Здавалка
Главная | Обратная связь

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИОсновна:

Гончаров СМ. Организационно-методическая система обучения с использованием опорных конспектов лекций-сигналов в комплексе с техническими средствами. – Киев, 1990.

Елсуков А.Н. Методика преподавания социологии в высшей школе: Учеб. пособие. – Минск: ТетраСистемс, 2003. – 240 с.

Кузьмінський А. Лекція у вищій школі / А.Кузьмінський // Педагогіка вищої школи: підручник для внз / А.Кузьмінський. – К., 2005. – С. 208 – 295.

Лекції та методика їх проведення // Педагогіка вищої школи: навчальний посібник для внз / за ред. З.Курлянд. – К., 2005. – С. 124 – 131.

Чихачев П.В. Лекция как активный метод обучения. – Киев, 1990.

Шляхтун П. П. Методика викладання соціально-гуманітарних дисциплін : навч. посіб. / П. П. Шляхтун. – К. : ВЦ «Академія», 2011. – 224 с. – (Серія «Альмаматер»).

Додаткова:

Авдєєнко А. Інтенсифікація і підвищення ефективності лекційних занять / А.Авдєєнко, Л.Дементій // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. – К., 2003. – Вип. 35. – С. 20 – 25.

Вергасов В.М. Об организационной функции лекции / В.М.Вергасов // Проблемы высшей школы: науч.-метод. сб. – К., 1992. – Вып. 76. – С.19 – 22.

Галай А. Про сучасну інтерактивну лекцію у ВНЗ / А.Галай // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. – К., 2006. – Вип. 42. – С. 7 – 10.

Головко Л. Активізація самостійної роботи студента під час лекційних занять / А. Головко // Освіта і управління. – 2002. – № 1. – С. 147 – 150.

Дьомін О. Генезис і динаміка вдосконалення технологій академічних лекцій в історичному аспекті / О.Дьомін, І.Угринюк // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. – К., 2006. – Вип. 42. – С. 28 – 32.

Ільчук Л.А. Аргументація в лекції / Л.А.Ільчук // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. – К., 2000. – Вип. 27. – С. 62 – 65.

Казаков В.Г. Лекционная мультимедиа аудитория: Комплекс аппаратных и программных средств для управления лекционным материалом в процессе лекции / В.Г.Казаков // Информатика и образование. – 1995. – № 4. – С. 106 – 108.

Ковтун І. Лекція і лектор. Чи потрібні вони у сучасному процесі навчання у вищій школі? / І.Ковтун, І.Нікітіна // Новий колегіум. – 2006. – № 2. – С. 39 – 42.

Кондрашова Л.В. Лекция – форма организации учебного процесса в высшей школе / Л.В.Кондрашова // Процесс обучения в высшей школе / Л.В.Кондрашова. – Кривой Рог, 2007. – С. 201 – 212.

Марігодов В. Системний підхід до підготовки проблемної лекції / В.Марігодов // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. – К., 2007. – Вип. 46. – С. 10 – 17.

Мисечко О. Шляхи підвищення ефективності сучасної лекції / О.Мисечко // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. – К., 2004. – Вип. 36. – С. 262 – 272.

Петров Э.Г. Подготовка и чтение лекций / Э.Г.Петров // Самосовершенствование преподавателя / Э.Г. Петров. – Новая Каховка, 2002. – С. 68 – 98.

Роботова А. Современная лекция: гуманитарный смысл / А.Роботова // Высшее образование в России. – 2007. - № 4. – С. 20 – 25.

Симоненко Т. Лекція – візуалізація як одна із інноваційних форм навчання мови (фонетика, орфоепія, орфографія) у вищих закладах освіти / Т.Симоненко // Рідна школа. – 2004. - № 3. – С. 59 – 62.

Урбанський Р.О. Підсилення організаційної функції лекції в навчальному процесі / Р.О.Урбанський // Проблеми вищої школи: наук.-метод. зб. – К., 1993. – Вип. 78. – С. 88 – 90.

Фіцула М.М. Лекція, методика її підготовки і проведення / М.М.Фіцула // Педагогіка вищої школи / М.М.Фіцула. – К., 2006. – С. 117 – 127.

Цехмістрова Г.С. Методика лекційно-семінарської системи / Г.С.Цехмістрова // Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі / за ред. С.Гончаренка. – К., 2003. – С. 265 – 280.

Шевчук Т.О. Актуальні питання проведення проблемних лекцій / Т.О.Шевчук // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. Педагогіка і психологія. – Ялта, 2004. – Вип. 6. Ч.2. – С. 224 – 229.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.