плоскоклітинна

3. Перехідноклітинна

4. Темноклітинна

5. Поліморфноклітинна

 

20.Морфологічні ознаки папіломи шкіри:

1.Гіперкератоз

2. Гладка поверхня

3. Гіперплазія епідермісу

4. Розгалужена фіброваскулярна основа

5. Поверхня у вигляді цвітної капусти

 

21.Мікроскопічні особливості папіломи:

1. Тканинний атипізм

2. Клітинний атипізм

3. Порушена полярність епітелію

4. Порушена базальна мембрана

5. Збереженi полярність, комплексність епітелію і базальна мембрана

 

22.Ознаки морфологічного атипізму в папіломі:

1.Гіперплазія епітелію

2. Розростання фіброзної тканини

3. Порушення полярності епітелію

4. Руйнування базальної мембрани

5. Збереження комплексності епітелію

23.Наслідки травматизації папіломи:

1. Кровотеча

2. Виразкування

3. Малігнізація

4. Пенетрація

5. Перфорація

 

24.Малiгнiзацiя папіломи призводить до розвитку:

1. Аденокарциноми

2. Перехiдноклiтинного раку

3. Плоскоклiтинного раку

4. Саркоми

5. Меланоми

 

25.Джерело розвитку органонеспецифічних аденом:

1. Гепатоцити

2. Перехідний епітелій сечовода

3.Призматичний та залозистий епітелій

4. Ендотелій

5. Слизова оболонка піхви

 

26.Доброякісна пухлина із залозистого епітелію:

1.Аденома

2. Фіброма

3. Саркома

4. Карцинома

5. Папілома

 

27.Найчастіша локалізація аденоми:

1. Шкіра

2. Істинні голосові зв'язки

3. Слизова оболонка шлунка

4. Слизова оболонка сечового міхура

5. Слизова оболонка тіла матки

 

28.Доброякісні пухлини із залозистого епітелію:

1. Папілома

2. Фіброма

3. Аденома

4. Фіброаденома

5. Кондилома

 

29.Форми аденом за співвідношенням паренхіми та строми:

1.Залозисті

2. Фіброаденоми

3. Папілярні

4. Тубулярні

5. Трабекулярні

 

30.Макроскопічні особливості аденоми:

1. Пухлина у вигляді вузла в капсулі

2. Пухлина не має капсули

3. Пухлина з екзофітним ростом, на ніжці

4. Пухлина блюдцевидної форми

5. Пухлина у вигляді бляшки з виразкуванням у центрі

 

31.Мікроскопічні особливості аденоми:

1. Органоїдна будова

2. Строма відсутня

3. Паренхiма пухлини представлена залозистими структурами

4. Різноманітні ступені розвитку строми

5. Збережені базальна мембрана, полярність і комплексність епітелію

 

32.Гістологічні варіанти аденом:

1. Перехiдноклiтинна

2. Кератома

3. Ацинарна

4. Тубулярна

5. Трабекулярна

 

33.Різновиди органонеспецифічних аденом:

1.Ацинарна

2. Фолікулярна

3. Тубулярна

4. Хромофобна

5. Трабекулярна

 

34.Гістологічна класифікація аденом:

1.Альвеолярна

2. Скірозна

3. Тубулярна

4. Трабекулярна

5. Фіброзна

 

35.Види аденом за гістологічною будовою:

1.Ацинарна

2. Тубулярна

3. Папілярна

4. Цистаденома

5. Трабекулярна

 

36.Гістологічна класифікація аденом:

1. Скірозна

2.Папілярна

3. Цистаденома

4.Змішана

5. Фіброзна

 

37.Пухлина, що розвивається при малігнізації аденоми:

1. Аденокарцинома

2. Перехідноклітинний рак

3. Плоскоклітинний рак

4. Саркома

5. Меланома

 

38.Поліпоз найчастіше зустрічається в:

1. Бронхах

2.Шлунку

3. Стравоході

4. Молочній залозі

5. Товстому кишечнику

39.Види поліпів:

1. Солідний

2.Фіброзний

3. Ворсинчастий

4. Аденоматозний

5. Гіперпластичний

 

40.Поліп, що вважається дійсною пухлиною:

1. Алергічний

2. Гіперпластичний

3. Аденоматозний

4. Ендокардіальний

5. Запальний

41.Морфологічні стадії канцерогенезу:

1.Дифузна та осередкова гіперплазія

2. Метаплазія

3. Дисплазія I-II та III ступенів

4. Атрофія

5. Гіпертрофія

 

42.Морфологічні стадії канцерогенезу:

1.Доброякісна пухлина

2. Дисплазія I-II та III ступенів

3. Злоякісна пухлина

4. Атрофія

5. Гіпертрофія

 

43.Предраковi процеси:

1. Аденоматознi поліпи

2. Дисплазiя епітелію

3. Гіперплазія епітелію

4. Гіперпластичні поліпи

5. Метаплазія епітелію

 

44. Передпухлинний процес:

1. Дистрофія

2. Атрофія

3. Гіпертрофія

4. Регенерація

5.Дисплазія

 

