Здавалка
Главная | Обратная связь

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛЗаконодавчі та нормативні документи

1. Каталог нормативних документів 2010 : У 3-х т. [Текст] – К. : ДП «УкрНДНЦ», 2010. – Т. 1. – Кн.1. – 376 с.

2. Національна стандартизація : Збірник нормативних документів – У 2-х т. [Текст]. – К. :Держспоживстандарт України, 2006. – Т. 2. – Кн. 2. – 66 с.

3. Сертифікація в Україні. Нормативні акти : У 3 ч. [Текст]. – К. : Держстандарт України, 1998-2004. – С. 811.

4. Про метрологію і метрологічну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 05.06.2014 р. № 30, ст. 1008.

5. Про стандартизацію [Електронний ресурс] : Закон України від 11.02.2015 р., № 31, ст. 1058.

6. Про захист прав споживачів [Електронний ресурс] : Закон України від 03.01.15р. № 77-VІІІ Відомості Верховної ради України. – 2015. – № 11. – ст. 75.

7. Про затвердження Порядку провадження торгівельної діяльності та правил торгівельного обслуговування населенням [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.06 р. № 833.

8. Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства [Електронний ресурс] : Наказ Міністрів економіки та з питань Європейської інтеграції України від 24.07.02 р. № 219.

9. Про підтвердження відповідності [Електронний ресурс] : Закон України від 16.10.2012 р., № 4. – ст. 61.

10. Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності [Електронний ресурс] : Закон України від 05.06.14 р. № 1315-VІІ // Голос України. – 2012. – ст. 1058.

Основний

11. Бичківський Р. В. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація [Текст] : підручник / Р. В. Бичківський, П. Г. Столярчук. – Л. : Львівська політехніка, 2004. – 560 с.

12. Боженко Л. І. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація [Текст] : Навч. посіб. / Л. І. Боженко. – Львів: Афіша, 2004. – 324 с.

13. Кириченко Л. С. Основи стандартизації, метрології та управління якістю [Текст] : Підручник / Л. С. Кириченко, Н. В. Мережко. – К. : КНТЕУ, 2010. – 416 с.

14. Осієвська В. В. Основи стандартизації, метрології та управління якістю [Текст] : Навч. посіб. / В. В. Осієвська. – К. : КНТЕУ, 2003. – 118 с.

15. Саранча Г. А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю [Текст] :Навч. посіб. / Г.А. Саранча. – К.: ЦУЛ, 2006. – 624 с.

16. Тарасова В. В. Метрологія, стандартизація і сертифікація [Текст] : Підручник / В. В. Тарасова, В.С. Малиновський, М. Ф. Рибак. – К. : ЦУЛ, 2006. – 264 с.

17. Тарасенко Є. В. «Стандартизація, сертифікація і метрологія» [Текст] : Практикум / Є. В. Тарасенко, В. С. Костюк. – К. : КНТЕУ, 2009. – 32 с.

18. Цюцюра С. В. Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація [Текст] : Навч.посіб. / С. В. Цюцюра, В. Д. Цюцюра – К. : Знання, 2005. – 242 с.

Додатковий

19. Васильев А. С. Основы метрологии и технические измерения. [Текст] / А.С. Васильев. – М.: Машиностроение, 1993. – 239 с.

20. Володарський Є.Т. Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю [Текст] : Навч. посіб. / Є. Т. Володарський, В. В. Кухарчук, В. О.Поджаренко, Г.Б.Сердюк. – Вінниця: ВДТУ, 2001. – 116 с.

21. Замельман М. А. Метрологические основы технических измерений. [Текст] / М. А. Замельман. – М. : Изд-во стандартов, 1991. – 228 с.

22. Топольник В. Г. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю [Текст] : Навч. посіб. / В. Г. Топольник, М. А. Котляр. – Львів: «Магнолія - 2006», 2009. – 212 с.

23. Тарасенко Є. В. Кейс-стаді «Метрологія – регулятор єдності вимірювань у закладах ресторанного господарства» [Текст] / Є. В. Тарасенко, В. С. Костюк. – К. : КНТЕУ, 2005. – 18 с.

24. Шаповал М. І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікація. [Текст] / М. І. Шаповал – К. : Вид-во Укр. ін-ту менеджменту і бізнесу, 2002. – 174 с.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.