Здавалка
Главная | Обратная связь

Організаційна структура робіт зі стандартизації в Україніü організує і координує роботи із стандартизації та функціону­вання ДСС (планування, розроблення, видання, розповсюдження та застосування державних стандартів, реєстрація нормативних документів; ü акредитація органів та випробувальних лабораторій; ü організовує навчання та професійну підготовку спеціалістів у сфері стандартизації; ü представляє інтереси України в міжнародних організаціях.
Технічні комітети
ü організація та забезпечення розроблення, експертизи, погодження та підготовки до затвердження Державних стандартів та інших нормативних документів ü проведення робіт із міжнародної стандартизації
Міністерства (відомства), державні комітети, органи державної виконавчої влади
ü беруть участь у роботах із стандартизації та організовують цю діяльність у межах своєї компетенції
   
 


!
 
 
 
 
 
 
 
 

Державний нагляд за впровадженням і додержанням стандартів

Державний нагляд -діяльність спеціально уповноважених органів контролю за виконанням підприємствами, посадовими особами та громадянами вимог стандартів, норм і правил при виробництві і випуску продукції та наданні послуг, виконанні робіт з метою забезпечення інтересів суспільства і споживачів, її належної якості, безпечності для життя, здоров’я, майна людей і довкілля. Департамент технічного регулювання –основний уповноважений орган, який здійснює держнагляд.
При здійсненні держнагляду перевіряють відповідність обов’язковим вимогам стандартів наступних об’єктів:
Готової продукції
Потенційно-небезпечної техніки
Вимог, встановлених в ГОСТах, ДСТУ, СТП, ТУ, технічних (проектних, конструкторських, технологічних) документах
Державний нагляд
Періодичні перевірки
Постійні перевірки
Інспекційний контроль
Інтенсивний нагляд
Згідно з планами державного нагляду
За зверненнями громадян
Систематичні претензії споживачів до якості продукції (послуг)
Відсутність умов для стабільного випуску якісної продукції (послуг)
Випробування продукції
Експертиза документації
Ліцензування розробки та застосування потенційно небезпечних технологій, об’єктів, виробів, речовин послуг
Форми держнагляду:

 


!
 
 
 
 
 
 


©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.