Здавалка
Главная | Обратная связь

Визначаємо структуру обсягів перевезень та вантажообігу 

Вид вантажу Обсяг перевезень план,тис.т Обсяг перевезень факт,тис.т Вантажообіг план, тис.ткм Вантажообіг факт, тис.ткм
Руда залізна        
Міндобрива        
Вугілля        
Брухт        
Всього        

 

3) Проводимо факторний аналіз вантажообігу.

Зміна вантажообігу залежить від зміни середньої дальності та обсягів перевезень за їх видами.

Розрахунки загальної зміни вантажообігу за рахунок впливу двох факторів здійснюються за формулами:

3.1 Величина зміни вантажообігу за рахунок зміни середньої дальності пе­ревезень визначається за формулою:

Вплив зміни середньої дальності перевезень на зміну вантажообіг скла­де:

 

±∆Gll =

 

Тобто, через зміну середньої дальності перевезень вантажообіг збільшив­ся на _________ткм.

 

3.2 Величина зміни вантажообігу через зміну обсягів перевезень визнача­ться за формулою:

Зміна вантажообігу через зміну обсягів перевезень складе:

 

±∆Glg =

 

Тобто, через зміну обсягів перевезень вантажообіг збільшив­ся на ______________ткм.

 

3.3 Для перевірки правильності розрахунків слід перевірити виконання рів­няння:

Загальне відхилення склало:

 

∆Glзаг =

 

 

Перевірка: ∆Glзаг=∑Gф lф - ∑ Gпл lпл

∆Glаг=

 

Висновок: Найбільшу питому вагу в загальному обсягу перевезень займає залізна руда її фактичне значення становить 54,2%, що на 7,5% менше ніж було заплановано. За рахунок цього відбулося збільшення брухту на 4%, вугілля на 2% та міндобрив на 1,3%.

Щодо вантажообігу, то найбільша частка припадає на брухт – 46,9% та залізну руду 36%. Міндобрива і вугілля становлять незначну питому вагу 8,9% та 8,2% відповідно.

Через зміну середньої дальності перевезень вантажообіг збільшився на 12134 ткм, а через зміну обсягів перевезень на 57767 ткм. Загальна зміна вантажообігу склала 69901 ткм. Найбільш позитивний вплив на це мала зміна обсягів перевезень.

Задача 2:Визначте вплив структурних зрушень на загальну зміну вантажообігу.

Вихідні дані

Показники За планом Фактично Структура
За планом Фактично
Вантажообіг, тис. ткм 4442,9 5164,2    
у тому числі, тис. ткм: Генеральні вантажі   2088,0   2169,0    
Наливні вантажі 45,0 80,0    
Навалочні вантажі 2309,9 2915,2    

Вплив структурних зрушень на загальну зміну показників визначається за формулою:

де - питома вага j-го виду перевезень у загальному обсязі перевезень в звітному році;

- питома вага j-го виду перевезень у загальному обсязі перевезень в базисному році;

- індекс динаміки загального обсягу перевезень.

1) Розраховуємо індекс динаміки:

=

 

2) Зміна загального обсягу перевезень вантажів внаслідок зміни питомої ваги генеральних вантажів складе:

∆Gгенер.вант. =

 

3) Зміна загального обсягу перевезень вантажів внаслідок зміни питомої ваги наливних вантажів складе:

∆Gналив.вант. =

 

4) Зміна загального обсягу перевезень вантажів внаслідок зміни питомої ваги навалочних вантажів складе:

∆Gнавалоч.вантаж =

 

5) Загальний вплив чинників складе:

∑∆G=

 

Результат співпав з індексом динаміки (1+0,161=1,161). Це свідчить, що розрахунки виконано вірно.

 

Висновок: Провівши аналіз впливу структурних зрушень на загальну зміну вантажообігу визначили, що загальне фактичне збільшення обсягу перевезень вантажів склало 16,1%. Це пояснюється загальною тенденцією збільшення перевезень. Найбільший вплив мало збільшення обсягів перевезень навалочних вантажів – 13%.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.