Здавалка
Главная | Обратная связь

АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ КОШТІВ 

Задача 1На підставі наявних даних проаналізувати ефективність використання обігових коштів. Розрахувати наскільки зміниться споживання обігових коштів, якщо період їх обігу зменшиться на 10%.

 

Вихідні дані

№ з/ч Показники На початок року, тис. гр. од. На кінець року, тис. гр. од.
Виручка
Запаси і витрати (ЗіВ)
Грошові коштів (ГК)
Дебіторська заборгованість(ДЗ)

 

Розраховуємо коефіцієнт оборотності обігових коштів

ОбК= ЗіВ +ГК+ДЗ

 

 

Коб=

 

 

Період обороту

Тоб =

 

Тоб =

 

 

3.Зменшений період обороту на 10%

Тоб =

 

Середньодобова сума вивільнення обігових коштів

∆ОЗвив=

∆ОЗвив=

Висновок: Проаналізувавши ефективність використання оборотних коштів визначили, що коефіцієнт обороту становить 7 обертів, що являється гарним результатом, адже кошти підприємства обертаються протягом року 7 раз. При цьому період обороту становить 52 дні. Якщо підприємство скоротить період обороту на 10%, тобто до 47 днів, у нього вивільняться кошти у розмірі 68,5 тис. гр.од. Отже, підприємству вигідно знайти шляхи скорочення періоду обороту оборотних коштів.

 

 

Задача 2За нижченаведеними даними проаналізуйте ефективність використання оборотних засобів підприємства, визначте суму вивільнених коштів за рахунок прискорення їх обороту, оптимальний розмір партії поставки.

 

Вихідні дані

Виручка від реалізації за рік, тис. грн.
Заплановане скорочення періоду обороту, %
Витрати на придбання партії сировини, тис. грн.
- в тому числі постійні витрати, тис. грн.
Собівартість зберігання сировини, тис.грн.
Розмір останньої партії, т
Одноденні витрати запасів, т/діб 1,6
Середній залишок оборотних засобів, тис. грн.

Розраховуємо коефіцієнт оборотності обігових коштів

Коб=

 

 

Період обороту

Тоб =

Тоб =

 

3.Зменшений період обороту на 9%

Тоб =

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.