Здавалка
Главная | Обратная связь

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІЗадача 1Проаналізувати за наведеними даними показники рентабельності.

Вихідні дані

Показники, тис. грн. ххх1 ххх2 ххх3
Основні фонди
Активи підприємства
Собівартість (витрати)
Виручка

П = Дохід – Витрати – ПДВ

 

Пххх1=

 

 

 

Пххх2=

 

 

Пххх3=

 

 

Зведена таблиця показників рентабельності

Показники ххх1 ххх2 ххх3
Rвиробництва      
Rоф      
RА      

Висновок: Проаналізувавши рентабельність підприємства бачимо її значний ріст: у другому році порівняно з попереднім, рентабельність виробництва зросла на 22,4%, рентабельність активів на 5,2%. Третій рік відзначився падінням даного показника по всім видам рентабельності: рентабельність виробництва знизилася до рівня 31,8%, рентабельність основних фондів зменшилася на 3,3%, а рентабельність активів на 7,2%. Дане зниження було спричинене підвищенням собівартості продукції. В цілому підприємство працює достатньо добре.

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ БАЛАНСУ

Задача 1На підставі наявних даних проаналізуйте показники ліквідності балансу підприємства та зробіть відповідні висновки.

Вихідні дані

Показники, тис. грн. Базисний рік Звітний рік
Первісна вартість основних засобів (ОЗ)
Знос (Зн) (1800) (1500)
Запаси і витрати (ЗіВ)
Грошові кошти (ГК)
Дебіторська заборгованість (ДЗ)
Джерела власних коштів (ДВК) ? ?
Кредиторська заборгованість (КЗ)
Довгострокові кредити (ДК)
Короткострокові кредити банків (Ккб)

Визначаємо суму активів та пасивів підприємства за формулами:

∑Активів = ОЗ –Зн + ЗіВ + ГК + ДЗ

∑Пасивів = ДВК + КЗ + ДК + Ккб

звідси

ДВК = ∑Пасивів – (КЗ + ДК + Ккб)

оскільки за балансом

∑Активів =∑Пасивів

ДВК = ∑Активів - (КЗ + ДК + Ккб)

Визначаємо джерела власних коштів в базовому та звітному році

ДВКб.р.=

 

ДВКв.р.=

Визначаємо коефіцієнт абсолютної ліквідності

3)Визначаємо коефіцієнт поточної ліквідності

4)Визначаємо коефіцієнт платоспроможності©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.