Здавалка
Главная | Обратная связь

ПУХЛИНИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
1.Визначення поняття пухлина:

1. Перехід одного виду тканини в інший

2. Нестримне розмноження клітин, що втрачають здатність до диференціювання

3. Розмноження клітин, що супроводжується посиленням функції органа

4. Розмноження клітин, що супроводжується пригніченням функції органа

5. Осередкова проліферація клітин

 

2.Клітини, які здійснюють специфічний протипухлинний захист:

1. Еозинофіли

2. Нейтрофіли

3. Макрофаги

4. Т-клітини

5. В-лімфоцити

 

3.Специфічний протипухлинний захист в організмі здійснюють:

1. Макрофаги

2. Еозинофіли

3. Т-лімфоцити

4. Плазматичні клітини

5. Промієлоцити

 

4.Передпухлинні процеси:

1. Атрофія

2. Гіпертрофія

3. Дисплазія

4. Регенерація

5. Дистрофія

 

5.Особливості пухлинного росту порівняно з реактивним ростом:

1. Диференціювання клітин

2. Ациклічність розвитку

3. Гіперплазія клітин

4. Відсутність певної етіології

5. Автономність розвитку

 

6.За Конгеймом пухлина розвивається з:

1. Персистуючих зародкових листків

2. Ембріогенетично мутованих клітин

3. Клітин, пошкоджених вірусом

4. Тканин, що посилено регенерують

5. Дистопічних зародкових листків

 

7.Дизонтогенетична теорія походження пухлин:

1. Зміщення ембріональних зародків певних тканин в ембріогенезі з втратою здатності до подальшого диференціювання

2. Набуте зміщення ембріональних зародків певних тканин з втратою здатності до подальшого диференціювання

3. Природжене заміщення ембріональних зародків одних тканин на інші

4. Набуте заміщення ембріональних зародків одних тканин на інші

5. Природжена відсутність структур, здатних до синтезу певних речовин

 

8.Гамартії це:

1. Зміщення тканин у межах одного зародкового листка внаслідок дизонтогенезу

2. Зміщення тканин у межах декількох зародкових листків внаслідок дизонтогенезу

3. Імплантація і розмноження зрілих клітин в черевній порожнині

4. Заміщення одного виду тканин на інший

5. Зародкові центри пухлини

 

9.Хористії це:

1. Зміщення тканин у межах одного зародкового листка внаслідок дизонтогенезу

2. Зміщення тканин у межах декількох зародкових листків внаслідок дизонтогенезу

3. Імплантація і розмноження зрілих клітин в черевній порожнині

4. Заміщення одного виду тканин на інший

5. Зародкові центри пухлини

 

10.Найменування пухлин, що виникають у результаті порушення ембріогенезу:

1. Гетеротопічні

2. Органоїдні

3. Гістіоїдні

4. Гомологічні

5. Гетерологічні

 

11.Група пухлин, до якої варто віднести остеому легені або матки:

1. Гетеротопічні

2. Органоїдні

3. Гістіоїдні

4. Гомологічні

5. Гетерологічні

 

12.Етіологічні теорії розвитку пухлин:

1. Локального клітинного генезу

2. Вірусно-генетична

3. Фізико-хімічна

4. Дизонтогенетична

5. Поліетіологічна

 

13.Теорії канцерогенезу:

1. Вірусно-генетична

2. Поліетіологічна

3. Дисгормональна

4. Клітинного локального ґенезу

5. Фізико-хімічна

 

14.Теорії виникнення пухлин:

1. Вірусна

2. Фізико-хімічна

3. Бактеріальна

4. Поліетіологічна

5. Мутаційна

 

15.Теорії виникнення пухлин:

1. Дизонтогенетична

2. Мутаційна

3. Вірусно-генетична

4. Хімічна

5. Фізична

 

16.Основні теорії розвитку пухлинного процесу:

1. Регенераційна

2. Запальна

3. Вірусно-генетична

4. Хімічних канцерогенів

5. Фізичних канцерогенів

 

17.Механізми активації клітинних онкогенів:

1. Ампліфікація

2. Точкова мутація

3. Проліферація

4. Альтерація

5. Ініціація

 

18.Механізми активації клітинних онкогенів:

1. Проліферація

2. Адаптація

3. Ампліфікація

4. Точкові мутації

5. Транслокації хромосом

 

19.Стадії пухлинної трансформації:

1. Трансформація протонкогенів в активні клітинні онкогени

2. Синтез активними клітиннимионкогенами онкобілків

3. Імморталізація клітини

4. Патологічний мітоз

5. Нова мутація

 

20.Стадії пухлинної трансформації:

1. Поява ознак пухлинної трансформації

2. Розмноження пухлинної клітини з утворенням пухлинного зародка

3. Патологічний мітоз

4. Аутофагія

5. Імморталізація клітини

 

21.Стадії розвитку пухлини вірусно-генетичного походження:

1. Включення вірусної нуклеїнової кислоти до геному клітини

2. Активація онкогена з подальшою пухлинною тансформацією клітини

3. Синтез ферментів

4. Синтез вірусних білків

5. Загибель клітини

 

