Здавалка
Главная | Обратная связь

Визначаємо коефіцієнт загальної ліквідностіЗведена таблиця показників ліквідності

Показник Рекомендоване значення Значення базового року Значення звітного року Темп росту
Кал ≥ 0,2      
Кпл ≥ 0,8      
Кплат ≥ 2      
Кзл ≥ 1      

Висновок: Проаналізувавши показники ліквідності балансу бачимо, що підприємство як у базовому так і в звітному році не ліквідне. Хоча показники звітного року незначно підвищили свої значення окрім Кал. Отже, підприємство не може покрити свої боргові зобов’язання ні миттєво, ні в короткий термін, також воно не платоспроможне. Підприємству необхідно приймати міри по збільшенню оборотних активів та зменшенню короткострокових зобов’язань.

 

Задача 2:Проаналізувати ліквідність балансу підприємства за два роки за допомогою методу балансових пропорцій.

Вихідні дані

Актив Базовий рік Звітній рік Пасив Базовий рік Звітній рік
1. Найбільш ліквідні активи 149,1 395,8 1.Найтерміновіші зобов’язання 1239,1 3344,8
2.Швидкореалізуємі активи 2971,9 1549,4 2.Короткострокові пасиви - -
3.Повільно реалізуємі активи 705,1 1430,7 3.Довгострокові пасиви - 1130,3
3.Важкореалізуємі активи 60364,4 87029,8 4.Постійні пасиви 62951,4 85930,6
Баланс Баланс

Базовий рік

  А1 П1  
  А2 П2  
  А3 П3  
  А4 П4  

 

Звітній рік

  А1 П1  
  А2 П2  
  А3 П3  
  А4 П4  

 

Висновок: Проаналізувавши ліквідність балансу підприємства бачимо що в звітному році воно втратило свою ліквідність за рахунок зменшення власного капіталу. Щодо базового року то підприємство було ліквідне так як виконувалася головна четверта нерівність – власний капітал покривав необоротні активи, а наявність більшої величини кредиторської заборгованості порівняно з грошовими коштами не можна назвати негативним фактором, так як ми не знаємо терміну її давності.

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ

ПІДПРИЄМСТВА

Задача 1 За даними наведеними в таблиці проаналізувати показники фінансової стійкості підприємства.

 

Вихідні дані

Актив Базовий рік Звітній рік Пасив Базовий рік Звітній рік
Основні засоби Власний капітал
Запаси і витрати Довгострокова заборгованість
Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість
Грошові кошти
Баланс     Баланс    


©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.