Здавалка
Главная | Обратная связь

Порядок розробки, затвердження та реєстрація стандартівПроекти ДСТУ розробляють технічні комітети зі стандартизації (ТК), відповідно до планів національної стандартизації України, програм (планів) робіт та договорів на розробку стандартів.

Основні умови розроблення стандартів:
Стандарти повинні розроблятися тільки при необхідності. В першу чергу, які забезпечують безпеку життя та здоров’я населення, охорону навколишнього середовища, сумісність та взаємозамінність продукції

 

Основні умови розроблення стандартів:
Стандарти повинні розроблятися тільки при необхідності. В першу чергу, які забезпечують безпеку життя та здоров’я населення, охорону навколишнього середовища, сумісність та взаємозамінність продукції.
Взаємне прагнення всіх зацікавлених осіб, які розробляють, виготовляють та споживають продукцію до досягнення згоди щодо управління продукцією, її якістю, сумісністю та взаємозамінюваністю
Керівництво вимогами споживачів. Представники органів торгівлі та союзів споживачів можуть безпосередньо брати участь у розробці проектів стандартів, готувати пропозиції, щодо розробки перегляду та зміни стандартів
Використання сучасних методів стандартизації
Встановлення вимог до основних властивостей об’єкту, які можуть бути об’єктивно перевірені  
Потрібно виключати одночасну розробку на різних рівнях управління стандартів на ідентичні об’єкти стандартизації.  
Стандарти повинні бути викладені чітко для забезпечення однозначності розуміння їх вимог.
Стадії розроблення стандартів

 

 


1. Організація розроблення стандартів (розгляд замовлення та пропозиція, розроблення та затвердження технічного завдання).

2. Розроблення проекту стандарту (першої редакції) і пояснювальної записки (розсилання їх на відгук організаціям). Опрацювання відгуків і складання зведення відгуків. Доопрацювання проекту стандарту і пояснювальної записки на підставі зауважень і пропозицій.

3. Розроблення проекту стандартів остаточної редакції. Погодження розробником остаточної редакції стандарту з погоджувальними організаціями і подання її з супровідною документацією в Держспоживстандарт України. Державна експертиза проекту стандарту (залучають науково-дослідні організації: Держспоживстандарту України ТК, вчені, фахівці).

4. Затвердження (повернення на доробку) та державна реєстрація стандарту: індекс (ДСТУ), реєстраційний номер, рік затвердження; у позначенні ГОСТу та СТТУ після індексу вказують умовне позначення міністерства (відомства) та абревіатуру науково-технічного або інженерного товариства.

5. Видання стандарту, тиражування і розповсюдження.

6. Перевірка чинних стандартів розробником не менше одного разу за п’ять років.

 

!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

?
Питання для самоперевірки

 

1. Мета і завдання державної системи стандартизації.

2. Органи та служби стандартизації, їх завдання і функції.

3. Планування робіт із стандартизації.

4. Основні категорії та види стандартів.

5. Характеристика позначення стандартів.

6. Структура стандартів на продукцію, особливості їх побудови.

7. Стадії розробки та затвердження стандартів.

8. Порядок перевірки, перегляду, зміни та скасування стандартів©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.