Здавалка
Главная | Обратная связь

Найменування, місцезнаходження БанкуЗагальна інформація

 

Публічне акціонерне товариство “Український Професійний Банк” (надалі – Банк, ПАТ «УПБ», УПБ, Український Професійний Банк) - це банк зі 100% українським капіталом, який не має іноземних позик.

Усі норми щодо формування обов'язкових резервів, спеціальних резервів за активними операціями та обов'язкові економічні нормативи, встановлені Національним банком України, виконуються в повному обсязі.

Фінансові показники Банку підтверджуються Міжнародною аудиторською компанією ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»

Український Професійний Банк представлено у всіх регіонах України: мережа Банку складається з Головного офісу і 41 відділення.

Протягом 2011 р. компанія "Кредит-Рейтинг" підтверджувала Українському Професійному Банку кредитний рейтинг інвестиційного рівня "uaBBB+" (прогноз-стабільний).

Рейтингове агентство «Експерт –рейтинг» 21 грудня 2011 року на засіданні рейтингового комітету ухвалило рішення щодо присвоєння Публічному акціонерному товаристу «Український Професійний Банк» та його облігаціям серії Е кредитного рейтинга за національною шкалою на рівні «uaBBB+», прогноз «нейтральний», 15 лютого 2012 року агентство змінило прогноз рейтинга з «нейтрального» на «позитивний».

УПБ є членом Асоціації українських банків (з 1992 р.), Асоціації “Український Кредитно-Банківський Союз” (з 1994 р.), постійним учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (з 2000 р), розрахунковим банком Платіжної системи "УкрКарт", учасником Київської міжнародної фондової біржі (з 2001 р.),співзасновником та членом Незалежної асоціації банків України (з 2011 р.), Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв, уповноваженим банком Пенсійного фонду на право виплати пенсій та грошової допомоги, асоційованим членом Міжнародної платіжної системи "VISA International", членом групи користувачів S.W.I.F.T., користувачем Reuters.

30 січня 2012 р. Банку виповнилось 20 років. ПАТ "УПБ" - один із небагатьох українських банків, які мають ліцензію Національного Банку України на виконання всіх банківських операцій (Ліц. № 132 від 18.10.2011 р.)

Найменування, місцезнаходження Банку

Публічне акціонерне товариство “Український Професійний Банк” створений і діє згідно з Законами України “Про банки і банківську діяльність”, “Про акціонерні товариства”, “Про цінні папери та фондовий ринок”, іншими чинними законодавчими актами та нормативно-правовими актами Національного Банку України.

Банк є правонаступником Відкритого акціонерного товариства “Український Професійний Банк”, правонаступника Акціонерного Банку “Український Професійний Банк”, який є правонаступником Акціонерного Банку “Меблібанк”, створеного згідно з рішенням установчих зборів акціонерів (протокол № 1 від 16 березня 1994 року) шляхом реорганізації комерційного Банку розвитку меблевої промисловості України “Мебліпромбанк” (зареєстрованого Національним банком України 30 січня 1992 року за № 83) з товариства з обмеженою відповідальністю у відкрите акціонерне товариство “Акціонерний банк “Меблібанк”.

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 18 липня 1997 року (протокол № 9) змінено назву Банку з “Акціонерний банк “Меблібанк” на “Акціонерний банк “Український Професійний Банк”.

На виконання рішення Загальних зборів акціонерів від 02 липня 2001 року (протокол № 3) назву Банку “Акціонерний банк “Український Професійний Банк” змінено на “Відкрите акціонерне товариство “Український Професійний Банк”.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 02 вересня 2010 року (протокол № 3) назву Банку “Відкрите акціонерне товариство “Український Професійний Банк” змінено на “Публічне акціонерне товариство “Український Професійний Банк” .

Публічне акціонерне товариство “Український Професійний Банк” виступає правонаступником по всіх правах і зобов’язаннях Відкритого акціонерного товариства “Український Професійний Банк”.

Банк діє на всій території України як міжрегіональний банк і є універсальним банком.

Банк входить до єдиної банківської системи України.

Місцезнаходження Банку: 02660, м. Київ, вул. М. Раскової, 15.

Повне офіційне найменування Банку:

українською мовою: Публічне акціонерне товариство “Український Професійний Банк”;

російською мовою: Публичное акционерное общество “Украинский Профессиональный Банк”;

англійською мовою: Public Joint-Stock Company “Ukrainian Professional Bank”.

Скорочене офіційне найменування Банку:

українською мовою: ПАТ “УПБ”;

російською мовою: ПАО “УПБ”;

англійською мовою: PJSC “UPB”.

Банк зареєстровано в Україні. Головна установа ПАТ “УПБ” знаходиться за адресою: Україна, 02660, м. Київ, вул. М. Раскової, 15.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.