22.Види онкобілків:

1.Гомологи факторів росту

2. Гомологи рецепторів до факторів росту

3. Тирозинкіназні

4. Ядерні

5. АТФ-азні

 

23.Стадії хімічного канцерогенезу:

1. Промоція

2. Ініціація

3. Альтерація

4. Проліферація

5. Прогресія пухлини

 

24.Стадії хімічного канцерогенезу:

1. Альтерація

2. Ініціація

3. Промоція

4. Проліферація

5. Делеція

 

25.Патогенетичні стадії канцерогенезу:

1. Ініціальна

2. Проліферативна

3. Промоції

4. Сінканцерогенезу

5. Конглютинації

 

26.Етапи розвитку пухлини за експериментальними даними:

1. Порушення регенераційного процесу

2. Гіпер- та дисплазія

3. Малігнізація проліферуючих клітин

4. Тканинний атипізм

5. Клітинний атипізм

 

27.Етапи розвитку пухлини за експериментальними даними:

1. Виникнення пухлинного зародка

2. Малігнізація пухлини

3. Тканинний атипізм

4. Клітинний атипізм

5. Прогресія пухлини

 

28.Стадії морфогенезу пухлин:

1. Реактивна

2. Передпухлинних змін

3. Гіпертрофічна

4. Формування пухлинного зародка

5. Проліферативна

 

29.Стадії морфогенезу пухлини:

1. Початкова

2. Латентна

3. Термінальна

4. Передпухлинних змін

5. Формування і росту пухлини

 

30.Речовини, порушення обміну яких призводить до патології мітозу:

1. Лімфокіни

2. Лейкокіни

3. Монокіни

4. Кейлони

5. Ацидофільні білки

 

31.Локалізація основних проліферативних центрів росту пухлин:

1. Крипти слизових оболонок

2. Пухка волокниста сполучна тканина

3. Колагенові волокна

4. Поверхневий шар багатошарового плоского епітелію

5. Базальний шар багатошарового плоского епітелію

 

32.Усі перелічені нижче хімічні канцерогени правильно співвіднесені з пухлинами, які вони викликають, за виключенням:

1. Анілінові фарбники – рак сечового міхура

2. Афлатоксин В1 – рак шлунка

3. Нітрозамін – рак шлунка

4. Полівінілхлорид – ангіосаркома печінки

5. Бензол – лейкоз

 

33.Механізм, з яким пов’язано збільшення кількості злоякісних пухлин шкіри, що виникають на фоні пігментної ксеродерми:

1. Активація онкогенів шляхом хромосомної транслокації

2. Пошкодження механізмів репарації ДНК

3. Накопичення речовин, що руйнують ДНК

4. Дія ретровірусу

5. Ампліфікація N-myc-онкогена

 

34. Виберіть положення, НЕвірне стосовно онкогенів:

1. Онкогени – це нормальні гени клітин

2. Активація онкогенів відбувається лише при розвитку пухлини

3. Можуть виявлятись у деяких вірусів

4. Кодують онкобілки, що можуть бути факторами росту або рецепторами до факторів росту

5. За звичайних умов онкогени знаходяться в неактивному стані

 

35.Характерні властивості пухлин:

1. Автономність

2. Атипізм

3. Мутації

4. Інвазія

5. Пухлинна прогресія

 

36.Визначення атипізму пухлини:

1. Порушення обміну речовин

2. Зміна антигенного складу

3. Порушення диференціювання

4. Особливі властивості, що відрізняють пухлину від нормальних клітин і тканин

5. Порушення росту

 

37.Види атипізму пухлини:

1. Морфологічний

2. Біохімічний

3. Органний

4. Антигенний

5. Нуклеарний

 

38.Назвіть види атипізму пухлини:

1. Набутий

2. Уроджений

3. Клітинний

4. Тканинний

5. Антигенний

 

39.Види атипізму:

1. Загальний

2. Антигенний

3. Гістохімічний

4. Біохімічний

5. Ендокринологічний

 

40.Основні види атипізму:

1. Тканинний

2. Морфологічний

3. Клітинний

4. Морфометричний

5. Біохімічний

 

41.Усе вище зазначене є видами атипізму в пухлинах, окрім:

1. Морфологічний

2. Органний

3. Антигенний

4. Біохімічний, гістохімічний

5. Функціональний

 

42.Види морфологічного атипізму:

1. Клітинний

2. Внутрішньоклітинний

3. Тканинний

4. Органний

5. Органоїдний

 

43.Види морфологічного атипізму:

1. Клітинний

2. Тканинний

3. Ультраструктурний

4. Антигенний

5. Місцевий

 

44.Види морфологічного атипізму:

1. Повний

2. Неповний

3. Клітинний

4. Тканинний

5. Антигенний

 

45.Види морфологічного атипізму в пухлинах:

1. Антигенний

2.Ультраструктурний

3. Клітинний

4. Гістохімічний

5. Тканинний

46.Види пухлинних антигенів:

