Здавалка
Главная | Обратная связь

Державний метрологічний контроль і наглядДержавний метрологічний контроль і нагляд
Здійснюються державною метрологічною службою з метою перевірки додержання вимог закону України «Про метрологію і метрологічну діяльність» та нормативних документів з метрології  
Об'єкти державного метрологічного нагляду і контролю
Засоби вимірювальної техніки
Методики виконання вимірювань
Кількість фасованого товару в упаковках

До державного метрологічного контролю належать
Державні випробування ЗВТ і затвердження їх типів
Державна метрологічна атестація
Повірка ЗВТ
Акредитація на право проведення державних випробувань, повірки і калібрування


!
 
 
 
 
 
 
 

До державного метрологічного нагляду належать
Державний метрологічний нагляд за забезпеченням єдності вимірювань
Державний метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковку

Державний метрологічний наглядза забезпеченням єдності вимірювань поширюється на центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, організації, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності.

У центральних та місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та в органах управління об’єднань підприємств проводиться перевірка додержання вимог Закону «Про метрологію та метрологічну діяльність» та інших нормативно-правових актів України і нормативних документів із метрології.

На підприємствах, в організаціях і у громадян - суб’єктів підприємницької діяльності, крім того, проводиться перевірка: стану й застосування засобів вимірювальної техніки; застосування атестованих методик виконання вимірювань і правильності виконання вимірювань; додержання умов проведення державних випробувань, повірки, калібрування, ввезення, випуску з виробництва, ремонту та у продаж і видачі напрокат засобів вимірювальної техніки, проведення вимірювань та атестації методик виконання вимірювань.

!
 
 
 
 
 
 
 

?

Питання для самоперевірки

1. Охарактеризуйте метрологічну службу України.

2. В чому полягають завдання та функції державної та відомчої метрологічних служб?

3. Наведіть визначення щодо засобів вимірювання.

4. Яка класифікація засобів вимірювання?

5. Які вимірювальні прилади частіше всього використовують у закладах готельно-ресторанного господарства?

6. Що таке метрологічна характеристика ЗВТ та клас точності?

7. Як здійснюється повірка ЗВТ?

8. Охарактеризуйте нормативну базу метрологічного забезпечення.

ТЕМА 7. КВАЛІМЕТРІЯ. ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ

План лекції

1. Загальні положення в галузі управління якістю.

2. Вітчизняний та зарубіжний досвід управління якістю.

3. Проблеми загального управління якістю.

4. Стандартизація в управлінні якістю.

 

Рекомендовані джерела:

Основні: 1, 4, 7, 10, 14, 18 .

Додаткові: 23, 24.

Інтернет-видання: 25, 28.

Міні-лексикон: кваліметрія, якість, вимога, характеристика якості, рівень якості, дефект, відповідність, невідповідність, запобіжна дія, управління якістю, одиничний показник якості, комплексний метод оцінювання якості продукції, сумісність, взаємозамінність.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.