Здавалка
Главная | Обратная связь

Пелипець М. І. Правописні непорозуміння”: актуалізація думок С. Смаль-Стоцького.У статті висвітлено актуальні думки Степана Смаль-Стоцького у праці „Правописні непорозуміння” щодо встановлення єдиного правопису на теренах України. Наведено ідеї професора щодо мовного питання, а також проаналізовано їх зв'язок із сьогоденням. Охарактеризованонеоціненні заслуги вченого у справі введення на західноукраїнських теренах фонетичного правопису замість етимологічного. Коротко здійснено екскурс в біографію видатного діяча. Показано ряд праць видатних дослідників про життя та діяльності академіка.

Ключові слова: Степан Смаль-Стоцький, фонетичний та етимологічний правописи, мовознавча діяльність.

Пелипець М. И. Правописные недоразумение”: актуализация мыслей С. Смаль-Стоцкого

В статье освещены актуальные мысли Степана Смаль-Стоцкого в работе „Правописные недоразумение” по установлению единого правописания на территории Украины. Приведены идеи профессора по языковому вопросу, а также проанализированы их связь с настоящим. Охарактеризованы неоценимые заслуги ученого в деле введения на западноукраинских землях фонетического правописания вместо этимологического. Кратко изложена биография выдающегося деятеля. Показан ряд трудов выдающихся исследователей о жизни и деятельности академика.

Ключевые слова: Степан Смаль-Стоцкий, фонетический и этимологический правописания, лингвистическая деятельность.

 

Pelypets M. I. "Spelling mistake": Stepan Smal-Stotsky's opinion actualization.

The article highlights the current thought Stepan Smal-Stotsky in the "spelling mistake" to establish a single spell in Ukraine. An idea of ​​a professor on the language issue, and analyzed their relationship with the present. Characterized invaluable merit scholar in the implementation of the Western territory phonetic spelling rather than etymological. Briefly carried excursion into the biography of famous figure. Displaying several works of eminent scholars on the life and work of academician.

Key words: Stepan Smal-Stotsky, phonetic and etymological spelling, linguistic activity.

Науковий керівник:Сніцарчук Л. В., доктор наук із соціальних комунікацій, професор ЛННБ ім. В. Стефаника.

 

 

УДК 655.4

 

Полікарпова Ю. В.

 

„ВИДАВНИЦТВО СТАРОГО ЛЕВА” ЯК СЕГМЕНТ ДИТЯЧОГО КНИГОВИДАННЯ В УКРАЇНІ

Сучасна українська дитяча книжка переживає не найкращі часи. Вона потребує сумлінної й завзятої праці кваліфікованих видавців, фанатів своєї справи. Саме такими є засновники найперспективнішого українського видавничого осередку „Видавництво Старого Лева” Мар’яна Савка та Юрко Чопик. В останні роки видавництво отримує найвизначніші нагороди не лише в Україні, а й за рубежем, активно пропагує читання взагалі й українську книжку зокрема, опікується молодим поколінням, формує в нього любов до України й усього українського.

Продукція компанії відзначається дбайливо відібраними текстами, орієнтацією на всі вікові категорії читачів, вишуканістю художньо-технічного оформлення, типологічним різноманіттям, поліграфічним виконанням європейського стандарту, застосуванням новітніх інформаційних технологій, використанням оригінальних форматів. Ці видання вважають зразковими, такими, на які мають орієнтуватися інші видавці дитячої книги. Тому дослідження його діяльності дозволить з’ясувати складові успішного функціонування дитячого видавництва, у чому й полягає актуальність розвідки.

Мета статті – висвітлити історію створення та діяльності дитячого „Видавництва Старого Лева”.

Відома львівська письменниця Мар’яна Савка й гітарист „Мертвого півня” Юрко Чопик – дуже талановита пара. Творчі люди, котрі несподівано вирішили займатися видавничою справою. Побутує думка, що поетична творчість і бізнес не можуть поєднуватися в одній людині, тому в їх успіх ніхто не вірив. Проте вони змогли довести, що при бажанні можна зробити все: „темна конячка” (читай – лев) почала одну за одною виборювати найпрестижніші премії – від Львівського форуму видавців до столичного рейтингу „Книжка року”, часом залишаючи „з носом” самого Івана Малковича, котрий досі не знав конкурентів у справі видання дитячої книги.

