Здавалка
Главная | Обратная связь

Відповідальність неповнолітніх та їхніх батьків.В особливому порядку несуть відповідальність за завдану шкоду неповнолітні, бо вони не є повністю дієздатними. Цивільний кодекс України встановлює, що за шкоду, заподіяну неповнолітнім, який не досяг 15-річного віку, відповідають його батьки (усиновителі) або опікун, якщо вони не доведуть, що шкода сталася не з їхньої вини. Якщо неповнолітній, який не досяг 15 років, заподіє шкоду в той час, коли він перебував під наглядом навчального, виховного або лікувального закладу, вони несуть майнову відповідальність за шкоду.

При цьому слід мати на увазі, що батьки (усиновителі), або опікуни, несуть майнову відповідальність у випадках, коли шкода, заподіяна неповнолітнім, є наслідком відсутності над ним контролю, неналежного виховання або неправильного використання щодо нього старшими людьми своїх прав; навчальні, виховні та лікувальні заклади несуть майнову відповідальність за шкоду, якщо вона виникла внаслідок нездійснення ними належного контролю за неповнолітнім у час перебування його під їх наглядом. неповнолітній віком від 15 до 18 років сам відповідає за заподіяну ним шкоду н. загальних підставах, тобто відшкодовує її самостійно і лише у тих випадках, коли в не­повнолітніх немає майна або заробітку, достатнього для відшкодування заподіяної шко­ди, шкода у відповідній частині повинна бути відшкодована дорослими, якщо вони не доведуть, що шкода сталася не з їхньої вини. Цей їхній обов'язок припиняється по досягненню тим, хто заподіяв шкоду, повноліття, а також у разі, коли в нього до досягнення повноліття з'явиться майно або заробіток, достатні для того, щоб відшкодувати шкоду.

Таким чином, батьки (усиновителі), опікуни несуть майнову відповідальність з; шкоду, заподіяну їх неповнолітніми дітьми у випадку, коли вона є наслідком їхньої вин­ної поведінки. Вони відповідають за власну вину, яка у цьому випадку проявляється і невиконанні безпосередніх обов'язків у вихованні дітей.

До відповідальності притягаються як батько, так і мати, оскільки вони мають рівні права і обов'язки щодо своїх дітей. Причому батьки несуть однакові обов'язки навіть и. коли вони розлучені.

Запитання для самоконтролю.

1. Що спільного і чим відрізняються загальноюридична і цивільно-правова відповідальність?

2. На конкретних прикладах розкрийте свою правоздатність і дієздатність у майнові сфері та у сфері особистих немайнових відносин.

3. Із чого складається відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженні здоров'я, пов'язаним із виконанням трудових обов'язків?

Домашнє завдання:

1. Опрацювати запитання і завдання до §33 підручника.

Відповіді надеякі завдання до §33 підручника.

Відповідь на завдання 4: Оскільки бультер'єр може вважатися джерелом підвищення небезпеки, то його власник відповідає за завдану шкоду, якщо він не доведе, що шко­да виникла внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого. Випадково відчинені двері квартири господаря бультер'єра не можуть вважатися казусом, оскільки господар повинен був їх зачинити. Тому власник собаки має відшкодувати господареві кота зав­дану йому шкоду, пов'язану із загибеллю кота.

Відповідь на завдання 5: Дикі тварини не є об'єктом права власності, що належить лісництву, а, отже, шкода, завдана ведмедем мисливцю через загибель собаки Сірка, відшкодуванню не підлягає.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.