Здавалка
Главная | Обратная связь

Середньодобова сума вивільнення обігових коштів∆ОЗвив=

∆ОЗвив=

5) Оптимальний розмір партії

де Nopt - оптимальний розмір партії певного виду запасів.

а- величина постійних витрат, які не залежать від розміру партії;

Водн- одноденні витрати і-го виду запасів, од./день;

Сзбер - собівартість зберігання одиниці запасу в одиницю часу.

 

Висновок:Проаналізувавши ефективність використання оборотних коштів визначили, що коефіцієнт обороту становить 10 обертів, що являється гарним результатом, адже кошти підприємства обертаються протягом року 10 раз. При цьому період обороту становить 37 днів. Якщо підприємство скоротить період обороту на 9%, тобто до 34 днів, у нього вивільняться кошти у розмірі 44,14 тис. гр.од. Отже, підприємству вигідно знайти шляхи скорочення періоду обороту оборотних коштів.

Провівши розрахунки було визначено оптимальний розмір партії поставки сировини, який становить 16,3 т. Розмір останньої партії становить 7 т, що на 9,3 т менше ніж необхідно. Тому підприємству потрібно підвищити розмір партії сировини до оптимального задля підвищення ефективності діяльності та повного використання його можливостей.

АНАЛІЗ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

 

Задача 1На підставі наявних даних проаналізувати показники забезпеченості трудовими ресурсами і їх рух, зробити висновки і визначити можливі шляхи підвищення продуктивності праці.

Вихідні дані

№ з/ч Показники Сума
Чисельність на початок місяця, чол.
Чисельність на кінець місяця, чол. 85=(80+20-15)
Кількість прийнятих на роботу, чол.
Кількість звільнених, чол. : у т.ч. за власним бажанням, чол.
Плановий об’єм виробництва, тис. шт.
Фактичний об’єм виробництва, тис. шт.
Планова середньоспискова чисельність, чол.
  1. Розрахувати показники руху трудових ресурсів:

1.1 Коефіціент обороту по вибуттю

Квиб= =

Чсер=

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.