Здавалка
Главная | Обратная связь

Форма відзиву наукового керівникаВІДЗИВ*

на випускну роботу студентки Львівського державного університету внутрішніх справ спеціальності 6.030509 "Облік і аудит " Музички Наталії Ігорівни, виконану на тему: "Облік і аудит операцій з давальницькою сировиною у сфері зовнішньоекономічної діяльності"

 

У відзиві відзначається:

§ актуальність теми, мета та завдання дослідження;

§ новизна поставлених питань та оригінальність їх вирішення;

§ використання студентом літературних джерел, економічних видань, нормативних та інших матеріалів з питань дослідження;

§ повнота та якість розробки теми;

§ аргументованість, логічність та послідовність викладання матеріалу у випускній роботі;

§ можливість практичного застосування досліджень випускної роботи;

§ відповідність вимогам щодо написання випускних робіт тощо.

Оцінюючи випускну роботу в цілому, зауважуємо про те, що робота виконана на відповідному рівні (або ні),про що свідчить позитивна (або негативна)рецензія підприємства, та відповідає встановленим вимогам щодо написання випускних робіт, а її автор – Музичка Н.І. допускається до захистута заслуговує на присвоєння їй освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

Науковий керівник

 

____________________ _____________________

(посада та місце роботи) (підпис) (ініціали та прізвище)

 

(дата)

 

____________________________________________________________________

*Відзив науковим керівником подається у довільній формі.

Науковий керівник не дає конкретну оцінку виконаній роботі, а оцінює її записом .Допускається до захисту " або „Не може бути допущена до захисту " - у разі негативної оцінки.


Додаток Ж

 

РЕЦЕНЗІЯ*

на випускну роботу студентки Львівського державного університету внутрішніх справ спеціальності 6.030509 "Облік і аудит " Музички Наталії Ігорівни, виконану на тему: «Облік і аудит операцій з давальницькою сировиною у сфері зовнішньоекономічної діяльності» за матеріалами АТ «Кобальт»

У рецензії відзначається:

 

§ актуальність теми;

§ аргументованість та послідовність проведення дослідження у кожному розділі;

§ повнота розкриття теми випускної роботи відповідно до поставлених завдань;

§ аргументованість, логічність та послідовність викладання матеріалу у випускній роботі;

§ можливість практичного застосування досліджень випускної роботи;

§ відповідність вимогам щодо написання випускних робіт тощо;

§ загальна оцінка випускної роботи.

 

Рецензент

 

(посада та місце роботи) (підпис) (ініціали та прізвище)

 

МП

(дата)

 

____________________________________________________________________

*Відзив подається у довільній формі. Рецензентом повинен бути провідний спеціаліст підприємства, за матеріалами якого виконувалася випускна робота.


Додаток З

 

Форма № 28

 

ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ №................

Економічному факультету Львівського державного університету внутрішніх справ скеровується студент (ка)

 

__________________________________________________________________________________________

(прізвище, їм'я, по батькові)

на захист випускної (бакалаврської) роботи

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва теми)

Виписка з заліково-екзаменаційних відомостей, довідка про успішність, відгук керівника випускної роботи, рецензія на роботу додаються.

Декан факультету (підпис)©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.