1. Аутоантигени

2. Ембріональні антигени

3. Гетерогенні антигени

4. Ізоантигени трансплантаційного типу

5. Бактеріальні антигени

 

47.Види пухлинних антигенів:

1. Вірусні антигени

2. Антигени, спричинені канцерогенами

3. Ізоантигени трансплантаційного типу

4. Постембріональні антигени

5. Аутоантигени

 

48.Пухлинні антигени:

1. Австралійський

2. Антигени пухлин, викликаних канцерогенами

3. РНК-вірус, ДНК-вірус

4. Гетероорганні

5. Вірусні

 

49.Пухлинні антигени:

1. Австралійський

2. Ізоантигени трансплантаційного типу

3. Ембріональні

4. РНК-вірус

5. ДНК-вірус

 

50.Усі перелічені нижче вірусні агенти правильно співвіднесені з пухлинами, які вони викликають, окрім:

1. Вірус Епштейн-Барра – рак шийки матки

2. Вірус Епштейн-Барра – назофарингіальна карцинома

3. Вірус гепатиту В – гепатоцелюлярний рак

4. HTLV1 – Т-клітинний лейкоз

 

51.Визначення карциноембріонального антигена особливо важливо для:

1. Діагностики рецидиву раку товстої кишки

2. Ранньої діагностики раку товстої кишки

3. Диференціації доброякісних поліпів товстої кишки від раку

4. Раннього виявлення раку на фоні виразкового коліту

5. Диференціації раку товстої кишки від раку підшлункової залози

 

52.Морфологічні прояви імунної реакції на антигени пухлини:

1. Синусний гістіоцитоз

2. Еластофіброз

3. Гіперлазія лімфатичних фолікулів

4. Гіпоплазія лімфатичних фолікулів

5. Макрофагально-лімфоплазмоцитарні інфільтрати у стромі пухлини та навколо неї

 

53.Ознаки гістохімічного атипізму пухлин:

1. Нагромадження нуклеотидів

2. Нагромадження телолізосом

3. Атипове забарвлення

4. Гіперхромність ядер

5. Нагромадження глікогену та ГАГ

 

54.Ознаки гістохімічного атипізму пухлин:

1. Атипове забарвлення

2. Зміни в білковому складі

3. Нагромадження ліпідів

4. Гіперхромність

5. Наявність мітозів

 

55.Прояв клітинного атипізму:

1. Клітинний і ядерний мономорфізм

2. Клітинний і ядерний поліморфізм

3. Нагромадження ліпідів

4. Дрібні ядра однакової форми

5. Ядерно-цитоплазматичний індекс зменшений

 

56.Прояви клітинного атипізму, що виявляються на ультраструктурному рівні:

1. Відсутність мітохондрій у пухлинних клітинах

2. Зміна форми, величини і розташування мітохондрій

3. Розриви ядерної мембрани

4. Крайове розташування хроматину під ядерною оболонкою

5. Поява мембранних контактів ядра, мітохондрій з ендоплазматичною сіткою

 

57.Прояви клітинного атипізму та злоякісної пухлини, які можна виявити на світлооптичному рівні:

1. Поліморфізм клітин

2. Гіперхромія їх ядер

3. Поліморфізм ядер

4. Каріопікноз

5. Коагуляція цитоплазми

 

58.Ознаки клітинного атипізму:

1. Збільшення частоти мітозів

2. Наявність патологічних мітозів

3. Полі- або мономорфізм клітин

4. Спрощення ферментативного спектру

5. Поява пухлинних антигенів

 

59.Ознаки клітинного атипізму:

1. Поліплоїдії

2. Збільшення ядерно-цитоплазматичного співвідношення

3. Гіперхромність ядер

4. Спрощення ферментативного спектра

5. Поява пухлинних антигенів

 

60.Ознаки клітинного атипізму:

1. Порушення диференціювання

2. Метастазування

3. Численні мітози

4. Поліморфізм ядер

5. Збільшення ядерно-цитоплазматичного співвідношення

 

61.Зміни, які НЕможна віднести до ознак клітинного атипізму:

1. Поліморфізм клітин

2. Гіперхромія ядер

3. Патологічні мітози

4. Синтез пухлинною клітиною гормонів

5. Збільшення кількості ДНК

 

62.Характеристика клітинного атипізму:

1. Поліплоїдія

2. Поліморфізм клітин

3. Мономорфізм клітин та ядер

4. Збільшений ядерно-цитоплазматичний індекс

5. Зменшений ядерно-цитоплазматичний індекс

 

63.Особливості клітинного атипізму:

1. Характерний для доброякісних пухлин

2. Характерний для злоякісних пухлин

3. Виражений клітинний поліморфізм

4. Ядерно-цитоплазматичний індекс збільшений

5. Велика кількість гранул білка в цитоплазмі

 

64.Ядра, що найчастіше зустрічаються при морфологічному атипізмі:

1. Кільцеподібні

2. Паличкоподібні

3. Веретеноподібні

4. Поліморфні

5. Грушоподібні

 

