Здавалка
Главная | Обратная связь

Теоретична база стандартизації, система переважних чисел та параметричні ряди 

Комплексна стандартизація продукції
- встановлення та застосування взаємопов’язаних за рівнем вимог до якості готових виробів та необхідної для їх виготовлення сировини, матеріалів та комплектуючих вузлів.
Випереджаюча стандартизація
- встановлення підвищених норм та вимог до об’єктів стандартизації, які згідно з прогнозами будуть оптимальними у майбутньому.
Параметрична стандартизація
- процес стандартизації параметричних рядів. (Параметричний ряд– набір встановлених значень параметрів, тобто вибір та обґрунтування доцільної номенклатури та чисельного значення параметрів).
Параметр продукції
Ознака продукції, яка кількісно характеризує певні її властивості.
Найбільш важливі параметри -

 


це характеристики, які визначають призначення продукції та умови її використання:

· Розмірні параметри (розмір одягу, місткість посуду)

· Параметри ваги (маса окремих видів спортивного інвентарю).

· Параметри, які характеризують продуктивність машин та приладів.

· Енергетичні параметри (потужність двигунів)

Продукція певного типу - (певного призначення, принципу дії та консистенції), характеризується рядом параметрів
Розробка параметричних рядів
Вимагає встановлення єдиної закономірності в системі стандартизуючих величин, яка вирішується встановленням рядів переважних чисел
Ряди переважних чисел -
представляють раціональну систему градації, яка відповідає вимогам виробництва та експлуатації, бути нескінченними в бік малих та великих величин; включати всі десятикратні значення любого числа і одиниці, бути простими та легко запам’ятовуватись
можуть бути виражені у вигляді арифметичних або геометричних прогресій.
Ряди переважних чисел
Рекомендуються для переважного застосування при конструюванні та розрахунках, при стандартизації та уніфікації
Значення переважних чисел
Їх застосування дозволяє ширше уніфікувати розміри та параметри продукції не тільки в межах однієї галузі промисловості, але і в масштабах всього народного господарства

 


Міжнародна практика показала, що для задоволення потреб виробництва достатньо в основу побудови рядів переважних чисел взяти геометричні прогресії з такими значеннями:

Умовні позначення ряду Значення прогресії
R5
R10
R20
R40
R80
!
 
 
 
 
 
 
 
 
 


©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.