Здавалка
Главная | Обратная связь

ТЕМА 7. Семінар 4. КОМЕДІЇ ШЕКСПІРАМета семінару – розглянути комедії драматурга в їх тісному зв’язку з комедіями античності та середньовіччя, визначити їх оригінальність та несхожість з іншими.

План.

1.Розвиток жанру комедії епохи Відродження (італійська «вчена» комедія, комедія масок, іспанська комедія « плаща та шпаги».

2.Місце комедій у творчої спадщині Шекспіра та їх оригінальність. Проблематика, використання відомих сюжетів, прийоми створення комічних ситуацій та характерів.

«Приборкання строптивої». Фарсова основа, та елементи «вченої комедії», новий зміст цих жанрів. система образів, особливості рішення конфлікту.

4.Комедія «Багато галасу з нічого». Природа конфлікту, система образів. Прийоми комічного.

5.Жіночі образи в комедіях Шекспіра (Катаріна, Беатріче та ін..)

6.Комедія «Венеціанський купець». Нові мотиви, образ Шейлока як концентрація негативних проявів часу.

6.Комедії Шекспіра на російській та українській сценах. Відомі кіноверсії.

Література:[12],[13],[37],[38],[39],[51],[56],[58],[66],[67][74].

ТЕМА 7. Семінар 5. ТРАГЕДІЯ ШЕКСПІРА «ГАМЛЕТ»

Мета семінару - зробити огляд літературознавчих концепцій трагедії Шекспіра, визначити вузлові проблеми та детальніше їх розглянути, спираючись на текст твору, порівняти розвиток дії трагедії з каноном єлизаветинської «трагедії помсти», із сюжетом легенди Саксона Граматика про принца Амлета, розглянути образ Гамлета, природу його божевілля, нерішучості, стосунки з іншими персонажами.

План.

1. Місце трагедії «Гамлет» у творчості Шекспіра. Зміна світогляду драматурга на початку 1600-х р.р.

2. Літературознавчі концепції та критичні оцінки траге­дії Шекспіра (виявити вузлові проблеми, які пов’язані із цим твором).

3. Різні інтерпретації образу Гамлета письменниками та літературознавцями (І.Тургенєв, А.Анікст, Л.Виготський, Л.Пінський, А. Мердок «Чорний принц», Т.Еліот ін.) .

4. Еволюція образу Гамлета від першого акту до останнього, роз­виток конфлікту в душі героя. Природа божевілля Гам­лета. Різні трактування цього стану героя.

5. Система образів у трагедії (Клавдій, Полоній, Лаерт, Гертруда, Офелія, Розенкранц та Гільденстерн).

6. «Гамлет» як поетична драма (античні образи, метафори, символи, прозаїчні місця в тексті, вживання сцени в сцені та ін.).

7. «Гамлет» як драма філософська. Проблема «гамле­тиз­му». Трагедія Шекспіра та сучасність.

8. «Гамлет» у світовому мистецтві ( видатні театральні вистави та кіноверсії ХХ – ХХ1ст.)

Література: [12],[13],[37],[38],[39],[51],[56],[58],[66],[67],[74].

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Література ХУ11ст.

 

ТЕМА 10. Семінар 6. ПОЕМА «ЗАГУБЛЕНИЙ РАЙ» ЯК ВЕРШИНА АНГЛІЙСЬКОГО БАРОКО.

Мета семінару – розглянути особливість соціально-політичного та культурного розвитку Англії в ХУ11 ст, світогляду Мільтона, розглянути зміст та художні риси поеми «Загублений рай», дати інтерпретацію біблійного сюжету та біблійних образів Люцифера, Бога, Адама, Єви.

План.

1.Джон Мільтон як представник християнського гуманізму ХУ11 в.

2.Історія створення поеми «Загублений рай», оцінки світової критики твору.

3.Своєрідність мільтоновскої інтерпретації біблійного сюжету.

4.Образи Бога та Сатани, природа їх конфлікту, наслідки його для історії людства.

5. Відворення людей з Раю. Образи Адама та Єви. Рай как втілення утопії.

6. Епічне та ліричне в поемі.

7.Риси бароко в поемі: метафоричність, антитеза, експресивність. Навести приклади з тексту.

8.Значення поеми для англійської та світової літератури.

Література: [18],[41],[71].

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.Література ХУ111ст.-доби Просвітительства.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.