Здавалка
Главная | Обратная связь

Значення стандартизації і метрології у забезпеченні регулювання якості в ресторанному господарстві та готельно-ресторанному бізнесіСтандартизація і метрологія акумулюють найновіші досягнення науки і техніки, органічно поєднують фундаментальні і прикладні галузі науки. Вони не тільки сприяють швидкому впровадженню наукових досягнень в практику, але й допомагають визначити найбільш економічні та перспективні напрямки розвитку науково-технічного прогресу і народного господарства країни в результаті:

Ø Створення нормативних вимог до якості сировини, продукції, процесів, послуг.

Ø Створення єдиної системи показників якості продукції, способів її випробувань та контролю.

Ø Забезпечення єдності і правильності вимірювань в країні.

Ø Удосконалення систем термінології і позначень в різних галузях.

Ø Створення системи нормативної документації.

Функції стандартизації та метрології в ресторанному господарстві
Нормативна
Регулятивна
Соціальна
Формування вимог до продукції, процесів, послуг, методів
Вплив на ринок товарів та послуг
Технічні бар'єри в торгівлі
Захист вітчизняного виробника та споживача
Забезпечення безпеки товарів, процесів послуг
Забезпечення якості товарів та послуг
Захист прав споживача послуг


!
 
 
 
 
 
 
 
 

Державний характер робіт із стандартизації і метрології

В Україні стандартизація і метрологія мають державний характер і спрямовані на забезпечення:

Ø єдиної технічної політики;

Ø захисту інтересів вітчизняних виробників та споживачів продукції (процесів,робіт,послуг);

Ø економії всіх ресурсів;

Ø відповідності продукції (процесів,робіт,послуг) світовому рівню якості та надійності;

Ø гармонізації національних нормативних документів зі світовими аналогами;

Ø відповідності вимог нормативних документів законодавчим актам;

Ø сприяння виходу української продукції на світовий ринок.

 

!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

?


Питання для самоперевірки

1. Дати визначення що таке стандартизація ?

2. Дати визначення що таке метрологія ?

3. Дати визначення що таке стандарт ?

4. Предмет і завдання дисципліни ?

5. Охарактеризувати етапи розвитку стандартизації і метрології ?

6. Роль стандартизації і метрології в наукових дослідженнях, виробництві та забезпеченні якості.

ТЕМА 2. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

План лекції

1. Основні поняття та визначення в галузі стандартизації.

2. Принципи та методи стандартизації.

3. Теоретична база стандартизації, система переважних чисел та параметричні ряди.

4. Техніко-економічна ефективність стандартизації.

 

Рекомендовані джерела:

Основні: 1, 2, 4, 7, 8.

Додаткові: 22, 24.

Міні-лексикон:стандартизація; стандарт; нормативний документ; законодавча база стандартизації, принципи і методи стандартизації; уніфікація; агрегатування; комплексна стандартизація; параметрична стандартизація, параметричні ряди, переважні числа.

 

Стандартизація– діяльність з метою досягнення оптимального ступеня упорядкування в певній галузі шляхом встановлення положень для загального і багаторазового використання реально існуючих чи можливих завдань.   Стандартизація– наука про виявлення об’єктивних подій, які повторюються, та встановлення результатів усвідомлення та погодження груп властивостей об’єктів всередині, поза (і між) об’єктів з суб’єктом.
1. Основні поняття та визначення в галузі стандартизації

 

 

Офіційна
Фактична
СТАНДАРТИЗАЦІЯ
Завершується випуском стандартів, еталонів або інших НД
Має поступовий розвиток (писемність, грошові одиниці, одиниці мір і ваги, закони і моральні норми), її успіхи сприяють культурному, науково-технічному і економічному прогресу на всіх етапах цивілізації

 


Мета стандартизаціїоптимальне впорядкування об’єктів стандартизації

Головне завдання стандартизації – створювати системи нормативної документації, що визначають прогресивні вимоги до продукції

 

Процес стандартизації передбачає
Стандартизацію термінології
Стандартизацію виробів
Стандартизацію вимірювальної та випробувальної техніки
Стандартизацію конструкцій і технологій
Об’єкти організаційно–методичного загально-технічного характеру і призначення.
Продукція міжгалузевого призначення та широкого вжитку.
Складові елементи народногосподарських об’єктів державного значення, в т.ч. банківсько-фінансова система, транспорт, зв’язок, енергосистема, охорона навколишнього середовища, вимоги до використання природнихресурсів.
Об’єкти (елементи) державних соціально-економічних та науково-технічних програм.
 
 

 

 
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.