65.Клітинний атипізм в пухлинах представлений:

1. Еозинофільними включеннями в цитоплазмі

2. Ядерними включеннями

3. Поліморфізмом ядер

4. Поліморфізмом клітин

5. Патологічними мітозами

 

66.Ультраструктурна характеристика клітинного атипізму:

1. Зміна розмірів, форми і локалізації мітохондрій

2. Збільшення активності цитохромоксидази

3. Зменшення активності цитохромоксидази

4. Зменшення рибосом у ендоплазматичній сітці і цитоплазмі

5. Збільшення цитоплазматично-ядерного співвідношення

 

67.Ультраструктурна характеристика клітинного атипізму:

1. Збільшення ядерно-цитоплазматичного співвідношення

2. Збільшення цитоплазматично-ядерного співвідношення

3. Зменшення кількості рибосом у ендоплазматичній сітці і цитоплазмі

4. Збільшення кількості рибосом у ендоплазматичній сітці і цитоплазмі

5. Збільшення активності цитохромоксидази

 

68.Ультраструктурна характеристика клітинного атипізму:

1. Збільшення об’єму, кількості та зміна форми ядра

2. Збільшення мембранних контактівядер з мітоходріями, ендоплазматичною сіткою

3. Атрофія комплексу Гольджі

4. Наявність ядерних включень

5. Вакуолізація цитоплазми

 

69.Ультраструктурна характеристика клітинного атипізму:

1. Атрофія комплексу Гольджі

2. Наявність ядерних включень

3. Вакуолізація цитоплазми

4. Збільшення кількості рибосом

5. Зміна розмірів, форми та локалізації мітохондрій

 

70.Тканинний атипізм - це:

1. Порушення співвідношення паренхіми та строми

2. Порушення розташування клітин у пухлині

3. Порушення розташування тканин в органі

4. Порушення розташування тканин в організмі

5. Порушення розташування пухлин у тканинах організму

 

71.Особливості тканинного атипізму:

1. Порушення гістоархітектоніки

2. Порушення співвідношення паренхіми і строми

3. Характерний тільки для злоякісних пухлин

4. Характерний для злоякісних і доброякісних пухлин

5. Співвідношення паренхіми і строми не змінюється

 

72.Пухлини, для яких характерний лише тканинний атипізм:

1. Злоякісні

2. Доброякісні

3. Злоякісні та доброякісні

4. Мезенхімальні

5. Епітеліальні

 

73. Сутність пухлинної прогресії (за Фулдс) полягає у набутті пухлинними клітинами:

1. Здатності до комплексних проявів ознак злоякісності

2. Здатності до генотипічної гетерогенності

3. Здатності до інвазивного росту

4. Здатності до метастазування

5. Здатності давати рецидиви

 

74.Положення концепції Foulds’:

1. Високі потенції росту

2. Невичерпність пухлинної прогресії протягом життя організму пухлиноносія

3. Інвазія та метастазування - ключові моменти пухлинної прогресії

4. Регресія пухлинного росту

5. Зниження мітотичного індексу

 

75.Основні положення концепції Foulds’:

1. Поступове та стрибкоподібне набуття пухлинними клітинами нових властивостей

2. Поліетіологічність пухлин

3. Прямий або альтернативний шлях розвитку пухлин

4. Незалежна прогресія різних властивостей пухлини

5. Пухлинні клітини не змінюють своїх властивостей

 

76.Основні положення концепції Foulds’:

1. Залежність розвитку пухлини від стадії

2. Автономність пухлини

3. Збереження пухлиною високих потенцій росту

4. Втрата пухлиною високих потенцій росту

5. Виникнення і ріст пухлини не залежить від віку

 

77. Виберіть положення, вірне для пухлинної прогресії:

1. Розвиток склерозу в пухлинному вузлі

2. Властивості пухлин не змінюються

3. Збільшення розмірів пухлин

4. Клональна селективність

5. Виникнення рецидиву пухлини

 

78. Основні структурні компоненти пухлини, що визначаються при гістологічному дослідженні:

1. Центр

2. Периферія

3. Зона інвазії

4. Паренхіма

5. Строма

 

79. Характеристика мікроскопічної будови пухлин:

1. Побудовані з атипових клітин

2. Характерний клітинний та тканинний атипізм

3. Пухлини мають строму і паренхіму

4. Завжди інкапсульовані

5. Наявність вапняних метастазів

 

80.Строма пухлини представлена:

1. Сполучною тканиною органа

2. Побудована з епітеліальних клітин

3. Нервовими волокнами

4. Пухлинними клітинами

5. Лише волокнистими структурами

 

81.Типи пухлин залежно від співвідношення строми та паренхіми

1. Диференційовані

2. Недиференційовані

3. Органоїдні

4. Гістіоїдні

5. Паренхіматозні

 

82.Особливості будови пухлин органоїдного типу:

1. Добре розвинена паренхіма

2. Добре розвинена строма

3. Формування атипових структур

4. Погано розвинена строма

5. Відсутність паренхіми

 

