Здавалка
Главная | Обратная связь

Вітчизняний та зарубіжний досвід управління якістюІсторична послідовність розвитку управління якістю продукції в Україні
контроль якості продукції
оцінка якості продукції
управління якістю продукції; етапи системного підходу в УЯП
взаємозв'язок безпосереднього УЯП з факторами, що його забезпечують (роль держави, державна система стандартизації, гармонізації з міжнародними стандартами

Організація контролю якості - це система технічних і адміністративних заходів, спрямованих на забезпечення виробництва продукції, яка б повністю відповідала вимогам нормативних документів
Технічний контроль - це перевірка відповідності об'єкта контролю встановленим технічним вимогам
Контроль - діяльність, яка складається з вимірювань, експертизи, випробувань чи оцінювання однієї чи декількох характеристик з метою калібрування об'єкта і порівняння одержаних результатів з установленими вимогами для визначення того, чи досягнуто відповідність для кожної з цих характеристик


!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За етапом процесу виробництва
За повнотою охоплення контролем
Залежно від об'єкта контролю
Вхідний Операційний Приймальний
Суцільний Вибірковий Безперервний Періодичний Летючий
Контроль якості продукції Контроль товарної та супровідної документації Контроль технологічного процесу Контроль засобів технічного обладнання Контроль технологічної дисципліни Контроль кваліфікації виконавців Контроль проходження рекламації Контроль дотримання умов експлуатації
Залежно від рівня технічної оснащеності
За структурою організації
За впливом на можливість наступного використання продукції
Ручний Механізований Автоматизовані системи Автоматичні системи Активний контроль
Самоконтроль Одноступеневий (контроль виконавця + приймання ВТК) Багатоступеневий (контроль виконавця + операційний контроль + спеціальний приймальний)
Руйнівний   Не руйнівний
Класифікація видів технічного контролю


Досвід управління якістю у США
У США додержуються ідеї комплексного УЯП, яке розуміють як ефективну систему заходів з розробки, підтримання і поліпшення якості розробленої і виготовленої продукції службами цієї організації. Ця діяльність дозволяє організації проектувати, виробляти і обслуговувати продукцію найекономніше і при цьому повніше задовольняти потреби споживача.


!
 
 
 
 
 

Досвід управління якістю у Японії
Відмінною особливістю японських програм підвищення якості та системного управління якістю є їх спрямованість на запобігання дефектів, а не виявлення їх шляхом контролю.
Досвід управління якістю у Японії
Відмінною особливістю японських програм підвищення якості та системного управління якістю є їх спрямованість на запобігання дефектів, а не виявлення їх шляхом контролю.

!
 
 
 
 
 

Європейський досвід управління якістю
Для нормального функціонування європейського ринку продукція, яка постачається, повинна бути сертифікована незалежною організацією. Крім сертифікації продукції, проводиться акредитація дослідних лабораторій та працівників, які контролюють та оцінюють якість продукції.

!
 
 
 
 


©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.