Здавалка
Главная | Обратная связь

Міжнародна стандартизаціяЗавдання міжнародного співробітництва
Покращення нормативного забезпечення співробітництва України із зарубіжними країнами
Гармонізація державної системи стандартизації з міжнародною, регіональними та прогресивними національними системами зарубіжних країн з метою підвищення рівня вітчизняних стандартів та формування оптимального фонду на основі широкого застосування міжнародних та регіональних стандартів
Підвищення якості вітчизняної продукції та її конкурентоспроможність

В галузі   міжнародної стандартизації працюють  
Світова організація торгівлі (WTO)
Міжнародна організація зі стандартизації і сертифікації (ISO)  
Міжнародна організація законодавчої метрології (OIML)  
Міжнародна асоціація з атестації і підготовки експертів аудиторів (ІАТСА)
Міжнародна електротехнічна комісія (МЕК)
Міжнародний форум з акредитації лабораторій (ILAC)


!
 
 
 
 
 
 

Міжнародна організація зі стандартизації (ISO)
Заснована на конференції національних організацій по стандартизації в Лондоні з 14 по 26 жовтня 1946р.
Органами ISO є: Генеральна асамблея (вищий орган), ради, технічні комітети та Центральний секретаріат.
Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (СЕНЕЛЕК)
Європейський фонд з управління якістю (EEQM)
Європейська організація з випробувань та сертифікації систем якості (EQNET)
Європейська організація якості (EOQ)
Регіональні організації зі стандартизації
Європейський комітет зі стандартизації і сертифікації

Завдання міжнародного співробітництва в галузі стандартизації  
Гармонізація державних систем стандартизації з міжнародними, регіональними та прогрес національних систем стандартизації і сертифікації зарубіжних країн з метою підвищення рівня відповідності стандартів та формування оптимального фонду на підставі широкого прямого застосування міжнародних і регіональних стандартів  
Угода Світової організації торгівлі (СОТ) по ТБТ (технічним бар’єрам в торгівлі)  
  Міжнародні   стандарти    
Технічний фундамент світового ринку
Раціоналізація діяльності міжнародних і європейських органів зі стандартизації та сертифікації, направлена на вільне розповсюдження товарів і послуг  
Підвищення якості вітчизняних продуктів та послуг, їх конкурентоспроможність на світовому ринку
Покращання нормативного забезпечення співробітництва України зарубіжними країнами та участь у міжнародному розподілі праці

 

 


 

  Угода СОТ включає:
Кодекс встановленої практики розробки, прийняття та використання стандартів; Кодекс стандартів ГАТТ
репрезентує Україну    
З 1997 року OIML (Міжнародної організації законодавчої метрології)  
З 1997 року в Європейській організації зі стандартизації CEN  
З 1993 року в ISO та МЕК
З 1992 року в Міжнародній Раді зі стандартизації, метрології та сертифікації країн СНД  
Напрями діяльності України в міжнародних і європейських організаціях зі стандартизації та сертифікації  
Ø Забезпечення якомога більшої відповідності національних стандартів вимогам ринку, Світової організації торгівлі (СОТ), особливо у галузях, де Україна має певний науковий потенціал  
Ø Гармонізація системи національних стандартів з відповідними міжнародними стандартами та пряме впровадження  
Важлива угода в рамках Генеральної угоди по тарифах та торгівлі (ГАТТ). Визначає права та обов'язки держав - учасниць зовнішньоторгових відносин. Спрямовані на гармонізацію міжнародних стандартів з метою подолання бар'єрів митної торгівлі
Кодекс стандартів ГАТТ

Ø Забезпечення простого доступу експертів до міжнародних стандартів шляхом розвитку національного інформаційного фонду стандартів і поширення необхідної інформації через засоби масової інформації та інші спеціальні видання  
Ø Створення сприятливих умов для проникнення української продукції та послуг на світовий ринок, підтримка двосторонніх міжнародних угод про взаємне виконання робіт зі сертифікації відповідно до угод  
Ø Підтримка вітчизняного виробника і захист прав споживачів засобами нетарифного регулювання ринку, а саме: за допомогою сертифікації продукції на відповідність вимогам, спрямованим на захист життя і здоров’я громадян, дозвілля, боротьбу зі зловживаннями  


!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.