Здавалка
Главная | Обратная связь

АНАЛІЗ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ



 

Задача 1:За наведеними даними проаналізувати фактори, які впливають на зміну об’єму реалізації продукції.

Вихідні дані

№ п/п Показники Сума, тис. грн.
План Факт
1. Випуск товарної продукції
2. Залишок готової продукції на початок року
3. Залишок готової продукції на кінець року
4. Відвантажена продукція за рік (п.1+п.2-п.3) ? ?
5. Залишок відвантажених товарів:    
  а) на початок року
  б) на кінець року
6. Обсяг реалізації продукції (п.4 + п.5а – п.5б) ? ?

 

1) Розрахункова таблиця

Чинники Розрахунки
І ІІ ІІІ ІV V
ТП            
ГП п.р.            
ГП к.р.            
Відв. П
Зал ВПп.р.            
Зал ВПк.р.            
ОРП            

 

2) Визначаємо як фактори вплинули на обсяг реалізації продукції:

- Випуск товарної продукції

D 1 = РП ІI – РП І =

 

- Залишок готової продукції на початок року

D 2 = РП ІІI – РП ІІ =

 

- Залишок готової продукції на кінець року

D 3 = РП ІV – РП ІІІ =

 

- Залишок відвантажених товарів на початок року

D 4 = РП V – РП ІV =

 

- Залишок відвантажених товарів на кінець року

D 5 = РП ІV – РП V =

 

3) Визначаємо зміну обсягу реалізації продукції у звітному періоді:

D =РПфакт – РПплан =

Перевірка:

D = D1 + D2 + D3 + D4+D5=

Висновок: Проаналізувавши фактори впливу на обсяг реалізованої продукції робимо висновок. Росту обсягу реалізованої продукції сприяло збільшення випуску товарної продукції та залишку відвантажених товарів на початок року. Інші фактори – залишок готової продукції на початок та кінець року, залишок відвантажених товарів на кінець року зменшували його обсяг. Загалом фактичне значення обсягу реалізованої продукції збільшилося на 19091 тис. грн. незважаючи на значний вплив негативних факторів.

 

Задача 2: Обчисліть коефіцієнт сортності продукції в минулому і звітному періодах і дайте оцінку роботи підприємства з поліпшення якості продукції.

 

Вихідні дані

Сорт продукції Ціна 1 т, тис. грн. Обсяг реалізації, т
минулий період звітний період
Продукт А
Перший
Другий
Всього -
Продукт Б
Перший
Другий
Всього -

1) Розраховуємо коефіцієнт сортності за минулий період:

 

 

2) Розраховуємо коефіцієнт сортності за звітній період:

 

 

3) Визначаємо індекс зростання якості продукції:

Висновок:Коефіцієнт сортності показав підвищення якості реалізованої продукції в звітному періоді на 2,2% порівняно з минулим періодом.

Задача 3: За даними наведеними в таблиці дати оцінку виконанню плану за асортиментом і структурою випущеної продукції та розрахувати показники якості, якщо ціна контейнерів першого сорту 90 гр.од., а другого сорту - 65 гр.од.

 

Вихідні дані

сортимент За планом Фактично Абсолютне відхилення, тис.т
тис. т частка, % тис. т частка, %
1. Стелажі      
2. Контейнери      
У тому числі: Сорт1          
Сорт2      
Разом          

 

1) Визначаємо зміну в асортименті за допомогою коефіцієнту асортименту:

 

 

 

2) Визначаємо коефіцієнт сортності за плановим та фактичним значенням:

 

 

 

 

 

3) Визначаємо індекс зростання якості продукції:

 

 

 


Висновок: Провівши розрахунки за даними таблиці бачимо перевиконання плану на 5 тис.т, яке спричинене збільшенням випуску стелажів на 81 тис. т. та зменшенням випуску контейнерів на 76 тис. т. Недовиконання плану по випуску контейнерів зумовлене зменшенням виробництва І сорту на 189 тис. т. та збільшенням виробництва ІІ сорту на 113 тис.т. Якість продукції знизилася на 3,3%.







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.