Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 16 Судова владаТема 17 Правоохоронні органи та адвокатура

Ці дві теми взаємопов'язані, оскільки правоохоронні органи забезпечують законність і правопорядок у суспільстві, захищають права і свободи людини, а судова вла­да, здійснюючи правосуддя, фактично виконує ту ж саму функцію. (Ряд фахівців з цієї причини вважає, що поняття «правоохоронні органи» охоплює і судові установи.)

Як один із варіантів вивчення цих тем можна запропонувати шкільну лекцію що­до теми «Судова влада» і організацію засідання «круглого столу» з теми «Правоохоронні органи і адвокатура».

Тема 16

Готуючись до шкільної лекції, вчитель попередньо має спланувати не лише послідовність текстуального викладу, але й структуру даного уроку, тобто, на якому етапі застосувати методичні прийоми співбесіди з учнями, записування ними основних положень за розповіддю вчителя, заповнення таблиці «Основні засади судочинства» в робочих зошитах, а також перелік фактів, що ілюструють теоретичний матеріал та інші компоненти уроку. Вчителеві необхідно вивчити і використати доцільний обсяг нормативно-правових актів, згаданих в тексті §16 і наведених в програмі курсу «Основи пра­вознавства».

Хід уроку:

Починаючи урок, вчитель, враховуючи, що учні вже мають певні навики участі в шкільній лекції (вступна лекція до §1), обмежується лише коротким нагадуванням учням про особливості цього типу навчального заняття.

Лекція будується в послідовності і науково-методичній обґрунтованості розміщення матеріалу у якнайбільшій відповідності до тексту підручника.

На дошці доцільно розмістити таблицю «Основні засади судочинства», другу ко­лонку якої учні заповнюють під час розповіді вчителя («ліхтарик» 2 §16).

Після заповнення таблиці і розповіді учителя про систему судів загальної юрис­дикції доцільно провести коротку співбесіду з учнями про перебіг судових процесів, відомих їм, а також факти, що знають учні про судову діяльність видатних юристів.

«Основні засади судочинства» (за статтею 129 Конституції України)
Назва принципу Зміст принципу
Законність  
Рівність усіх учасників судового процесу перед законом  
Забезпечення доведеності вини  
Змагальність сторін  
і так далі.  

На заключному етапі уроку необхідно підключити учнів до швидкого прочитання (5-6 хвилин) тексту рубрики «Цікаво знати» і прокоментувати у лекційному викладі цей текст при відкритих підручниках, щоб увага учнів була зосереджена на слуховому і зоровому сприйнятті матеріалу, що викладається.

Домашнє завдання:

1. Вивчити текст §16 підручника, конспект запису уроку-лекції.

2. Скласти схему «Судова влада в Україні».

Крім того, з метою підготовки до наступного заняття, яке проходитиме як засідання «круглого столу» із запрошенням працівників правоохоронних органів, вчитель мо­же запропонувати учням відповідні завдання (прочитати текст підручника, підготувати питання учасникам «круглого столу» тощо).

Тема 17

Підготовка до засідання «круглого столу» із запрошенням працівників правоохоронних органів і адвокатури потребує орієнтації запрошених на дотримання регламенту виникнення «залякування» учнів. Перед запрошеними має бути поставлене завдання в стислій і зрозумілій для учнів формі викласти завдання і структуру правоохоронних органів.

Крім того, ознайомити запрошених заздалегідь із запитаннями учнів, об'єднавши - тематичні блоки, що дозволить впорядкувати хід засідання. Організаційно забезпечити ефективність «круглого столу» можна, домовившись з керівництвом школи про внесення в цей день уроку правознавства на кінець навчального дня і продовжити «;о тривалість за рахунок виховної години цього тижня. Це дасть можливість повністю виконати заплановану програму засідання «круглого столу».

Орієнтовно програму засідання «круглого столу» можна спланувати так:

1. Прокуратура України: структура і нові завдання відповідно до конституційних положень.

2. Система органів МВС в Україні. Завдання кримінальної міліції у справах неповнолітніх. Оперативно-розшукова діяльність міліції (на місцевому матеріалі).

3. Служба безпеки України на захисті інтересів народу і держави.

4. Податкова служба України.

5. Адвокатура та її місце в захисті прав і свобод людини.

У районах, де є можливість запросити представників митної служби і прикордонників, вони також залучаються до виступу на засіданні «круглого столу».

У роботі «круглого столу» можуть взяти участь всі старшокласники школи, вчителі, батьки, випускники школи, які є студентами учбових закладів правоохоронного спрямування, або працівниками цих органів.

Під час підготовки до засідання «круглого столу», враховуючи його навчальний характер, вчитель дає учням завдання виписати в робочий зошит терміни і поняття:адвокатура, прокуратура, нотаріат, митниця, досудове слідство, оперативно-розшукова діяльність, міліція, кримінальна міліція у справах неповнолітніх, дізнання, обшук, допит, розвідувально-підривна діяльність з боку іноземних держав, нотаріальні дії, юридична вірогідність, митна політика України, податкова система, шпигунство і державна зрада, Пекінські правила затримання і тримання під вартою неповнолітніх, підслідність, підозрювані, контррозвідувальні заходи.

Важливим компонентом засідання «круглого столу» може бути плакат «Ми обираємо майбутнє» з переліком навчальних закладів, де готують працівників правоохоронних органів, а також виставка сучасної літератури про діяльність правоохоронних органів.

Домашнє завдання:

1. Написати твір «Мої враження від засідання «круглого столу». (Повідомити учнів, що кращі письмові відгуки будуть оцінені з художнього боку учителем української мо­ви і будуть зараховані, як твір.)

2. Скласти схему «Структура правоохоронних органів України».©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.