Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 14 Уряд і центральні органи виконавчої влади УкраїниОдним з основних завдань цього уроку є показати учням завдання виконавчої влади та сформувати у них розуміння потреби у створенні структури органів виконавчої влади. Під час розгляду питання про Кабінет Міністрів України слід звернути увагу на його юридичний статус та завдання. З метою продовження роботи щодо формування уявлення про взаємодію різних структур влади в Україні, доцільно запропонувати учням знайти в статтях Конституції України, присвячених повноваженням Президента Ук­раїни та Верховної Ради України, відповідні повноваження, що стосуються діяльності та формування Кабінету Міністрів України. При розгляді складу уряду необхідно не лише познайомити учнів з відповідними правовими нормами, але й запропонувати їм назва­ти відомих з повідомлень преси, телебачення членів Кабінету Міністрів України. Розповідаючи про міністерства, доцільно познайомити учнів з функціями окремих із них, а в більш підготовлених класах можна розповісти учням про наявні типи міністерств — галузеві та функціональні, запропонувати висловити свою думку про переваги та не­доліки кожного з цих типів міністерств.

Матеріал даної теми органічно пов'язаний з двома попередніми, тому роз'яснення учням стабільних, хоча подекуди і конфліктних відносин між Верховною Радою України, Президентом України і Кабінетом Міністрів України є важливим завданням з огляду на складні життєві ситуації, що іноді переростають у протистояння центральних органів влади. Учні мають зрозуміти, що в таких протистояннях народжується ком­проміс інтересів як єдиний розумний вихід із ситуації, корисний для всього народу України.

Досвід свідчить, що учні не завжди розуміють, що таке «функції виконавчо-розпорядчого характеру». Доцільно чітко донести до них, що перераховані вчителем органи виконавчої влади здійснюють виконавчу (безпосередньо виконують приписи законо­давчої влади) і розпорядчу (виконання актів управління, видання розпоряджень тощо) діяльність.

Другим складним для учнів змістовим елементом теми 13 є поняття «підзаконність». Вчителеві треба вказати на різницю між законами і підзаконними актами і водночаспояснити, що вся діяльність апарату виконавчої влади є підзаконною і базується як система заходів, що забезпечують безумовне виконання законів, прийнятих Верховною Радою України.

Мета уроку:Засвоїти конституційні і законодавчі норми про Кабінет Міністрів України та сферу виконавчої влади загалом, закласти передумови для майбутньої спішної діяльності молодих громадян у відносинах з органами виконавчої влади.

Формування на уроці навичок та уміньРозпочати формування в учнів навичок взаємодії з органами виконавчої влади. Продовжити формування навичок роботи з тек­стом Конституції України та підручника «Основи правознавства".

Тип уроку:Комбінований урок.

Структура уроку:

1. Кабінет Міністрів України — вищий орган у системі органів виконавчої влади.

2. Склад, процедура призначення та повноваження Кабінету Міністрів України.

3. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади.

Методично-дидактичне забезпечення уроку:

1. Конституція України (Розділ VI).

2. Підручник, § 14

3. Перелік міністерств і відомств України (періодично друкується у газеті «Урядовий кур'єр»).

Основні терміни і поняття:персональний склад Кабінету Міністрів, державні комітети, відставка уряду, резолюція недовіри, органи галузевого управління, постанови, розпо­рядження, обов'язкове узгодження нормативно-правових актів з Міністерством юстиції України, суміщення службової діяльності з іншою роботою, процедура формування уряду.

Хід уроку:

Урок доцільно почати з перевірки виконання учнями досить об'ємного домашнь­ого завдання теми «Президент України». Свою розповідь вчитель поєднує з вивченням учнями тексту Розділу VI Конституції України. Вивчаючи під керівництвом вчителя розділ VI Конституції України і текст §14 підручника, учні самостійно працюватимуть над текстом Основного Закону, розвиваючи навички виділення з тексту головного і набуваючи вмінь опрацювання правового документа.

Важливо не обмежуватись під час уроку роз'ясненням положень Конституції, а активно стимулювати насичення їх відомими учням фактами практичного життя.

На етапі уроку, коли учні опрацювали вже значну частину тексту, вчитель може і 8-10 хвилин для розбору питання «Чим пояснити виникнення конфліктів між різними гілками влади?». Виникла навчальна проблемна ситуація, з якої учні знаходять використовуючи свої знання Розділу VI Конституції України і тексту підруч­ника

Завершити урок можна ще одним проблемним завданням. Чи вважаєте Ви правильним вислів: «В Україні при міцній парламентській і президентській владі можливості Кабінету Міністрів є досить обмежені?» Аргументуйте свою відповідь, використо­вуючи матеріал Розділу VI Конституції України.

Домашнє завдання:

1. Скласти таблицю «Повноваження Кабінету Міністрів» і заповнити її графи.

Забезпечує Розробляє
   

2. Опрацювати запитання і завдання § 15 підручника.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.