Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 15 Місцеве самоврядування і місцеві органи виконавчої владиВажливість даної теми учні зможуть належним чином оцінити з трьох причин. По-перше, з проблемами, що вирішуються органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади, їхні батьки і вони стикаються в повсякденному житті. По-друге, на побутовому рівні і на рівні засвоєння попередніх тем курсу «Основи правознавства» в учнів вже склалося певне уявлення про поняття законності і справедливості — риси, що мають бути притаманні органам державної влади на місцях. По-третє, навчальний матеріал даного розділу сам по собі викликає в учнів жвавий інтерес своєю близькістю до реалізації ними доступних функцій громадянина (участь у шкільному са­моуправлінні, особисті зустрічі з керівниками різних установ, написання певних офіційних заяв тощо).

Головне світоглядне поняття, що мали засвоїти учені в процесі даного уроку, поля­гає в тому, що він повинен в результаті вивчення § 15 чітко зрозуміти різницю між місце­вим самоврядуванням як особливою формою організації влади на місцях, що реалізує волю територіальної громади, і місцевими органами державної влади, які є складовою частиною виконавчої влади в Україні.

Протягом уроку учні обговорюють ст. 119 Конституції України і насичують у своїх відповідях її положення конкретними фактами з місцевого життя. Дуже цінною є інтерпретація учнями на правовій основі тих фактів місцевого життя, що, на їхню думку, є спірними і викликають у жителів територіальної громади неоднозначне ставлення.

Мета уроку:Забезпечити усвідомлене розуміння учнями способів і форм діяльності з конституційному полі місцевого самоврядування і місцевих держадміністрацій.

Формування на уроці навичок та умінь:Формувати уміння використовувати теоретичні знання про місцеве самоуправління і місцеві органи виконавчої влади у реальному житті.

Тип уроку:Урок оволодіння новими знаннями.

Структура уроку:

1. Поняття про самоврядування.

2. Територіальні громади.

3. Організація місцевого самоврядування.

4. Органи виконавчої влади на місцях.

Методично-дидактичне забезпечення уроку:

1. Конституція України (Розділ VI).

2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3. Підручник, § 15

4. Схеми на дошці «Структура місцевих органів влади» і «Структура органів місцевого самоврядування».

Основні терміни і поняття:самоврядування, територіальна громада, виконавчі органи, підзвітність, підконтрольність, бюджет адміністративно-територіальних одиниць, орга­ни самоорганізації населення, делегування повноважень, місцевий референдум, загальні збори громадян за місцем проживання.

Хід уроку:

При перевірці домашнього завдання доцільно запропонувати одному з учнів відтворити на дошці схему державних виконавчих органів в Україні. З іншими учнями проводиться бесіда щодо повноважень, процедури формування та організації роботи Кабінету Міністрів України, інших органів державної виконавчої влади. Для переходу до вивчення нового матеріалу, вчитель пропонує учням відповісти на питання: «Чи всі проблеми життя країни спід вирішувати саме державним органам виконавчої влади? Чи є питання, що краще можна вирішити в кожному окремому регіоні, місті, області тощо?». Одночасно слід запропонувати учням згадати сутність демократії як народовладдя. Таким чином забезпечується перехід до вивчення нової теми. При розгляді нового матеріалу слід звернути увагу на конституційні гарантії самоврядування, визначити це поняття. При визначенні поняття «територіальна громада» слід звернути увагу на те, що цей термін охоплює лише спільноту жителів певного населеного пункту (винятком є лише об'єднання кількох сіл), а не району чи області.

На початку уроку доцільно, щоб вчитель запропонував учням схему структури органів місцевої держадміністрації та органів місцевого самоврядування у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, що відразу сформує в учнів розуміння багатогранності завдань, які вирішуються цими органами, та порядок їх взаємодії (на цій схемі доречно вказати порядок формування зазначених органів).

Розглядаючи наявну систему рад, вчитель звертається до схеми на дошці та доповнює її записами, що стосуються органів представницької влади. При цьому він звертає увагу на відсутність зв'язку між органами представницької влади різного рівня (на відміну від виконавчих органів) — їхню незалежність, наявність власної компетенції, фінансової та матеріальної бази тощо.

Важливим завданням педагога на даному уроці є розкриття учням всеосяжної ролі Європейської хартії про місцеве самоврядування, яка встановлює міжнародні правові стандарти його реалізації в різних країнах, в тому числі і в Україні. Одним із цих стандартів є те, що всі органи місцевого самоврядування, в тому числі і ті, що діють на тери­торії, де проживає учень, підпорядковані тільки територіальним громадам, які їх обрали.

За наявності часу необхідно звернути увагу учнів на особливості обрання та статус депутатів органів місцевого самоврядування різного рівня, а також на статус міського, селищного, сільського голови.

Домашнє завдання:

1. На основі тексту § 15 підручника підготувати повідомлення на тему «Народовлад­дя на рівні нашої адміністративно-територіальної одиниці».

2. Підготувати аргументовані відповіді на запитання і завдання в кінці тексту §15.

3. Підібрати позитивні і негативні факти, що характеризують діяльність правоохоронних органів і суду в нашій місцевості.

У домашньому завданні доцільно запропонувати учням з'ясувати, хто очолює ор­гани місцевого самоврядування в їхньому місті, районі, селі, хто є депутатами від ок­ругів, де вони живуть, чим займаються місцеві органи виконавчої влади та представ­ницькі органи.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.