Здавалка
Главная | Обратная связь

ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ.Мета самостійної роботи-перш за все сумлінне читання художніх творів, які вказані у переліку текстів, ведення «щоденника читача», у який належно вносити імена головних героїв, цікаві цитати, що характеризують героїв, розкривають ідею твору, афоризми, тощо. Вдруге – самостійне вивчення окремих питань курсу, які коротко або зовсім не розкриваються у лекціях.

Тема 1.

1.Знайти спільні риси народного героя ірландського (Кухулін), ісландського (Сігурд) та англо-саксонського епосу (Беовульф).

2. У кельтській та скандинавській міфології визначити спільні риси, запам’ятати імена богів та їх функції.

Тема 2.

1.У поемі «Пісня про Нібелунгів» проаналізуйте образи Брюнхільди, Зігфріда, Хагена, порівняйте їх з образами Сігурда та Брюнхільди в скандинавському епосі раннього середньовіччя, зосередьте увагу на таких мотивах, як зрада, помста, прокляте золото. Проаналізуйте в поемі лицарсько-куртуазний прошарок.

2. Прочитайте поезії вагантів, знайдіть у них вергілієвські та овідієвські мотиви.

3. Прочитайте лицарські романи Кретьєна де Труа за хрестоматією, знайдіть риси лицарського етикету в них.

Тема 4.

1.Прочитайте окремі новели кожного з десяти днів у «Декамероні» Бокаччо та поясніть їх зв'язок з міською літературою середньовіччя, а також поясніть їх «діалогічну» взаємодію. Знайдіть зразки міського побуту в них.

Тема 5.

1.Самостійно прочитайте «Великий заповіт» Ф.Війона та поясніть особистість цього твору як перехідного від Середньовіччя до Відродження.

2.Прочитати роботу М.Бахтіна про творчість Ф.Рабле про карнавальну культуру та амбівалентність сміху в романі «Гаргантюа та Пантагрюель». Знайдіть приклади такого сміху. Поясніть, що таке «пікаресний персонаж» на прикладі Панурга.

Тема 6.

1.В романі Сервантеса «Дон Кіхот» прочитайте вставні новели та поясніть їх функції для розкриття змісту твору.

2.Дон Кіхот як вічний образ, в чому це полягає, які ви знаєте прояви рис донкіхотства у світовій літературі.

Тема 10.

1.Вивчити самостійно біографію Дж.Донна, поясніть, що означає «вінок сонетів» і як цей жанр розкривається в творі «Корона» Донна.

Тема 11.

1.Підготуйте реферат на тему: «Мольєр у світовому театрі» (вибір постанов вільний).

2.Прочитайте роман М.Булгакова «Життя Мольєра» та поясніть причини великої зацікавленості російського письменника творчістю Мольєра.

Тема 13.

1. Зробить порівняльний аналіз образів королів у романі Свіфта «Мандри Гуллівера».

2. Випишіть до «Зошиту самостійної роботи» ті ситуації та висловлення Свіфта з роману про Гуллівера, які стали афористичними.

Тема 14.

1.Поясніть, що поєднує роман Руссо «Юлія, або Нова Елоїза» з повістю Абеляра.

2.Підготуйте доповідь про діяльність Дідро як «енциклопедиста».

3. Підготуйте доповідь на тему « Вольтер, Дідро та Росія».

Тема 15.

1.Самостійно проаналізуйте драму Лессінга «Емілія Галотті».

2. Тема «шляхетного розбійника» у творчості Шіллера та Гете, її розкриття в п’єсах «Розбійники» та «Гец фон Берліхінген».

Тема 17.

1.Вивичити байку І.Крилова за своїм вибором.

2. Випишіть ті висловлення персонажів комедії «Недоросль» Фонвізіна, що стали афоризмами.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ Шкала оцінювання:

90 – 100 балів – відмінно (А);

89 – 82 балів – добре ( В);

75 – 81балів –добре (С)

67 – 74 балів –задовільно (Д)

60 – 66 балів – задовільно (E);

35 – 59 балів – задовільно з можливістю повторного складання (FX);

1 – 34 бала –незадовільно з обов’язковим повторним курсом ( F).©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.