Здавалка
Главная | Обратная связь

Х. ТЕЗАУРУС ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ ДО КУРСУалегорія - (від грець. allos – іншій та agoreuo -розмовляю) - вид іномовлення, зображення абстрактного поняття або явища через конкретний образ.

альба – ( від alba – зоря) –жанр лицарської поезії

балада – (від франц. ballade – танцювальна пісня) –жанр ліро-епічної поезії

бароко – (португ.- «перлина неправильної форми» ) - напрям у літературі ХУ11ст.

вагант – («бродяча людина») – поети-клерікали середньовіччя

гібелін – представник партії у Флоренції (прихильниквлади імператора)

гвельф – представник партії у Флоренції (прихильниквлади папи Римського)

гистріони – ( пер. ліцедеї) - римське найменування акторів

гротеск – максимальне перебільшення, засновано на поєднанні фантастичного та реального, страшного та смішного.

декамерон - десятиденник

епістолярний роман - ( від лат. Epistola –лист) -роман у листах

жонглер – середньовічний актор

ідальго – іспанський шляхтич.

іронія - (от греч. eironeia - притворство, насмішка) вид комічного: тонка, прихована насмішка

канцона - пісня

карнавал - ( від лат. сarrus navalis –«корабельний віз») –народне свято за участю переодягнених

класицизм – (від лат clasis – вищий разряд) – напрям у літературі, який спирається на зразки античності

куртуазна література –(від франц. - courtoise – «шляхетний») - що створювалась лицарями при дворах феодалів

мадригал - вид поезії

мінізінгер – (співак кохання) – лицарський поет

мізантроп - людиноненависник

метафора –(від грець. - перехрестя) вид тропа, вживання слова в переносному значенні, коли переносяться ознаки одного предмета на інший

метонімія - вид тропа, вживання слова у переносному значенні, коли тільки частка ознак одного предмета переноситься на інший.,

міракль - (франц. miracle – «чудо») – жанр церковної літератури

містерія – (від грець. mysterion – «таїнство») - жанр середньовічної західної релігійної драми

лімб – частина пекла.

новела – ( від італ. novella -«новина дня») – різновид малої прози, коротке оповідання

парадокс - (від грец. paradoxos - страний, несподіваний,) – глибока думка, що протиречить традиційному поняттю

поетика – наука про поезію (далі розділ теорії літератури)

притча - малий дидактично - алегоричний жанр літератури

сага –перекл. «розповідати», жанр скандинавського народно-героїчного епосу

сірвента – ( службова пісня) - вид лицарської поезії

сентименталізм –– напрям у літературі ХУ111ст.

символ (от грець.. symbolon - знак, опознавальна прикмета) - універсальна естетична категорія, особливий художній образ-знак

тенсона - («пісня двох») – вид лицарської поезії

трубадур – (від франц.trobar - «шукаючий») – поет-лицар

фабліо – (від давфранц. fableaux, fabliaux – «байка») - короткий комічний вірш

утопія – «неіснуюче місце» - жанр літератури

фарс –(від франц. farce, від лат. farsa- фарш) - один з комічних жанрів середньовічного театру.

шансон де жест – пісня про подвиги (діяння)

хроніка – ( від грець. chronos –час) - історична драма©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.