Мар’яна Савка і Юрко Чопик люблять дитячі книги, тому обоє інтуїтивно відчули, що саме дитячою літературою їм буде цікаво займатися. Тоді вони спілкувалися з легендарною авторкою кулінарних книг Дарією Цвєк. Подружжя потоваришувало з пані Дарцею і допомогло їй створити книгу „Малятам і батькам”. Цей процес їх так захопив, що вони вирішили: віддавати книжку нікому не будемо, видамо самі [4]. Так і з’явилася ідея заснувати видавничий осередок, який назвали „Видавництво Старого Лева” на честь міста Львова, де вони розташовуються. Імідж для цього проекту було вибрано казково-персоніфікований: „Чи ви вже чули про Старого Лева, що оселився у княжому місті Львові – у затишній мансарді, під дахом старовинної кам’яниці? Він великий мандрівник і щирий приятель дітей. Звідусіль, де б не мандрував, старий Лев привозить до Львова казки та різноманітні оповідки. Він усе це колекціонує – так-так, хтось збирає марки чи фантики, а Старий Лев – казки. О, в нього неймовірно велика колекція! Та якось Старому Левові стало сумно від того, що ніхто інший не бачить його колекції, не знає про його неймовірні пригоди, зустрічі з надзвичайно цікавими письменниками – і він вирішив видавати книги для дітей, а в них розповідати про свої пригоди і знайомити дітей зі своїми друзями” [2]. Датою заснування вважається 13 грудня 2001 р. Юрко Чопик став директором і займався юридичною стороною справи, а Мар’яна Савка – головним редактором.

Видавці-початківці починали справу з голої ідеї і нуля в кишені, проте знайшли спонсора першої книжки й почали працювати. Протягом усієї діяльності видавництво переживало всілякі часи, зокрема і повну скруту: коли всі кошти вкладалися у друк, був повний склад непроданих книжок. Та навіть у найважчі моменти вони не припускали думки, що треба відмовитися від видавництва [7]. Як згадувала Мар’яна Савка, „бували моменти, коли хотілося зайнятися чимось, що дає більш прогнозований і швидкий прибуток, але наша справа надто важлива для нас, щоб від неї так легко відмовитися” [8].

Своєрідною „візитівкою” молодого львівського видавництва стала книжка „Казки Старого Лева” – антологія львівської літературної казки, яка об’єднала твори і класиків (Івана Франка, Корнеля Макушинського, Марії Конопницької, Івана Липи, Івана Крип’якевича), і сучасників – Ірини та Ігоря Калинців, Юрія Винничука та ін., які передають у своїх творах колорит західноукраїнської столиці. Так само чудово була сприйнята і збірка поезій самої Мар’яни Савки „Чи є в бабуїна бабуся” з ілюстраціями Олега Петренка-Заневського [9].

Для подальшого розвитку „Леви” конче потребували потужного іміджевого проекту, який би розширив читацьке уявлення про них як про видавництво хай зі специфічним львівським смаком і шармом, але з усеукраїнськими амбіціями. Таким проектом став один з найпопулярніших у Європі дитячих текстів „Країна Мумі-тролі” Туве Янсон, що в перекладах Наталі Іваничук вийшов спершу в трьох об’ємних томах, а відтак окремі повісті й оповідання з циклу – ще чотирма книжками меншого і зручнішого формату [9]. Потому почався закономірний процес розширення й наповнення асортименту, який структурувався в низку книжкових серій – при цьому більшість із них розраховані на середній шкільний вік.

Для розкручування видавництва Мар’яна Савка також співпрацювала з іншими відомими закордонними письменниками, зокрема, Яном Бжехвою, „На землях Бергамотах” якого стало лауреатом ХІ Форуму видавців у Львові 2004 р.

На сьогодні „Видавництво Старого Лева” характеризується чіткою позицією – просування національного продукту й національних письменників, формування любові до української книжки, її визнання та просування за кордоном. Саме з такою ідеєю підходять до випуску кожного видання. „Коли ми починали цю справу, то ще не знали, що вона буде обростати стількома різними обов’язками – не лише видавати книги, але й робити суспільну промоцію самого процесу читання, промоцію українських авторів дитячої книги, налагодження контактів між різними ланками – читачами, авторами, педагогами. Тепер я розумію, що ми несемо дуже велику відповідальність, яка вимірюється рівнем довіри нашого читача” [5], – зазначає Мар’яна Савка. Головна редакторка мріяла зробити українських письменників настільки ж відомими, як і закордонних. Для цього вона почала запрошувати до роботи талановитих українських авторів – Дарію Цвєк, Юрка Винничука, Ігоря та Ірину Калинців, Зірку Мензатюк, Маріанну Кіяновської, Галину Крук та ін., перекладачів і редакторів – Наталі. Іваничук, Віктора Морозова, Неонілу Стефурак, Ларису Андрієвської, Ніну Бічуї.

