Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 15А Основи правового регулювання у сфері виконавчої владиЦя тема тісно пов'язана з попередньою, що ставить перед вчителем завдання формування в учнів чіткого розуміння розмежування компетенції і повноважень виконав­чих органів місцевого самоврядування і виконавчих органів державної влади.

Вчителеві слід звернути увагу учнів на те, що питання, пов'язані з адміністративними правопорушеннями і відповідальністю громадян, що їх вчинили, буде вивчатися під час розгляду теми «Адміністративні правопорушення і відповідальність за них» на­прикінці навчального року.

Провідною ідеєю уроку має стати положення про те, що адміністративне право регулює багатоманітні суспільні відносини, що є важливою підставою функціонування органів виконавчої влади держави.

Мета уроку:Ознайомити учнів з такою важливою галуззю права, як адміністративнеправо і основними джерелами адміністративного законодавства; забезпечити усвідо­млене розуміння учнями взаємозв'язку переконання і примусу у процесі державного управління.

Формування на уроці навичок та умінь:Продовжити формування навичок самостійної роботи з підручником «Основи правознавства», з текстами нормативних актів.

Тип уроку:Урок формування і вдосконалення знань, вмінь і навичок учнів.

Структура уроку:

1. Загальна характеристика адміністративного права.

2. Основні джерела адміністративного законодавства.

3. Співвідношення переконання і примусу в державному управлінні.

4. Види адміністративного примусу.

Методично-дидактичне забезпечення уроку:

1. Закони України «Про державну службу», «Про загальний військовий обов'язок», "Про освіту».

2. Текст §15А підручника.

Основні терміни і поняття:адміністративне право, владно-розпорядчі вказівки, вико­навчо-розпорядча діяльність держави, адміністративний метод, епідемії, епізоотії, обме­ження правових інтересів, переконання, адміністративний примус, заходи адміністра­тивного припинення, державна служба, затримання, привід, вилучення майна, огляд осіб і речей, заходи фізичного впливу, Адміністративний кодекс.

Хід уроку:

Урок можна розпочати з ознайомлення учнів з адміністративним правом як галуззю права, використовуючи при цьому «ліхтарик» 1 тексту підручника (§15А), який са­мостійно опрацьовують учні. Вчитель підкреслює, що на цьому уроці розглядаються пе­реважно відносини між органами виконавчої державної влади і підпорядкованими їй органами. Відносини, що виникають між органами державної виконавчої влади і громадянами розглядатимуться при вивченні теми §32 «Адміністративні правопорушення і відповідальність за них».

Доцільно звернути увагу учнів на різницю у компетенції виконавчих органів місцевого самоврядування і державних органів виконавчої влади. Слід добре продумати

способи і форми роз'яснення цього положення, тому що воно не завжди зрозуміле навіть дорослим громадянам, а учневі з його недостатнім соціальним досвідом буде важко засвоїти саме цей матеріал.

Питання, пов'язані з вивченням основних джерел адміністративного законодавст­ва, самостійно вивчаються учнями за текстом підручника. Вчителеві слід звернути увагу учнів на те, що у відповідності з розділом «Перехідні положення» Конституції України Президент України мав право протягом 3-х років видавати укази, які регулюють економічні відносини з питань, що неврегульовані законами.

Особливу увагу слід приділити характеристиці конкретних видів державного примусу, досягти того, щоб учні чітко усвідомили різницю між заходами адміністративно­го припинення, адміністративного попередження й адміністративними стягненнями.

Домашнє завдання:

1. Вивчити §15А підручника «Основи правознавства», підготувати відповіді на запи­тання і завдання, вміщені наприкінці тексту параграфа.

2. Підготувати усне повідомлення на тему «Види адміністративного примусу», використовуючи відомі факти з життя неповнолітніх.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.