45.Гістологічні ознаки дисплазії епітелію:

1.Елонгація ядер

2. Осередковий клітинний поліморфізм

3. Порушення комплексності епітелію

4. Гіперкератоз

5. Руйнування базальної мембрани

 

46.Форми передраку:

1. Місцевий

2.Облігатний

3. Факультативний

4. Репаративний

5. Дисгормональний

 

47.Факультативними передраками є:

1.Кератоз осіб похилого віку

2. Нейробластома сітківки

3. Лейкоплакія

4. Гостре запалення

5. Нейрофіброматоз

 

48.Приклади облігатного передраку:

1. Емфізема легень

2. Гостра пневмонія

3.Поліпоз товстого кишечника

4. Хронічний гепатоз

5. Папілома

49.Облігатними передраками є:

1. Ендометріоз

2.Поліпоз товстого кишечника

3. Фіброміоматоз

4. Нейрофіброматоз

5. Пігментна ксеродерма

 

50.Загальна назва злоякісних пухлин з епітелію:

1. Аденокарцинома

2. Карциноїд

3. Саркома

4. Канкроїд

5.Рак

 

51.Злоякісна пухлина з епітелію:

1. Поліп

2. Папілома

3. Саркома

4.Карцинома

5. Фіброма

 

52.Рак:

1. Доброякісна пухлина з епітеліальної тканини

2. Доброякісна пухлина з мезенхімальної тканини

3. Злоякісна пухлина з мезенхімальної тканини

4. Злоякісна пухлина з епітеліальної тканини

5. Необластома

 

53.Визначення раку:

1. Доброякісна пухлина

2. Злоякісна пухлина з тканин мезенхімального походження

3. Злоякісна пухлина з епітелію

4. Різновид саркоми

5. Різновид меланоми

 

54.Гістологічні стадії раку:

1.“На місці”

2. Інвазивний рак

3. Ексудативна

4. Експансивна

5.Метастазування

 

55.Стадії раку:

1.Сarcinoma in situ

2. Інвазивний рак

3. Метастазування

4. Проліферація

5. Організація

56.Принципи морфологічної класифікації типів раку:

1. Гістогенез

2. Органоспецифiчнiсть

3. Характер росту

4. Ступінь диференцiювання

5. Поширеність процесу

57.Принципи класифікації раків:

1. За ступенем диференціювання

2. За характером росту

3. За співвідношенням паранхіматозного та стромального компонентів

4. За етіологією

5. За патогенезом

 

58.Форма інтраепiтеліального раку, у якого вiдсутня строма й збережена базальна мембрана:

1. Медулярний рак

2. Скiр

3. Рак на місці

4. Плоскоклiтинний рак

5. Аденокарцинома

59.Види раку на місці залежно від гістогенезу:

1. Ацинарний

2. Папілярний

3. Плоскоклітинний

4. Ендокринних залоз

5. Базальноклітинний

60.Можливий наслідок раку на місці:

1. Зворотний розвиток

2. Прогресія в інвазивний рак

3. Прогресія в папілому

4. Прогресія в аденому

5. Регресія

 

61.Гістогенетичні типи раку:

1. Скір

2. Із залозистого епітелію

3. Із покривного епітелію

4. Із клітин–попередників епітелію

5. Солідний

 

62.Злоякісна пухлина із плоского епітелію:

1. Папiлома

2. Дермоїдний рак

3. Аденома

4. Аденокарцинома

5. Кондилома

 

63.Злоякісна пухлина з плоского епітелію:

1. Епідермальний рак

2. Папілома

3. Аденома

4. Аденокарцинома

5. Саркома

 

64.Види морфологічного атипізму в плоскоклiтинному раці:

1. Тканинний

2. Клітинний

3. Гіперхромність ядер

4. Антигенний атипізм

5. Бiохiмiчний атипізм

 

65.Морфологічні особливості плоскоклiтинного раку, які підтверджують його гістогенез:

1. Тканинний і клітинний атипізм

2. Міжклітинні містки (десмосомальні контакти)

3. Поза- або внутрішньоклітинне зроговіння

4. Солідний характер росту

5. Патологічні мітози

66.Гістологічні різновиди органонеспецифічного плоскоклітинного раку:

1. Рак з зроговінням

2. Альвеолярний рак

3. Рак без зроговіння

4. Рак “на місці”

5. Базальноклітинний рак

 

67.Гістологічні форми раку з багатошарового плоского епітелію:

1. Плоскоклітинний з зроговінням

2. Плоскоклітинний без зроговінням

3. Персневидноклітинний

4. Ворсинчастий

5. Базальноклітинний

 

68.Морфологічна ознака високодиференційованої злоякісної пухлини з плоского епітелію:

1. Відсутність полярності

2. Відсутність комплексності

3. Утворення багатошарових епітеліальних ділянок

4. Ракові перлини

5. Відсутність власної мембрани

 

69.Високодиференційовані раки:

