Здавалка
Главная | Обратная связь

Органи і служби стандартизації 

Департамент технічного регулювання та метрології є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
Метою діяльності департаменту є
забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері технічного регулювання (стандартизації, сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, акредитації органів з оцінки відповідності, управління якістю), метрології та міжгалузевої координації в цих сферах

 

 

Структура департаменту
Управління стандартизації, аналізу та міжнародного співробітництва
Управління метрології
Управління оцінки відповідності та технічних регламентів

 


Основними завданнями департаменту є:

· організація розроблення проектів нормативно-правових актів у сфері технічного регулювання (стандартизації, сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, управління якістю) та метрології;

· розроблення проектів нормативно-правових актів щодо державної підтримки впровадження систем управління якістю відповідно до вимог національних і міжнародних стандартів;

· організація інформаційного забезпечення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань упровадження систем управління якістю;

· формування програми робіт із стандартизації;

· формування за замовленням відповідних центральних органів виконавчої влади переліку національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів, та в разі відсутності таких стандартів організація їх розроблення;

· організація надання інформаційних послуг з питань стандартизації;

· координація діяльності метрологічної служби України;

·

Структура органів технічного регулювання
Центральні органи
Галузеві служби
Технічні комітети
Органи управління
Центри і відділи інформації
Науково-дослідні інститути
Навчальні заклади
Центри стандартизації метрології та сертифікації
Управління по стандартизації міністерств (відомств)
Лабораторії
Територіальні органи
Базові організації
Головні організації
організація та проведення державного метрологічного контролю і нагляду.

 

Органи державної служби стандартизації
Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики
Національний орган зі стандартизації, створює НСС і керує всіма роботами з стандартизації, мет­рології та сертифі­кації.
Український науково-виробничий центр стандартизації, сертифікації та інформатики (УкрЦСМ)
Розробляє науково-технічні та економічні основи стандартизації, виконує експертизу стандартів перед їх затвердженням
Державне підприємство "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ", м. Київ)
Здійснює реєстрацію стандартів та іншої нормативної документації та забезпечує нею організації та підприємства

 

Органи галузевої служби стандартизації
Здійснює керівництво та координацію діяльності з питань стандартизації в галузях народного господарства (створення проектів ДСТУ та ГСТУ)
Служба стандартизації міністерства або відомств
Здійснюють проведення науково-дослідних робіт і розроблення НД зі стандартизації галузевого рівня
Головні (базові) організації зі стандартизації
Керівництво роботою зі стандартизації та участь у проведенні цих робіт (розроблення проектів СТП та ТУ; організація обліку, зберігання та внесення змін у стандарти на НД)
Служби стандартизації на підприємстві (організації)

 

 


!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.