Здавалка
Главная | Обратная связь

Повторювально-узагальнюючий урок до Розділу II підручника «Основи правознавства»Однією з найефективніших форм перевірки знань є тестування, яке учні сприймають як захоплюючу пізнавальну гру. Використання на уроках з основ правознавства такого виду роботи як тестування допоможе кожному вчителю провести фронтальне опитування учнів з усіх питань Основного Закону нашої держави.

Робота з тестами може бути різноманітною. Як правило, учневі пропонують шість тестових запитань, відповіді на які оцінюють дають 6 правильних відповідей — 5 («відмінно»); 5 правильних відповідей — 4 («добре»); 3—4 правильні відповіді — 3 («задовільно»).

Учневі, який не пройшов тест, може бути запропонована нова група тестів. На підсумкове тестування відводиться час не більше 45 хвилин.

Оцінки за тестування не повинні розглядатися як підсумкові за чверть чи півріччя. Вони мають складати не більше 40 відсотків від інших видів робіт, які учень виконував протягом даного періоду навчання.

Пам'ятайте! Якщо тестування вводиться в класі чи групі, то воно мусить бути обов'язкове для всіх учнів як один із видів контрольної роботи. Учні з початку навчального року повинні знати: якщо вони не пройдуть хоча б одне тестування, то не зможуть отримати позитивну підсумкову річну оцінку.

Організація підсумкового уроку до розділу «Державний устрій України» вимагає від учителя не лише знань технології тестування, але й належної підготовки змісту тестів з тим, щоб їх комбінація тестів мала для кожного учня середній рівень труднощі виконання. Однак такий спосіб контролю знань учнів створює оптимальні умови для диференційованого підходу до оцінки рівня учнівських знань, коли вчитель більш підготовленим учням дає завдання підвищеної складності.

Головним у проведенні даного уроку є дотримання умов, що забезпечують максимальну самостійність учнів в їх діяльності щодо виконання тестових завдань. Це потрібно, передовсім, самому вчителеві для об'єктивного аналізу ступеня засвоєння змісту Розділу II підручника.

Мета уроку: Перевірка і узагальнення знань учнів.

Формування на уроці навичок та умінь:

Розвиток умінь працювати в режимі тестової перевірки знань.

Тип уроку:Урок застосування набутих знань.

Структура уроку:

1. Вступна бесіда вчителя.

2. Вирішення тестових завдань.

3. Заключна бесіда вчителя за підсумками вивчення теми «Державний устрій України».

Методично-дидактичне забезпечення уроку:

Дубровський В. Ф., Наровлянський О. Д. Конституція України. Тести. — К.: Магістр 5,

96.

Зміст тестів:

1. Що є головним обов'язком держави?

а) забезпечення економічної самостійності;

б) забезпечення обороноздатності країни;

в) утвердження і забезпечення прав і свобод людини.

2. Суверенітет України поширюється:

а) на окремі території;

б) на всю її територію;

в) регламентується спеціальним законом.

3. За політичним режимом Україна є:

а) авторитарною державою;

б) демократичною державою;

в) тоталітарною державою.

4. За Конституцією Україна є державою:

а) унітарною;

б) федеративною;

в) конфедеративною.

5. Хто прийняв Конституцію України?»

а) український народ;

б) Президент України;

в) Верховна Рада України.

6. Від імені кого була прийнята Конституція України?

) українського народу;

б) Президента України;

в) Верховної Ради України.

7. Кого слід розуміти в Конституції під поняттям «український народ»?

а) українців;

б) громадян України всіх національностей;

в) усіх, хто проживає в Україні.

8. Яку іншу назву має Конституція України?

а) Основний Закон;

б) Головний Закон;

в) Закон країни.

9. На основі якого здійсненого права була прийнята Конституція України?

а) права на життя;

б) права на мир;

в) права на самовизначення.

10. Яким нормативним актом керувалася Верховна Рада, приймаючи Конституцію України?

а) Декларацією про державний суверенітет;

б) Актом проголошення незалежності України;

в) Декларацією прав людини і громадянина?

11. Якою державою проголошується Україна в Конституції?

а) суверенною і незалежною;

б) демократичною;

в) соціальною;

г) правовою;

г) правильно все вищевикладене?