83.Особливості будови гістіоїдних пухлин:

1. Добре розвинена паренхіма

2. Добре розвинена строма

3. Формує патологічні структури

4. Погано розвинена строма

5. Погано розвинена паренхіма

 

84.Види росту пухлин залежно від кількості зародків, з яких формується пухлина:

1. Уніцентричний

2. Мультицентричний

3. Апозиційний

4. Інфільтративний

5. Експансивнй

 

85. Тип росту пухлини з одного пухлинного зародка:

1. Експансивний

2. Уніцентричний

3. Мультицентричний

4. Екзофітний

5. Ендофітний

 

86. Типи росту пухлини з декількох пухлинних зародків:

1. Експансивний

2. Уніцентричний

3. Мультицентричний

4. Множинний

5. Аппозиційний

87. Сутність теорії пухлинного поля Вілліса:

1. Наявність у пухлинному полі метастазів

2. Рецидив пухлини

3. Поява первинно-множинних новоутворень

4. Поява з самого початку великого вузла, що займає ціле поле

5. Інкапсуляція пухлинного вузла

88.Вид росту, що є прикладом теорії пухлинного поля:

1. Інфільтративний

2. Апозиційний

3. Мультицентричний

4. Уніцентричний

5. Експансивний

 

89.Для апозиційного росту пухлини характерно:

1. Множинність осередків неопластичної трансформації

2. Поодинокий осередок неопластичної трансформації

3. Утворення капсули

4. Утворення псевдокіст

5. Злиття множинних осередків неопластичної трансформації

 

90.“Пухлинне поле” - це:

1. Пухлинна трансформація клітин певної області

2. Злиття малігнізованих осередків в один пухлинний вузол

3. Розмежування пухлинних клітин

4. Уніцентричний ріст

5. Мультицентричний ріст

 

91.Види росту пухлин за відношенням до просвіту порожнистого органа:

1. Апозиційний

2. Ендофітний

3. Екзофітний

4. Інфільтративний

5. Експансивний

 

92.Варіанти росту пухлини по відношенню до просвіту органа:

1. Екзофітний

2. Ендофітний

3. Експансивний

4. Інфільтративний

5. Трансмуральний

 

93.Види росту пухлин за відношенням до просвіту порожнистого органа:

1. Інфільтративний

2. Екзофітний

3. Уніцентричний

4. Ендофітний

5. Експансивний

 

94. Ріст пухлини в просвіт м’язово-порожнистого органа називається:

1. Екзофітний

2. Експансивний

3. Ендофітний

4. Інфільтративний

5. Інвазивний

 

95. Ріст пухлини в товщу стінки м’язово-порожнистого органа називається:

1. Екзофітний

2. Експансивний

3. Ендофітний

4. Інфільтруючий

5. Інвазивний

 

96. Характер росту пухлин по відношенню до оточуючих тканин:

1. Екзофітний

2. Експансивний

3. Ендофітний

4. Інвазивний

5. Апозиційний

 

97.Види росту пухлин за відношенням до оточуючої тканини:

1. Апозиційний

2. Ендофітний

3. Екзофітний

4. Інфільтративний

5. Експансивний

 

98.Варіанти росту пухлини по відношенню до оточуючих тканин:

1. Екзофітний

2. Ендофітний

3. Експансивний

4. Інфільтративний

5. Трансмуральний

 

99.Види росту пухлин:

1. Експансивний

2. Апозиційний

3. Інфільтративний

4. Органоспецифічний

5. Органозберігаючий

 

100.Для пухлин з експансивним видом росту характерно:

1. Інвазія в оточуючі тканини

2. Формування псевдокапсули

3. Формування сполучнотканинної капсули

4. Некроз оточуючих тканин

5. Гіпертрофія оточуючих тканин

 

101.Для інфільтративного росту пухлини характерно:

1. Вростання пухлинної тканини в навколишні тканини

2. Утворення навколо пухлини псевдокапсули

3. Утворення сполучнотканинних септ

4. Множинність осередків пухлинного росту

5. Злиття між собою множинних осередків пухлинного росту

 

102.Принципи класифікації пухлин:

1. Клінічний

2. Морфологічний

3. Гістогенетичний

4. Етіологічний

5. Патоморфогенетичний

 

103.Назвіть принципи морфологічної класифікації пухлин:

1. Нозологічний

2. Гістогенетичний

3. За ступенем зрілості

4. За рівнем диференціювання

5. За поширеністю

 

104.Принцип сучасної міжнародної класифікації пухлин:

1. Морфологічний

2. Анатомічний

3. Гістогенетичний

4. Клінічний

5. Гістологічний

 

105. Основний принцип класифікації пухлин:

1. Гістогенетичний

2. Імунологічний

3. Ультраструктурний

4. Клінічний

5. Ступінь клінічних проявів

 

106. В основі гістогенетичного принципу класифікації пухлин лежить:

1. Антигенна спорідненість тканини

2. Біохімічні особливості тканин

3. Локалізація вторинних пухлинних осередків

4. Походження вихідної тканини

5. Характер мутації тканини

 

