Здавалка
Главная | Обратная связь

Визначаємо коефіцієнт автономіїВизначаємо коефіцієнт фінансування

 

Визначаємо коефіцієнт поточної заборгованості

Визначаємо коефіцієнт фінансової стійкості

 

 

5) Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел:

Визначаємо коефіцієнт фінансового важеля (ризику)

 

Зведений аналіз показників фінансової стійкості підприємства

Коефіцієнти Базовий рік Звітній рік
Кавт 0,78 0,83
Кфін 3,6
Кпз 0,08 0,09
Кфс 0,92 0,91
Кнкдт 0,85 0,91
Кфр 0,27 0,2

 

Висновок: провівши аналіз показників фінансової стійкості підприємства спостерігаємо покращення його становища. Підприємство в звітному році ще більше підвищило свою автономність, тобто незалежність від зовнішніх джерел фінансування; покривши довгострокові зобов’язання зменшило фінансові ризики; а частина постійних джерел фінансування майже не змінилася.

 

 

АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Задача 1 На підставі наявних даних розрахувати і проаналізувати показники ділової активності підприємства.

Вихідні дані

Показники Базовий рік Звітній рік
Виручка від реалізації
Середній підсумок балансу
Середні за період запаси і витрати
Середні за період грошові кошти
Середня за період дебіторська заборгованість
Середня за період кредиторська заборгованість
Середня за період величина основних засобів
Середня за період величина власних засобів

Визначаємо коефіцієнт загальної оборотності капіталу

Визначаємо коефіцієнт оборотності мобільних засобів

 

 

Визначаємо коефіцієнт оборотності матеріальних оборотних коштів

 

 

Визначаємо коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

 

 

Визначаємо середній термін обороту дебіторської заборгованості

Визначаємо коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

Визначаємо середній термін обороту кредиторської заборгованості©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.