12. Що визначається в Україні найвищою соціальною цінністю?

а) людина, її життя і здоров'я;

б) честь і гідність людини;

в) недоторканність і безпека людини;

г) правильно все вищевикладене.

13. Україна є:

а) монархією;

б) імперією;

в) республікою.

14. Хто в Україні є носієм суверенітету?

а) народ України;

б) Президент України;

в) Верховна Рада України.

15. Хто в Україні є єдиним джерелом влади?

а) народ України;

б) Президент України;

в) Верховна Рада України.

16. Кому належить виключне право визначати та змінювати конституційний лад в Україні:

а) Президенту України;

б) Верховній Раді України;

в) народу.

17. Народ в Україні здійснює владу:

а) безпосередньо;

б) через органи державної влади;

в) через органи місцевого самоврядування;

г) правильно все вищевикладене.

18. В Україні місцеве самоврядування:

а) визнається;

б) гарантується;

в) правильно все вищевикладене.

19. В Україні принцип верховенства права:

а) визнається;

б) діє;

в) правильно все вищевикладене.

20. Норми Конституції України є нормами:

а) прямої дії;

б) проміжної дії;

в) другорядної дії.

21. На основі чого приймаються в Україні закони та інші нормативні акти?

а) указів Президента України;

б) постанов Кабінету Міністрів України;

в) Конституції України.

22. Чи можливе укладання міжнародних договорів, які суперечать Конституції України?

а) можливе;

б) можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України;

в) неможливе.

23. Чим визначаються повноваження народного депутата?

а) Конституцією України;

б) законами України;

в) правильно все вищеназване.

24. Коли проводяться чергові вибори до Верховної Ради?

а) в останню неділю березня 4 року повноважень;

б) у другу неділю червня 5 року повноважень;

в) у першу неділю жовтня 3 року повноважень.

25. Хто має право призначити позачергові вибори до Верховної Ради?

а) Конституційний Суд України;

б) Голова Верховної Ради України;

в) Президент України;

г) Центральна Виборча комісія.

26. Позачергові вибори до Верховної Ради проводяться після рішення про припи­нення повноважень Верховної Ради України в період:

а) 30 днів;

б) 60 днів;

в) 90 днів.

27. Народні депутати здійснюють свої повноваження:

а) на тимчасовій основі;

б) на змішаній основі;

в) на постійній основі.

28. Перед ким складають присягу народні депутати:

а) перед Президентом України;

б) перед Верховною Радою України;

в) перед Конституційним Судом України;

г) перед народом.

29. Із наведеного переліку назвіть повноваження, що належать Верховній Раді України:

а) прийняття законів;

б) прийняття рішень про визнання іноземних держав;

в) скасування актів Кабінету Міністрів України;

г) затвердження Державного бюджету України та контроль за його виконанням:

г) оголошення стану війни та укладання миру.

30. Дотримуватися чого присягають народні депутати

а) Конституції України;

б) законів України;

в) правильно все вищевикладене?

31.3 якого моменту новообраний Президент України вступає на пост?

а) з моменту опублікування офіційного оголошення результатів виборів;

б) з моменту обрання;

в) з моменту прийняття присяги.

32. Приведення Президента України до присяги здійснює:

а) Голова Верховної Ради України;

б) Голова Конституційного Суду України;

в) Голова Верховного Суду України.

33.З якого моменту вступає в дію відставка Президента України?

а) з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України;

б) з моменту початку процедури імпічменту;

в) з моменту підписання Президентом заяви про відставку.

34. У разі дострокового припинення повноважень Президента України виконання його обов'язків тимчасово покладаються на:

а) Віце-президента України;

б) Прем'єр-міністра України;

в) Голову Верховної Ради України.

35. Ким приймається рішення про усунення з поста Президента через імпічмент?

а) Верховної Радою України;

б) Верховним Судом України;

в) Конституційним Судом України?

36. В якому випадку Президент може бути усунений з поста в порядку імпічменту?

а) у разі вчинення ним державної зради;

б) у разі вчинення іншого злочину;

в) в обох випадках.

37. Якою кількістю голосів може ініціюватися питання про усунення з поста Пре­зидента України в порядку імпічменту?