107. Принцип морфологічної класифікації пухлин:

1. Гістогенетичний

2. Імунологічний

3. Поліетіологічний

4. Ультраструктурний

5. Фізико-хімічний

 

108. Принципи класифікації пухлин:

1. Біохімічні особливості

2. Гістогенез

3. Ультраструктурні особливості

4. Ступінь диференціювання

5. Фізико-хімічні особливості

 

109.Різновиди пухлин залежно від ступеня їх зрілості:

1. Доброякісні

2. Пограничні

3.Злоякісні

4. Пухлини з епітелію

5. Органоспецифічні пухлини

 

110.Види пухлин, залежно від гістогенезу:

1. Ембріональні

2. Ендодермальні

3. Ектодермальні

4. Мезодермальні

5. Фетальні

 

111.Сучасна міжнародна класифікація пухлин:

1. Ембріональні

2. Фетальні

3. Мезенхімальні

4. З меланінутворюючих тканин

5. Нервової системи та оболонок мозку

 

112.Сучасна міжнародна класифікація пухлин:

1. Епітеліальні пухлинибезспецифічної локалізації

2. Пухлини екзо- та ендокринних залоз та епітеліальних покривів

3. Пухлини кровотворної системи

4. Пухлини з м’яких тканин

5. Пухлини з твердих тканин

 

113.Сучасна міжнародна класифікація пухлин:

1. Саркоми

2. Карциноми

3. Тератоми

4. Бластоми

5. Епітеліоми

 

114.Найменування пухлини, що виникає з дериватів двох-трьох зародкових листків:

1. Фіброаденома

2. Саркома

3. Тератома

4. Ангіобластома

5. Міосаркома

 

115.Принципи класифікації пухлин:

1. Гістогенез

2. Системний

3. За ступепенем диференціювання

4. Етіопатогенетичний

5. Генотипічний

 

116.За ступенем диференціювання розрізняють пухлини:

1. Зрілі

2. Незрілі

3. Гомологічні

4. Гетерологічні

5. Змішані

 

117.Клініко-морфологічна класифікація пухлин:

1. Доброякісні

2. Злоякісні

3. З місцево-деструюючим ростом

4. Саркоми

5. Карциноми

118. За ступенем диференціювання розрізняють пухлини:

1. З високим мітотичним індексом

2. З низьким мітотичним індексом

3. Повільно зростаючі, швидко зростаючі

4. Доброякісні, злоякісні

5. Експансивні, ендофітні

119. Різновиди пухлин, що відрізняються за ступенем диференціювання:

1. Злоякісні

2. Пограничні

3. Пухлини з епітелію

4. Доброякісні

5. Органоспецифічні пухлини

 

120.Злоякісні пухлини розподіляються залежно від рівня зрілості на:

1. І ступеня

2. П ступеня

3. Ш ступеня

4. Високодиференційовані

5. Низькодиференційовані

 

121.Характеристика доброякісних пухлин:

1. Побудовані з диференційованих клітин

2. Побудовані з недиференційованих клітин

3. Ростуть інфільтративно

4. Ростуть експансивно

5. Рецидиви не характерні

 

122.Характеристика доброякісних пухлин:

1. Тканинний атипізм

2. Клітинний атипізм

3. Зрілі

4. Незрілі

5. Не викликають імунодепресію

 

123.Характеристика доброякісних пухлин:

1. Гомотипічні

2. Гетеротипічні

3. Зрілі

4. Незрілі

5. Ріст експансивний

 

124.Характеристика доброякісних пухлин:

1. Повільний ріст

2. Швидкий ріст

3. Нечітке відмежування від оточуючої тканини

4. Чітке відмежування від оточуючої тканини

5. Не дають метастазів

 

125.Характеристика доброякісних пухлин:

1. Ріст інфільтративний

2. Ріст екзофітний

3. Утворюють метастази, характерні рецидиви

4. Тканинний атипізм

5. Не дають метастазів

 

126.Характеристика доброякісних пухлин:

1. Переважно місцевий вплив на організм

2. Переважно загальний вплив на організм

3. Можлива малігнізація

4. Високий мітотичний індекс

5. Наявність специфічних атипових клітин

 

127.Характеристика доброякісних пухлин:

1. Нечасто дають рецидиви

2. Часто дають рецидиви

3. Повільний розвиток вторинних змін у пухлині

4. Швидкий розвиток вторинних змін у пухлині

5. Клітинний атипізм

 

128. Характер росту доброякісних пухлин (відносно оточуючих тканин):

1. Екзофітний

2. Експансивний

3. Ендофітний

4. Інфільтративний

5. Інвазивний

 

129.Для доброякісних пухлин характерно:

1. Експансивний ріст

2. Відсутність тканинного атипізму

3. Наявність ознак клітинного атипізму

4. Наявність метастазів

5. Неможливість розвитку паранеопластичного синдрому

 

130.Тип росту, найбільш характерний для доброякісних пухлин:

