Здавалка
Главная | Обратная связь

Оформлення рекламних звернень.Рекламне звернення – це конкретна форма рекламного бізнесу, центральний елемент РК і основний інструмент для досягнення її мети.

Після того, як отримано відповідь на запитання „Що сказати?” і визначено ідею рекламного звернення, вона має набрати певної форми.

Вибір форми звернення визначається відповіддю на запитання „Як сказати?”, і залежить від носія реклами.

Так, друкована реклама оперує трьома основними елементами: заголовок + ілюстрація+ текст. ТБ і радіо: голос + музика, телевізійна реклама використовує ще відеоелементи

Форми вираження ідеї рекламного звернення на телебаченні є такі: побутова сценка (замальовка з натури); відгуки про товар; демонстрування товару; коментарі; створення певного настрою або образу тощо.

Розробка структури рекламного звернення передбачає: розробку його макета, використання фотографій, ілюстрацій, тексту, музичне оформлення

Типовими складниками рекламного звернення є:слоган – короткий рекламний текст; заголовок – частина звернення, яке розкриває зміст слогана і передує інформаційному блоку; інформаційний блок або текст містить необхідну споживачу інформаці; довідкові дані – адреса рекл-я, контактні телефони.

Форма звернення має відповідати таким основним вимогам: привертати увагу, бути цікавою, здатною переконати, запам”ятатися, відповідати особливостям цільової аудиторії.

Цьому сприяє вибір : Стилю, Тону (гумористичний, іронічний, м”який, довірливий), Текст.

 

183.Прайс-листи як форма рекламної інформації.

Прайс листи – одна з найважливіших форм рекламної інформації. Прайс-листи визначають ціни на рекламні послуги.

Методи, за допомогою яких розраховуються ціни на рекламні послуги суттєво різняться між собою. Вони є різними для друкованих видань, радіо, TV . Саме прайс листи полегшують процес розрахунку витрат на розміщення реклами у різноманітних засобах. Прайси, щодо розміщення реклами у друкованих виданнях містять наступну інформацію: ціна мінімального інформаційного блоку, а також ціни блоків різних розмірів, які можна розмістити у різноманітних рубриках того чи іншого видання (на першій, другій сторінці, на обкладинці). Ціни варіюються залежно від кольору рекламного звернення (кольорове, чорно-біле). Прайс-листи містять також ціни на розміщення строкової реклами, а також ціни рекламних статей. Звичайно, що чим більший наклад газети чи журналу, чим популярнішим він є серед читачів – тим більшими є й ціни на розміщення реклами.

Базис розрахунку для радіопрограми становлять секундні або п'ятисекундні інтервали. Однак базова ціна значно змінюється залежно від часу передачі, дня тижня і теритоії, на яку поширюється трансляція. Це також інформація, що зазначається у прайс-листах.

Тобто на основі прайс-листів можна прорахувати загальну вартість рекламних звернень, а також вартість проведення рекламних кампаній.

 

184.Прийоми відображення ідеї рекламного відео-ролика.

Коли передбачене виготовлення кіно- і відеопродукції, наголошують на дії та динаміці кожної сцени. Режисер повинен ураховувати й те, як одну сцену пов’язати з іншою. Відеоматеріали допомагають посилити інтерес і підтвердити зміст аудіоповідомлення. Ще більше ускладнюється завдання, коли виникає потреба в музиці, звукових ефектах тощо.

Макет телевізійного рекламного роліку це режисерський сценарій. Він може мати орієнтований характер. Спеціалісти рекомендують 13 засобів побудови: 1. Сюжетна 2. Проблемна 3. Хронологічна 4. Викор-ня спец.ефектів 5. Із викор-ням рекомендацій 6. Викор-ня спец.засобів, як сатира чи гумор. 7. Із допомогою диктора 8. Із демонстрацією певного виробу 9. Зі створ.м атмосфери нетерплячого очікування, хвилювання 10. Викор-ня «зрізу життя» 11.Викор-ня аналогій 12.Створ. якогось фантастичного світу 13.Із запрошенням знаменитостей.

 

185.Принципи розробки радіо звернень.

Найпростішою у виробництві є радіореклама. Це запис дик­торського тексту, що його у відповідні моменти передають в ефір.

Коли використовується радіо, необхідно враховувати такі чо­тири фактори:

· по-перше, повторювати рекламне звернення якомога частіше,

· по-друге, називати марку на початку передачі,

· по-третє, повторювати назву марки якомога частіше і,

· по-четверте, давати рекламне звернення на початку програми.

Коли створено макет або сценарій, необхідно його погодити з рекламодавцем.

Головна вимога до рекламного звернення: воно має бути простим, чітким і не перевантаженим другорядними подробицями. Цей принцип поширюється і на мову рекламних звернень. Надто складна мова навряд чи примусить слухача витрачати час на її розшифровування.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.