а) більше 1/2 голосів від конституційного складу Верховної Ради України;

б)більше 2/3 голосів від конституційного складу Верховної Ради України;

в)більше 3/4 голосів від конституційного складу Верховної Ради України.

38. На підставі висновків та пропозицій спеціальної слідчої комісії та за наявності підстав Верховна Рада України приймає рішення про звинувачення Президента України не менше як:

а) 1/2 від конституційного складу;

б) 2/3 від конституційного складу;'

в)3/4 конституційного складу.

39. Церемонія вступу на пост глави держави називається:

а) інаугурацією;

б) конфірмацією;

в) промульгацією.

40. Звільнення Президента з поста на підставах, визначених Конституцією, називається:

а) імпічментом;

б) інавгурцією;

в) промульгацією.

41. Перед ким несе відповідальність Кабінет Міністрів України?

а) перед Президентом України;

б) перед Верховною Радою України;

в) перед народом;

г) правильно все вищенаведене?

42. Кабінет Міністрів України щодо Верховної Ради України:

а) підконтрольний;

б) підзвітний.

43. Перед ким відповідальні голови місцевих державних організацій?

а) перед Президентом України;

б) перед Кабінетом Міністрів України;

в) перед Верховною Радою України;

г) правильно все вищевикладене

44. Який строк повноважень Генерального прокурора України?

а) 5 років;

б) 10 років;

в) 15 років.

45. Ким призначається Генеральний прокурор України?

а) Прем'єр-міністром України;

б) Президентом України;

в) Верховною Радою України.

46. Висловлена Верховною Радою України недовіра Генеральному прокурору має наслідком:

а) догану;

б) відставку;

в) ніяких наслідків.

47. Організація і порядок дій органів прокуратури України визначаються:

а) законом;

б) Конституцією України;

в) Указом Президента.

48. Визначте, які із зазначених функцій належать прокуратурі:

а) ведення попереднього слідства;

в) підтримка державного обвинувачення в суді;

в) нагляд за додержанням законів в усіх установах, підприємствах, організаціях;

г) нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень за кримінальними справами;

г) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, передбачених законом.

49. Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципом:

а) територіальності;

б) спеціалізації;

в) правильно все вищеназване.

50. Судові рішення ухвалюються судами іменем:

а) держави;

б) народу України;

в) України.

51. Чи можуть професійні судді бути членами політичних партій?

а) можуть;

б) не можуть;

в) законодавством не регламентовано.

52. Чи можуть професійні судді бути членами профспілок?

а) можуть;

б) не можуть;

в) законодавством не регламентовано?

53- Хто рекомендує суддю на посаду?

а) кваліфікаційна комісія суддів;

б) Верховна Рада України;

в) Конституційний Суд України.

54. На посаду судді може бути рекомендована особа не молодша:

а) 25 років;

б) 30 років;

в) 35 років.

55. На посаду судді може бути рекомендована особа, яка проживає в Україні:

а) не менше 5 років;

б) не менше 10 років;

в) не менше 15 років.

56. Яку освіту повинен мати кандидат у судді?

а) середню спеціальну;

б) вищу;

в) вищу юридичну.

57. Який стаж роботи в галузі права повинен мати кандидат у судді?

а) не менше 3 років;

б) не менше 5 років;

в) не менше 10 років.

58. Хто здійснює перше призначення судді на посаду?

а) прокуратура;

б) Президент України;

в) Верховна Рада України?

59. На який строк вперше призначається суддя?

а) 5 років;

б) 10 років;

в) 15 років.

Наведені тести не є еталонними і не вичерпують всієї багатоманітності завдань, що використовуються вчителем для контролю і аналізу рівня знань учнів. Тому педагог вправі самостійно розробити і використовувати власний набір (комплект) тестів та іншого роду завдань, які стануть частиною навчально-методичного комплексу курсу –"Основи правознавства».

Головним завданням є, по-перше, навчити учнів такому способу навчальних дій, а по-друге, не зловживати частотою вживання цього дидактичного прийому. Як пра­вило, тестування найкраще проводити протягом вивчення останніх тем кожного з чотирьох розділів підручника.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.