1. Ендофітний

2. Екзофітний

3. Експансивний

4. Уніцентричний

5. Мультіцентричний

 

131. Характер росту злоякісних пухлин (відносно оточуючих ткани):

1. Екзофітний

2. Експансивний

3. Ендофітний

4. Інфільтративний

5. Мультицентричний

 

132.Характеристика злоякісних пухлин:

1. Ріст інфільтративний

2. Ріст екзофітний

3. Метастазують, характерні рецидиви

4. Клітинний атипізм

5. Утворюють капсулу

133.Характеристика злоякісних пухлин:

1. Зрілі

2. Нестримне розмноження клітин

3. Порушення диференціювання

4. Інвазивний ріст

5. Метастазування

 

134.Характеристика злоякісних пухлин:

1. Побудовані з диференційованих клітин

2. Побудовані з недиференційованих клітин

3. Характерне метастазування

4. Інфільтративний ріст

5. Не рецидивують

 

135.Характеристика злоякісних пухлин:

1. Тканинний атипізм

2. Клітинний атипізм

3. Зрілі

4. Незрілі

5. Викликають імунодепресію

 

136.Характеристика злоякісних пухлин:

1. Гомотипічні

2. Гетеротипічні

3. Зрілі

4. Незрілі

5. Ріст інфільтративний

 

137.Характеристика злоякісних пухлин:

1. Повільний ріст

2. Швидкий ріст

3. Нечітке відмежування від оточуючої тканини

4. Чітке відмежування від оточуючої тканини

5. Дають метастази

 

138.Характеристика злоякісних пухлин:

1. Переважно місцевий вплив на організм

2. Переважно загальний вплив на організм

3. Малігнізація

4. Прогресія

5. Клітинний атипізм

 

139.Характеристика злоякісних пухлин:

1. Нечасто дають рецидиви

2. Часто дають рецидиви

3. Повільний розвиток вторинних змін у пухлині

4. Швидкий розвиток вторинних змін у пухлині

5. Клітинний атипізм

 

140.Для злоякісних пухлин НЕ характерно:

1. Наявність метастазів

2. Наявність ознак клітинного атипізму

3. Експансивний ріст

4. Можливість розвитку паранеопластичного синдрому

5. Наявність антигенного атипізму

 

141.Тип росту, найбільш характерний для злоякісних пухлин:

1. Екзофітний

2. Ендофітний

3. Мультицентричний

4. Експансивний

5. Інвазивний

 

142.Ультраструктурна ознака, на підставі якої визначається ступінь злоякісності пухлини:

1. Поява тетраплоїдних клітин

2. Поява субметацентричних хромосом

3. Збільшення кількості клітинних відростків та інвагінацій плазмолеми

4. Зникнення глікокаліксу

5. Ступінь диференціювання клітин

 

143. Ознака злоякісної пухлини, яка краще за все корелює з прогнозом:

1. Ступінь диференціювання клітин

2. Патологічні мітози

3. Розміри пухлини

4. Ступінь розповсюдження пухлинного процесу

5. Поліморфізм клітин та ядер

144. Сутність метастазування:

1. Руйнування пухлинних клітин

2. Емболія пухлинними клітинами

3. Зворотність перебігу

4. Васкуляризація пухлини

5. Некроз первинного числа пухлини

145. Фактор, що визначає появу метастазів:

1. Нервова система

2. Наростаюча аплазія пухлин

3. Проростання пухлини в стінки судин

4. Ген метастазування

5. APUD-система

146.Важлива умова для виникнення метастазів (діаметр пухлини - кількість клітин):

1. 1 см - 109 клітин

2. 1,5 см - 103 клітин

3. 2 см - 105 клітин

4. 3 см - 1015 клітин

5. 3,5 см - 1012 клітин

 

147.Етапи метастазування :

1. Підростання клітин до стінокмікросудин

2. Інвазія

3. Активація

4. Емболія

5. Дисплазія

 

148.Етапи метастазування:

1. Фіксація

2. Активація

3. Екстравазація

4. Формування первинного пухлинного вузла

5. Формування вторинного пухлинного вузла

 

149.Види метастазів за типом розповсюдження:

1. Гематогенні

2. Регіонарні

3. Лімфогенні

4. Віддалені

5. Імплантаційні

 

150.Види метастазів за локалізацією:

1. Гематогенні

2. Лімфогенні

3. Внутрішньоорганні

4. Регіонарні

5. Віддалені

 

151.Види метастазів залежно від терміну їх виникнення:

1. Первинні

2. Вторинні

3. Ранні

4. Пізні (через 1-2 роки)

5. Латентні (через 7-10 років)

 

152. Усі положення, стосовно пухлини правильні, окрім:

1. Мікроскопічне виявлення пухлинних клітин в просвіті судини не є доказом наявності метастазів

2. Карциноми частіше метастазують лімфогенно

3. Саркоми метастазують переважно гематогенно

4. Метастази в серці бувають рідко

5. Селезінка – дуже часта локалізація метастазів

 

153.Види рецидивів:

1. Облігатний

2. Факультативний

3. Атиповий

4. “Прямий”

