Здавалка
Главная | Обратная связь

Х11. ТЕСТИ ТА ЗАВДАННЯЗаліковий модуль 1

Змістовий модуль 1,2. Література Середньовіччя та доби Відродження.

Тести

1.Уладський цикл поем належить до якого епосу:

А – ірландського

Б – ісландського

С – англосаксонського

2.Чому в поемі «Пісня про Роланда» французи б’ються не з сарацинами, а басками?

 

А – фантазія автора

Б – не християнє

С – некорінне населення Іспанії

 

3.Які слова Гамлета поясняють його повільність у виконанні акту помсти?

 

А –«бренность – ты зовешься женщиной»

Б – «мир расшатался и страшней всего, что я рожден восстановить его»

С – «весь мир тюрьма, а Дания –худшая из них»

 

4. Яка частина роману Рабле «Гаргантюа и Пантагрюель» малює утопію (Телем)?

А – п’ята

Б – друга

С. –третя

 

5. Хто є засновником жанру класичної новели?

А – Маргарита Наварська

Б – Бокаччо

С - Петрарка

 

6.Який російський письменник порівняв Гамлета та Дон Кіхота в однієї із своїх статей?

 

А - Л.Толстой

Б –И.Тургєнєв

С - Чернишевський

 

7.Хто назвав поему Данте «Божествена»?

 

А – Бокаччо

Б – Шекспір

В - Аріосто

Завдання

1.Визначте спільні риси, притаманні героїчному епосу епохи раннього середньовіччя («Пісня про Кухуліна», «Сага про Велсунгів», «Беовульф»)

2.Знайти синоніми або уточнення до нижче наведених слів:

 

клерикальна –

куртуазна –

провансальська -

 

3. Роз’ясніть значення нижче наведених понять:

 

міннезингер –

канцона -

альба –

тенсона –

балада –

алегорія –

трувер –

фабльо –

гістріон -

 

4.Визначіть основні риси гуманізму як основного світогляду епохи Відродження. Наведіть приклади імен письменників та творів цієї доби.

 

5. Прокоментуйте наведені нижче слова з поеми Данте «Божественна комедія».

 

Лев, рысь, волчица -

«Сумрачный лес» -

«Оставь надежду всяк сюда входящий» -

Лимб -

«Некрещенные младенцы» -

«мой учитель» –

«несдержанность, злоба, буйное скотство» -

Цербер -

Паоло и Франческо –

Улисс –

Роджери –

Беатриче –

Терцина –

 

6.Назвіть основні етапи у творчості Шекспіра та жанри його творів.

 

 

Заліковий модуль 2.

Змістовий модуль 3.4 Література ХУ11 – ХУ111ст.

Тести

1. «Я весь – боренье: на беду мою,

Непостоянство – постоянным стало»

Якому барочному поетові належать ці строки?

А. – Гонгора

Б.- Грифіус

С.- Д.Донн

 

2. У якому творі фінальні слова звучать так: «Будем трудиться. Будем возделывать свой сад»:

А. – Дидро «Племянник Рамо»

Б. – Дефо «Робинзон Крузо»

С. –Вольтер «Кандид»

3. У якому творі якого автора промовляє герой наступні слова: «Мое жалование, мое жалование»:

 

А. – Бомарше «Севільський цирюльник».

Б.- Гольдони «Слуга двох господарів»

С.- Мольер «Дон Жуан»

4. У якому творі є персонажі за назвою «йеху»:

 

А. – Фільдинг «Історія Тома Джонса,знайди»

Б. – Свіфт «Мандри Гуллівера»

С.- Руссо «Юлія, або Нова Елоїза»

5. Хто з російських поетів був засновником нової системи віршування?

А .- Ломоносов

Б. – Радищев

С.- Державін

 

6. Хто з названих нижче письменників не належить до німецької літератури?

А. – Фонвізін

Б. – Лессінг

С. - Шіллер

Завдання

1.Які з наведених рис належать до бароко:

1.філософська основа - неостоїцизм

2. нормативність

3.експресивність

4. гармонія

5.конфлікт між обов’язком и почуттям

6.метафоричність

7.контрастність

2. Наведіть приклади порушень правил трьох єдностей у трагікомедії Корнеля «Сид».

 

3. Назвати головні літературні течії епохи Просвітительства та основні літературні жанри, популярні в цю добу.

 

4.Прокоментуйте наступні цитати з трагедії Гете «Фауст»:

 

1….он служит по-иному;

Ни пить , ни есть не хочет по-земному;

Как сумасшедший, он рассудком слаб,

Что чувствует и сам среди сомнений;

Всегда в свои мечтанья погружен,

То с неба лучших звезд желает он.

То на земле – всех высших наслаждений… (хто промовляє ці слова и про кого?)

2. «Мгновенье,

Прекрасно ты, продлись, постой!» (хто промовляє ці слова, у якому зв’язку і коли?)

 

5. Поясніть значення та переклад наступних слів:

 

барокко –

классицизм –

мізантроп –

антитеза –

фрондер –

епістолярний –

 

6.Які риси притаманні баладі, які письменники зверталися до цього жанру, які балади вам відомі.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.