1. Плоскоклітинний з зроговінням

2. Плоскоклітинний без зроговіння

3. Аденокарцинома

4. Слизовий

5. Дрібноклітинний

 

70.Низькодиференційовані раки:

1. Плоскоклітинний з зроговінням

2. Плоскоклітинний без зроговіння

3. Аденокарцинома

4. Слизовий

5. Дрібноклітинний

 

71.Характер росту низькодиференцiйованого плоскоклiтинного раку в порожнистих органах:

1. Екзофiтний

2. Ендофiтний

3. Експансивний

4. Уніцентричний

5. Мультицентричний

 

72.Можлива локалізація плоскоклiтинного раку:

1. Печінка

2. Серце

3. Легені

4. Гортань

5. Шийка матки

 

73.Переважний шлях метастазування плоскоклiтинного раку:

1. Лімфогенний

2. Гематогенний

3. Контактний

4. Периневральний

5. Змішаний

 

74.Злоякісна пухлина із залозистого епітелію:

1. Аденома

2. Папілома

3. Аденокарцинома

4. Плоскоклітинний рак

5. Переходноклітинний рак

 

75.Злоякісна пухлина з залозистого епітелію:

1. Саркома

2. Аденома

3. Аденокарцинома

4. Папілома

5. Аденофіброма

 

76.Джерело розвитку органонеспецифічного залозистого раку:

1. Призматичний епітелій слизових оболонок

2. Перехідний епітелій сечовивідних шляхів

3. Перехідний епітелій ниркової миски

4. Багатошаровий плоский епітелій піхви

5. Епітелій залоз

 

77.Морфологічна особливість аденокарциноми, що підтверджує її гістогенез:

1. Наявність клітинного атипізму

2. Міжклітинні містки/контакти

3. Формування атипових залозистих структур

4. Патологічні мітози

5. Синтез кератину

 

78.Варіанти аденокарцином залежно від рівня диференціювання:

1. Високодиференційована

2. Низькодиференцiйована

3. Ацинарна

4. Лобулярна

5. Сосочкова

 

79.Можлива локалізація аденокарциноми:

1.Шлунок

2. Легені

3. Молочні залози

4. Гортань

5. Сечовий міхур

 

80.Характер росту високодиференційованої аденокарциноми в порожнистому органі:

1. Екзоцитарний

2. Ендофітний

3. Експансивний

4. Інвазивний

5. Мультицентричний

 

81.Переважний шлях метастазування аденокарциноми:

1. Лімфогенний

2. Гематогенний

3. Імплантаційний

4. Периневральний

5. Змішаний

82.Гістологічні форми раку з залозистого епітелію:

1. Аденокарцинома

2. Аденофіброма

3. Слизовий

4. Інвазивний

5. Базальноклітинний

 

83.Характерна локалізація залозистого раку:

1. Легені

2. Шлунок

3. Стравохід

4. Ендометрій

5. Товста кишка

 

84.Гістологічні варіанти аденокарциноми:

1. На ніжці

2. Ацинарна

3. Тубулярна

4. Перехідноклітинна

5. Папілярна

 

85.Варіанти аденокарциноми залежно від гістологічної будови:

1. Високо-, низькодиференцiйована

2. Ацинарна

3. Тубулярна

4. Трабекулярна

5. Сосочкова

 

86.Гістологічні форми низькодиференційованого раку:

1. Солідний

2. Інфільтруючий

3. Метастазуючий

4. Фіброзний

5. Медулярний

 

87.Рак із порівняно однаковою кількістю паренхіматозних та стромальних компонентів у будові:

1. Медулярний

2. Фіброаденома

3. Скір

4. Дрібноклітинний

5. Солідний

 

88.Рак із переважанням у структурі стромального компонента над паренхіматозним:

1. Медулярний

2. Фіброаденома

3. Скір

4. Дрібноклітинний

5. Солідний

 

89.Рак із розвиненою стромою називається:

1. Аденокарцинома

2. Плоскоклітинний рак

3. Фіброзний

4. Скір

5. Медулярний рак

90.Рак із переважанням у структурі паренхіматозного компонента над стромальним:

1. Медулярний

2. Фіброаденома

3. Скір

4. Дрібноклітинний

5. Солідний

 

91.Рак, в якому паренхіма переважає над стромою:

1. Скір

2. Трабекулярний

3. Фіброзний

4. Медулярний

5. Мозковидний

92.Гістологічні форми недиференційованого раку:

1. Плоскоклітинний

2. Солідний

3. Фіброзний

4. Дрібноклітинний

5. Веретеноклітинний

 

93.Недиференційовані раки:

1. Світлоклітинний

2. Вівсяноклітинний

3. Плоскоклітинний

4. Залозистий

5. Слизовий

 

94.Види недиференційованого раку:

1. Фіброзний

2. Медулярний

3. Дрібноклітинний

4. Великоклітинний

5. Скір

 

95.Можливі шляхи метастазування епітеліальних пухлин:

1. Позаорганний

2. Інвазивний

3. Лімфогенний

4. Гематогенний

5. Імплантаційний

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.