Здавалка
Главная | Обратная связь

Приготування досліджуваного розчинуІз подрібненої проби відібрати наважку в стаканчик із такого розрахунку, щоб у 100 мг отриманого розчину (водяної витяжки) містилося 0,6–0,8% загального цукру, передбачена кількість якого встановлюється за формулою

 

де а – заданий вміст цукру в100 мл розчину наважки (водної витяжки), %;

В – передбачений вміст цукру у виробі, що розраховано за рецептурою, %;

V – об’єм колби, що використовується для розведення наважки (200, 250 мл).

Перенести наважку з теплою водою у мірну колбу (200 або
250 мл), сполоснути стаканчик невеликими порціями води, заповнити об’єм колби наполовину. Колбу поставити на 16 хв в апарат для струшуван­ня або на водяну баню, нагріту до 60°С, збовтувати періодично вміст.

Для нейтралізації органічних кислот додати по краплях
15%-й розчин їдкого натрію до нейтральної реакції середовища
(рН 7), перевіряючи лакмусовий папірець.

Осадити нецукри (забарвлюючі дубильні речовини, розчинні біл­ки, крохмаль, жири). Для цього додати в колбу 10–20 мл 1 н. розчину сірчанокислого цинку і 15 мл 1 н. розчину їдкого натрію.

Якщо рідина над осадом є недостатньо прозорою, то кількість осадників слід збільшити у 1,5 раза. Після додавання осадників вміст колби збовтати, довести дистильованою водою до мітки, ретельно перемішати, дати осаду відстоятися протягом 10–15 хв, а потім профільтрувати крізь вату або крізь складчастий фільтр у суху колбу. Фільтрувати обережно. Фільтрат повинен бути прозорим.

Хімічні методи визначення цукрів засновані на здатності ре­дукційних цукрів окислюватися в лужному середовищі (окислюється альдегідна і кетонна групи), при цьому відновлюються інші речовини, що визначаються різними методами.

Сахароза, яка становить більшу частину в загальній кількості цукрів виробу, не має редукційної здатності, тому для визначен­ня її кількості проводять попередньо інверсію (гідроліз).

Для інверсії сахарози 50 мл отриманого прозорого розчину пе­ренести у мірну колбу на 100 мл. Перевірити реакцію розчину, до­давши 1–2 краплі метилового оранжевого, і якщо розчин – лужний, то додати по краплях 0,5 н. розчин соляної кислоти до рожевого забарвлення.

Потім додати 5 мл соляної кислоти концентрованої, постави­ти на водяну баню з температурою 80°С і витримати 5 хв. Гідролізат охолодити під струменем холодної води і нейтралізувати соляну кислоту 15%-м розчином їдкого натрію, додавши одну краплю індикатора до появи жовто-оранжевого забарвлення. Потім довести розчин у колбі дистильованою водою до мітки і ретельно перемішати.

Вміст редукційних речовин (загальний цукор) визначити пер­манганатним методом.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.