Окрім цього, з часу заснування видавництво дбає про особливий літературно-мистецький і поліграфічний рівень видань, співпрацюючи з високопрофесійними українськими авторами, перекладачами, художниками, які допомагають творити впізнаване обличчя видавництва.

Якісну видавничу продукцію високо оцінили українські поціновувачі книг: „Нас так швидко полюбили, ми відразу отримали нагород більше, ніж книжок, яких на той час видали. І я завжди собі говорила: „Це – аванс”” [7], – згадувала Мар’яна Савка. Неповний перелік цих нагород підкріплює її слова:

„Малятам і батькам” – диплом лауреата ІХ Всеукраїнського форуму книговидавців у Львові й титул „Книжка року 2002” [1];

„Казки Старого Лева” – перше місце та приз „Срібний Нестор-Літописець” на конкурсі книжкового ярмарку „Книжковий світ 2003” (Київ);

„Чи є в бабуїна бабуся?” Мар’яни Савки – лауреат Х Форуму видавців у Львові, титул „Книга року 2003;

„Країна Мумі-тролів” Туве Янсон – нагорода „Книжкового світу 2004” у номінації „Краще перекладне видання”, титул „Книжка року 2004” [1];

„Ракета на чотирьох лапах” та „Мій тато і зелений алігатор” Джеремі Стронга – лауреати ІІІ Всеукраїнської книжкової виставки „Буквиця”;

диплом Львівської міської ради та Львівської торгово-промислової палати „Обличчя міста – 2005”;

„Великі пригоди маленького котика” Юрія Брезана – перемога в номінації „Моя перша книжка” (Дніпропетровськ, 2006 р.);

„Казочки-куцохвостики” Зірки Мензатюк – „Книга року 2006” у номінації „Дитяче свято” [1];

нагорода від Львівської обласної ради за книгу „Людвігові хитрому ура, ура, ура” (2008 р.);

„Щоденник фокса Мілкі” Саші Чорного – перемога в номінації „Видання перекладної прози”, „Історії чарівного лісу” Володимира Читая – номінація „Інтерактивний медійний проект”, „Федько, прибулець з Інтернету” Сергія Гридіна – номінація „За дебют” (Львів, 2011 р.) [1].

„Казки дідуся Гурама” Гурама Петріашвілі – друге місце в конкурсі „UkrainianBestBookAward” на II Міжнародному фестивалі „Книжковий Арсенал – 2012”.

На сьогодні продукція „Видавництва Старого Лева” претендує на щорічну премію „Книга року BBC – 2012”. У переліку україномовних книг, опублікованого редакцією телерадіокорпорації „ВВС” Україна, три книги від „Видавництва Старого Лева” – „Федько у пошуках чупакабри” Сергія Гридіна, „Сестричка” Ольги Русіної, „Новенька” Оксани Сайко.

Нині у „Видавництва Старого Лева” з’явився співвласник. Цей крок був логічним: щоб не лише вижити під час кризи, а й вийти на новий рівень, видавництво потрібно було розширювати, що неможливо без залучення фінансів. Інвесторів компанія знайшла серед власників мережі тематичних ресторанів „Криївка”, що входять до єдиного холдингу емоцій „!Фест”. Як зазначає Мар’яна Савка, перш за все з інвесторами вони зійшлися на ціннісних моментах. Зараз вони спільно шукають „шляхи якісного й кількісного прориву видавництва, у спільній праці намагаються здобути синергію. Найбільше від цієї співпраці виграють читачі, бо буде значно більше книг” [6].

У перспективі видавництвозбирається розширювати вікові рамки, видавати книжки для найменших, книги для підлітків. Щодо останнього Мар’яна Савка зазначає: „Діти, котрі вже полюбили книги видавництва, дуже швидко ростуть, вони чекають нової літератури від нас, співвідносної до їхнього віку” [6]. „Леви” одними з перших почали освоювати новітні технології: нещодавно побачили світ „Забавлянки” Галини Малик – перша українська інтерактивна дитяча книжка для iPad, яку „Видавництво Старого Лева” зробило спільно з компанією „Arivo” [3].

Тож видавці позиціонують себе як успішне підприємство, котре не „прогинається” під кон’юнктуру ринку, свою унікальність убачають у тому, що вони „беруть на себе сміливість та обов’язок прищеплювати добрий смак маленьким читачам, висвітлювати прогалини й табу” [5]. Тому видавництву не обійтися без перекладної літератури, наприклад, польської, яка вже має психологічну й навіть психотерапевтичну прозу для дітей.

На сьогодні „Видавництво Старого Лева” встигло відсвяткувати своє перше десятиріччя і презентувати близько 90 видань. На цьому видавці не збираються зупинятися, окреслюють для себе великі горизонти і будуть продовжувати триматися своєї позиції „українська книжка – найкраща книжка”.

