Здавалка
Главная | Обратная связь

РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Задача 1:На підставі наявних даних проаналізувати рівень, динаміку і структуру фінансових результатів діяльності підприємства.

 

Вихідні дані

Показники Базисний рік Звітний рік
1 Виручка від реалізації 1083,5 1137,8
2 Витрати на виробництво продукції 1052,4 1103,8
3 Прибуток від реалізації ? ?
4 Результат від іншої реалізації 2,9 4,1
5 Прибуток від позареалізаційних операцій 125,8 137,2
6 Балансовий прибуток ? ?
7 Чистий прибуток ? ?

 

Розрахункова таблиця

Показники Базисний рік структура,% Звітний рік структура,% ТР,%
1 Виручка від реалізації   -   -  
2 Витрати на виробництво продукції   -   -  
3 Прибуток від реалізації          
4 Результат від іншої реалізації          
5 Прибуток від позареалізаційних операцій          
6 Балансовий прибуток          
7 Чистий прибуток   -   -  

ЧП=БП-ПП

БП= Прибуток від реалізації + Результат від іншої реалізації + Прибуток від позареалізаційних операцій

Висновок: Провівши аналіз динаміки фінансових результатів діяльності підприємства ми бачимо збільшення чистого прибутку на 9,6%.Дане збільшення відбулося за рахунок підвищення прибутку від реалізації на 9,3%, результатів від іншої діяльності на 41,4% та прибутку від позареалізаційних операцій на 9,1%.

Найбільшу питому вагу в балансовому прибутку займає прибуток від позареалізаційних операцій, його значення в базовому році = 78,7%, а в звітному = 78,3%.

 

Задача 2Скласти рівня загальних витрат, якщо відомо:

 

Xmax = 250 шт. Zmax =164750 грош.од.

Xmin = 120 шт. Zmin = 90000 грош.од.

 

1. Визначаємо різницю в рівнях обсягу виробництва:

 

ΔX =

 

та у рівнях витрат:

 

ΔZ =

 

2. Визначаємо величину змінних витрат на один виріб:

 

=

 

3. Визначаємо загальну величину змінних витрат на мінімальний обсяг виробництва:

 

=

 

 

4. Визначаємо загальну величину змінних витрат на максимальний обсяг виробництва:

 

=

 

5. Визначаємо величину постійних витрат:

 

=

 

=

 

6. Рівняння сукупних витрат у має наступний вид:

 

Z = C0+ ,

 

Z =

 

 

Висновок: Провівши розрахунки визначили, що величина постійних витрат становить 21000 грош.од, а змінні витрати на один виріб 575 грош.од.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.