Здавалка
Главная | Обратная связь

Аналіз вибіркової сукупностіУ дослідженні приймали участь 54 учасники (n=54) віком від 13 до 16 років. Серед них 23 хлопців (n=23) і 31 дівчат (n=31) (Рис.2.1). Дівчат вийшло більше, тому, що ми проводили емпіричне дослідження у школі з гуманітарним нахилом навчання, а в ній дівчат навчається більше ніж хлопців. Можливо, якби дослідженя було проведене в комп’ютерному клубі, то кількість хлопців була б більшою.

 

 

Рис.2.1. Статевий розподіл загальної вибірки

 

За допомогою методик «Тест-опитувальник на наявність інтернет-адикції (Кемберлі Янг)» та «Тести для діагностики нехімічних залежностей «Тест на дитячу Інтернет-залежність (Кулаков, 2004)» вибіркова сукупність була поділена на дві групи : основна – з інтернет-залежністю (n=27), контрольна – без інтернет-залежності ( n=27). До контрольної групи увійшло 18 (n=18) дівчат та 9 (n=9) хлопців, до основної 12 (n=12) дівчат і 15 хлопців (n=15).

Ми бачимо,що в контрольній групі дівчат більше ніж хлопців, і більше ніж в основній групі. Що ж стосується хлопців, то їх у основній групі їх більше, ніж в контрольній. Тому, ми бачимо, що інтернет-залежних підлітків чоловічої статі більше, ніж жіночої. Ми знаходимо цьому підтвердження у Китайському інформаційному центрі мережі інтернет, за оцінками якого 10% китайських користувачів інтернету у віці до 18 років складають 70% користувачів чоловічої статі [13].

Отже, підлітки чоловічої статі більше піддаються залежності від інтернету.

 

Рис.2.2. Розподіл основної та контрольної груп за статтю

 

Кількість чоловік в групах однакова,достатня для застосування методів математичної статистики для порівняння груп (Рис.2.2.).

 

Рис.2.3. Відсотковий розподіл груп

 

З 54 респондентів 43 (n=43) із повних сімей і 11(n=11) з неповних. Серед респондентів основної групи 6 учасників входять до неповних і 21 до повних сімей. Щодо контрольної групи, то до повних сімей увішли 22 учасники, до неповної 5 учасників.

Ми бачимо, як різниця щодо складу сім'ї у контрольній і основній групах є не дуже значною. Це свідчить про те, що на виникнення і розвиток інтернет-залежності впливає не склад сім'ї, а відносини в ній. Тому, саме типи батьківського виховання, батьківські установки ми і будемо досліджувати у наступному розділі.

 

ВИСНОВОК ДО 2 РОЗДІЛУ :

Емпіричне дослідження психологічних особливостей підлітків з інтернет-залежністю проводилося в три етапи. На першому етапі булла теоретично обгрунтована проблема дослідження проблеми, відібрані методи дослідження та сформована вибіркова сукупність. На другому етапі було проведене емпіричне дослідження. На третьому етапі отримані результати піддалися якісній, кількісній та статистичній обробці, були надані рекомендації щодо запобігання Інтернет-залежності у підлітків.

1. Методичний інструментарій дослідження склали: «Тест-опитувальник на наявність інтернет-адикції (Кімберлі Янг)», «Тести для діагностики нехімічних залежностей «Тест на дитячу Інтернет-залежність (Кулаков, 2004)», «Багатофакторний особистісний опитувальник Р.Кеттела (105) (16 PF -опитувальник)», опитувальник «Відношення підлітків до батьків ( Є. Шафер)».

2. У дослідженні брали участь 54 підлітки (n=54) віком від 13 до 16 років. Серед них 23 хлопців (n=23) і 31 дівчат (n=31). За результатами діагностики Інтернет-залежності загальна вибіркова сукупність була поділена на основну і контрольну групи. До основної увійшли респонденти з інтернет-залежністю (n=27), до контрольної – без інтернет-залежності (n=27). До контрольної групи увійшло 18 (n=18) дівчат та 9 (n=9) хлопців, до основної 12 (n=12) дівчат і 15 (n=15) хлопців. Кількість респондентів в группах однакова, що дозволяє застосувати методи математичної статистики для їх порівняння.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.