Література

 

1. Веб-сайт „Видавництва Старого Лева” [Електронний ресурс] / „Видавництво Старого Лева”. – Режим доступу : http://www.starlev.com.ua/ 2. „Видавництво Старого Лева” [Електронний ресурс] / avtura.com.ua. – Режим доступу : http://www.avtura.com.ua/phouse/19/ 3. „Видавництво Старого Лева” розробило першу дитячу книжку для iPad [Електронний ресурс] / ZAXID.NET. – Режим доступу : http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?vidavnitstvo_starogo_leva_rozrobilo_pershu_dityachu_knizhku_dlya_ipad&objectId=1236729 4. Гаврош О. Мар’яна Савка : „Дитячий видавець має бути не лише комерсантом, а й подвижником” [Електронний ресурс] / Олександр Гаврош. – Режим доступу : http://format.ua/index.php?go=Pages&in=view&id=205 5. Гаврош О.Мар’яна Савка : „Закарпаття трохи розбишакувате і дуже романтичне” [Електронний ресурс] / Олександр Гаврош. – Режим доступу : http://zakarpattya.net.ua/News/78579-Mar%E2%80%99iana-Savka-Zakarpattia-trokhy-rozbyshakuvate-i-duzhe-romantychne 6. Гаврош О. Що спільного у „Видавництва Старого Лева” і „Криївки”? [Електронний ресурс] / Олександр Гаврош. – Режим доступу : http://www.umoloda.kiev.ua/number/1817/164/64471/ 7. Гузьо Г.Мар’яна Савка : „Держава, не вкладаючи грошей в освіту і культуру, страшенно легковажить” [Електронний ресурс] / Галина Гузьо. – Режим доступу : http://rozmova.wordpress.com/2012/09/16/savka-derzava-ne-vkladae/#more-153 8. Дубинянська Я. Мар´яна Савка : „Нарешті я знаю, в кого пішла літературним хистом” [Електронний ресурс] / Яна Дубинянська. – Режим доступу : http://rozmova.wordpress.com/9. Намистинська Х. Про видавництва [Електронний ресурс] / Христя Намистинська. – Режим доступу : http://jizhak.org.ua/index.php/publikatsiji/nashi-publikatsiji/pro-vydavnytstva.html

Полікарпова Ю. В.Видавництво Старого Лева” як сегмент дитячого книговидання в Україні

Досліджується історія „Видавництва Старого Лева”, передумови його створення, перспективи на майбутнє, висвітлюється його роль у книговидавничій галузі України загалом та у сегменті дитячої книги зокрема. Відзначається значущість промоції видавничим осередком української дитячої книги. Увага акцентується на якості продукції видавництва, ретельному відборі головним редактором авторських оригіналів, які відповідають ідеї видавництва, та співпраці видавництва переважно з сучасними українськими письменниками.

Ключові слова: українське дитяче книговидання, „Видавництва Старого Лева”, Мар’яна Савка.

 

Поликарпова Ю. В. „Издательство Старого Льва” как сегмент детского книгоиздания в Украине

Изучается история „Издательства Старого Льва”, предпосылки его создания, перспективы на будущее, освещается его роль в книгоиздательской отрасли Украины в целом и в сегменте детской книги в частности. Отмечается значимость продвижения издательским центром украинской детской книги. Внимание акцентируется на качестве продукции издательства, тщательном отборе главным редактором авторских оригиналов, отвечающим идее издательства, и его сотрудничества преимущественно с современными украинскими писателями.

Ключевые слова: украинское детское книгоиздание, „Издательства Старого Льва”, Марьяна Савка.

 

Polikarpova J.Publishing house of the Old Lion” as a segment of children's book publishing in Ukraine

The history „Publishing Houses of the Old Lion”, preconditions of its creation, prospect on the future is studied, its role in publishing branch of Ukraine as a whole and in a segment of the children's book in particular is shined. The importance of advance is noted by the publishing center of the Ukrainian children's book. The attention is focused on quality of production of publishing house, careful selection by the editor-in-chief of the author's originals answering to idea of publishing house, and publishing house cooperation mainly with modern Ukrainian writers.

Keywords: Ukrainian children's book publishing, „Publishing houses of the Old Lion”, Maryana Savka.

 

Науковий керівник:Кравченко О. Л., кандидат філологічних наук, доцент кафедри видавничої справи, реклами та зв’язків з громадськістю ДЗ „Луганський національний університет імені тараса Шевченка”

 

 

УДК 655.3.066.11(03) (477) „189 / 193

 

А. С. Стебакова

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.