Здавалка
Главная | Обратная связь

Х.КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ(для студентів стаціонару та заочного відділення)

1.Загальна характеристика літератури Середньовіччя.

2.Загальна характеристика літератури середньовіччя епохи феодалізму.

3.Ірландський епос.

4.Скандинавський епос. «Старша Едда». «Молодша Едда».

5.Англосаксонський епос «Беовульф».

6.Давньоруський епос «Слово о полку Игореве». Історична основа, образи, переклади.

7.Образи Кухуліна та Беовульфа(порівняльний аналіз)

8.Література латинською мовою У –Хст.

9.Загальна характеристика церковної літератури. Основні жанри.

10.Поезія вагантів та голіардів.

11.Героїчний епос доби феодалізму. Загальна характеристика.

12.«Пісня про Роланда»- зразок французького феодального епосу. Образи поеми, історична основа та її інтерпретація.

13.«Пісня про Нібелунгів»- германський епос. Його риси. Жіночі характери. Доля епосу в Нові часи германської літератури.

14.«Пісня про Сіда» - іспанський епос.

Лицарська (куртуазна) література. Причини виникнення. Напрями.

15.Лицарська поезія. Жанри, доля трубадурів.

16.Особливості лицарського роману. Цикли романів.

Бретонський цикл лицарських романів.Кретьєн де Труа – творець лицарського роману. «Роман про Трістана та Ізольду»

17.Міська література. Риси. Основні жанри, антифеодальна спрямованість.

18.Творчість А.Данте. Дослідження дантознавців. О.Мандельштам про Данте.

19.Поезія «нового солодкого стилю» та «Нове життя» Данте.

20.«Божественна комедія» Данте. Різні виміри поеми. Структура, алегоризм.

21.Загальна характеристика літератури доби Відродження.

22.Гуманізм – основний світогляд доби Відродження, його риси, філософська основа, доля в літературних пам’ятках.

23.Італійська література доби Відродження, періоди, імена.

24.Французька література доби Відродження. Етапи, імена. Жанри.

25.Іспанська література доби Відродження. Етапи, Імена, твори. Розвиток театру.

26.Англійська література доби Відродження. Етапи. Чосер та його «Кентерберійські оповідання». Розвиток театру.

27.Загальна характеристика літератури ХУ11ст. Європи та Росії.

28.Бароко як провідний літературний напрям та метод у літературі ХУ11ст. Поезія та драма бароко.

29.Класицизм як провідний напрям у літературі ХУ11ст. в країнах Європи. Доля класицизму в Росії.

30.Загальна характеристика літератури доби Просвітительства ХУ111с. Філософські та соціальні ідеї епохи.

31.Особливості розвитку Просвітительства в Росії.

32.Петрарка – утворювач класичного сонету. Доля поета. «Книга пісень». Образ коханої та ліричного героя.

33.Дж.Бокаччо – утворювач класичної новели. Риси цієї новели. «Декамерон». Композиція, тематика новел, образи, критична спрямованість.

34.Ф.Рабле та його роман «Гаргантюа та Пантагрюель».

35.М.Бахтін про амбівалентний сміх роману Рабле.

36.Гурток «Плеяди». Творчість П.Ронсара.

37.Сервантес та його роман «Дон Кіхот». Проблематика, образи роману.

38.Лопе де Вега, його творчість, драматичні жанри в його творчості.

39.«Фуента Овехуна» Лопе де Вега. Образ Лауренсії.

40.Творчість Шекспіра. Наука про Шекспіра. Періодизація творчості. Театр «Глобус». Основні жанри.

41.Хроніки Шекспіра. «Ричард 111».

42.Комедії Шекспіра. «Багато галасу з нічого».

43.Трагедія «Ромео та Джульєтта». Гуманістичне інтерпретація відомого сюжету. Еволюція образів трагедії.

44.Трагедія Шекспіра «Гамлет».

45.Трагедія Шекспіра «Король Лір».

46.Трагедії Шекспіра на античні теми.

47.Жанр утопії в літературі Відродження та ХУ11ст.

48.Творчість Дж.Мільтона.

49.«Загублений рай» Мільтона. Сюжет, композиція, інтерпретація біблійних образів. Барочні риси.

50.Кальдерон «Життя є сон». Тема року.

51.М.Буало – теоретик французького класицизму.

52.Творчість Корнеля. «Сід».

53.Творчість Расіна. «Федра». Нова інтерпретація давньогрецького сюжету.

54.Творчість Мольєра. «Високі комедії».

55.Образ Дон Жуана у Тірсо де Молина та Мольєра.

56.«Тартюф» Мольєра, сучасність комедії.

57.«Мізантроп» Мольєра та «Горе от ума» Грібоєдова.

58.Англійська література Просвітительства.

59.Творчість Дефо та Свіфта.

60.Образи Робінзона та Гуллівера (порівняльний аналіз).

61.«Мандри Гуллівера» Свіфта. Проблематика, художні особливості. Сатира.

62.Теорія роману Філдінга. «Історія Тома Джонса, знайди».

63.Поезія Бернса.

64.«Сентиментальна подорож» Стерна.

65.Французька література доби Просвітительства.

66.Вольтер та його філософські повісті.

67.«Кандид» Вольтера. Проблематика.

68.Дідро та «енциклопедисти».

69.Філософські повісті Дідро. «Чернетка».

70.Світогляд Жан Жака Руссо.

71.Сентиментальний роман Руссо «Юлія, або Нова Елоїза».

72.Просвітительска література Німеччини. Творчість Лессінга.

73.Література «Бурі та натиску».

74.Творчість Шиллера.

75.« Підступність та кохання » Шиллера.

76.Веймарський період творчості Шиллера.

77.Жанр балади в літературі Просвітительства.

78.Творчість Гете. Література про Гете. Періодизація

79.Творчість Гете періоду «штюрмерства». Роман «Страждання молодого Вертера».

80.Історія створення «Фауста» Гете. Тема Фауста в літературі Середньовіччя та К.Марло.

81.Образ Фауста та Мефістофіля.

82.Проблема світу та людини в трагедії Гете «Фауст».

83.Виникнення руської драматургії у 11 половині ХУ11ст.

84. Проблематика та жанрова своєрідність творчості Ломоносова.

85.Значення творчості Сумарокова

86.Творчість Фонвізіна. Комедія «Недоросль».

87.Одічна творчість Державіна.

88.Значення роману Радіщева «Петешествие из Петербурга в Москву» для розвитку російської літератури.

89.Російський сентименталізм. Творчість Карамзіна. «Бедная Лиза».

90.Балади Жуковського.

91.Байки І.Крилова в європейській традиції.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.