5. “Непрямий”

 

154.“Прямий” рецидив зустрічається при:

1. Неповному видаленні пухлини

2. Повному видаленні пухлини

3. Імплантації клітин пухлини у каналі рани

4. Метастазуванні пухлини

5. Відмежуванні пухини від оточуючої тканини

 

155.“Непрямі” рецидиви зустрічаються при:

1. Хірургічному видаленні сарком кінцівок міогенного та остеогенного походження

2. Раках шкіри на фоні старечого кератозу

3. Повному видаленні пухлини

4. Метастазуванні пухлини

5. Дифузному фіброаденоматозі

 

156.Вторинні зміни в пухлинах:

1. Некроз, виразка

2. Ослизнення, петрифікація

3. Малігнізація

4. Інкапсуляція

5. Крововилив

 

157. До вторинних пухлинних змін можна віднести:

1. Інкапсуляцію

2. Метастазування

3. Некроз

4. Петрифікацію

5. Ангіогенез

 

158.Вторинні зміни в пухлині:

1. Набряк

2. Крововиливи

3. Некроз

4. Клітинний атипізм

5. Тканинний атипізм

 

159.Можливі вторинні зміни в пухлинах:

1. Некроз

2. Запалення

3. Інкапсуляція

4. Петрифікація

5. Крововилив

 

160.Вторинні зміни в пухлинах:

1. Запалення

2. Осередки некрозу

3. Осередки звапнування

4. Ослизнення

5. Патологічні мітози

161.Вторинні зміни в пухлині:

1. Клітинний атипізм

2. Тканинний атипізм

3. Утворення виразок

4. Склероз

5. Запалення

 

162.Зовнішній вигляд пухлин:

1. Дендровидний

2. Сосочковий

3. Нодулярний

4. Аморфний

5. Гранулярний

 

163.Зовнішній вигляд пухлин:

1. Аморфний

2. Фунгозний

3. Поліпозний

4. Лінійний

5. Кістоподібний

 

164.Типи будови пухлин:

1. Гістологічний

2. Гістогенетичний

3. Гістіоїдний

4. Органний

5. Органоїдний

 

165.Типи будови пухлин:

1. Нодулярний

2. Органний

3. Органоїдний

4. Гістіоїдний

5. Дифузний

 

166.Паранеопластичний процес це:

1. Певні розлади, що виникають в організмі в процесі розвитку пухлини і зникають після її видалення

2. Патологічні процеси, що виникають внаслідок локального впливу пухлини

3. Виникнення вторинних пухлинних зародків в інших органах

4. Розвиток подібного типу пухлини після її видалення

5. Поява нових властивостей пухлини внаслідок нових геном них мутацій

 

167.До паранеопластичних процесів відносять:

1. Метастазування

2. Вторинні зміни в пухлині

3. Синдром кальціємії

4. Синдром Кушинга

5. Синдром Дреслера

 

168.Паранеопластичний процес, що може розвиватися при раку бронхів:

1. Синдром Кушинга

2. Синдром Дреслера

3. Синдром портальної гіпертензії

4. Лейкемоїдна реакція

5. Гіпонатрійемія

 

169.Паранеопластичний процес, що може розвиватися при раку шлунка:

1. Синдром Кушинга

2. Паранеопластичний паракератоз

3. Acanthosis nigricans

4. Міастенія

5. Гіперкальціємія

 

170.Паранеопластичний процес, що може розвиватися при нейроендокринній пухлині бронхів:

1. ДВЗ-синдром

2. Міастенія

3. Гемолітична анемія

4. Карциноїдний синдром

5. Гіперкальціємія

 

171.Основні критерії, що лежать в основі класифікації пухлин за TNM-системою:

1. Ступінь росту пухлин

2. Ступінь анаплазії

3. Характер атипії

4. Наявність та локалізація гематогенних метастазів

5. Наявність вторинних змін

 

172.Основні критерії, що лежать в основі класифікації пухлин за TNM-системою, окрім:

1. Ступінь інвазивного росту

2. Ступінь атипії

3. Локалізація гематогенних метастазів

4. Локалізація лімфогенних метастазів

5. Характер вторинних змін

 

173.Основні критерії, що лежать в основі класифікації пухлин за TNM-системою:

1. Наявність та локалізація гематогенних метастазів

2. Можливість рецидиву

3. Ступінь атипії

4. Ступінь інвазії

5. Характер гематогенного метастазування

 

174.Характерними пухлинами дитячого віку є:

1. Папілома

2. Пухлина Вільмса

3. Ліпосаркома

4. Менінгіома

5. Ретинобластома

 

175.Характерними пухлинами дитячого віку є:

1. Ембріональна саркома

2. Аденокарцинома

3. Медулобластома

4. Плоскоклітинний рак

5. Саркома Юїнга

 

176.Характерними пухлинами дитячого віку є, окрім:

1. Саркома Юїнга

2. Пухлина Вільмса

3. Ретнобластома

4. Фіброзний рак

5. Нейробластома

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.