Здавалка
Главная | Обратная связь

Види діяльності, які здійснює та має намір здійснювати банкЗгідно з вимогами чинного законодавства, ліцензіями, наданими НБУ (Банківська ліцензія № 132 від 18.10.2011 р., Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій № 132 від 18.10.2011 р., Додаток до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій № 132 від 18.10.2011 р.), Статутом ПАТ“УПБ”, Банк має право:
Банківська ліцензія № 132 від 18.10.2011 р. Надавати банківські послуги, визначені частиною 3 статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій № 132 від 18.10.2011 р., Додаток до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій № 132 від 18.10.2011 р. Перелік валютних операцій, які має право здійснювати Публічне акціонерне товариство "Український Професійний Банк": неторговельні операції з валютними цінностями; операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків; операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами; ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України; ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті; ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України; відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України; залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках; торгівля іноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюється в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів]; торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках; залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України; залучення та розміщення банківських металів на міжнародних ринках; торгівля банківськими металами на валютному ринку України; торгівля банківськими металами на міжнародних ринках; валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та не зазначені в абзацах другому - сімнадцятому розділу другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 15.08.2011 № 281; валютні операції на міжнародних ринках, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та не зазначені в абзацах другому - сімнадцятому розділу другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 15.08.2011 № 281.
Згідно договору з Державним підприємством “Інформаційний центр” Міністерства юстиції України: ПАТ “УПБ” є користувачем Державного реєстру обтяжень рухомого майна.
Згідно договору з Пенсійним фондом України та Міністерством праці та соціальної політики України: ПАТ «УПБ» виконує функції з виплати пенсій та грошової допомоги , передбачені Порядком виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги.
Згідно укладених договорів: Емісія та еквайринг платіжних карток Платіжної системи «УкрКарт», Міжнародної платіжної системи «VISA International»  
Згідно ліцензії ДКЦПФР № 399379 від 25.10.2010 р. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.
Згідно ліцензії ДКЦПФР № 399380 від 25.10.2010 Діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів.


©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.