Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 31А Відповідальність за окремі види злочинівДаний урок є логічним продовженням попереднього. Принцип його побудови має віддзеркалювати тотальну небезпеку злочинів проти держави, особи, суспільства, оскільки вони шкодять основним об'єктам та суб'єктам правовідносин.

У процесі уроку вчителеві доцільно розкрити перед учнями на основі доступних для їх розуміння прикладів з життя положення про те, що злочини проти держави і громадського порядку рівноцінні злочинам проти особи і майна громадян (хоча громадсь­ку думку на побутовому рівні, як правило, хвилюють саме останні категорії злочинів). Якщо порядок не буде забезпечений в державі і суспільстві, це складатиме загрозу для кожного з нас, і це вчитель має донести до свідомості учнів.

Структура уроку передбачає можливість звернути особливу увагу на неприпустимість втягнення неповнолітніх до кримінальної діяльності, яка врешті-решт дес­табілізує атмосферу не тільки у кожній родині, але й у суспільстві в цілому.

Провідною ідеєю уроку є положення Загальної Декларації прав людини про те, що члени великої людської сім'ї мають бути вільні від страху і ставитись один до одного в дусі братерства, а злочин є антиподом цього положення.

Мета уроку:Сформувати в учнів чітке уявлення про окремі види злочинів, їх суспільну небезпеку незалежно від того, на який об'єкт націлено злочин; продовжити формування в учнів високого рівня правомірної поведінки.

Формування на уроці навичок та умінь:

Формувати в учнів негативне ставлення до злочинних посягань.

Тип уроку:Урок застосування, узагальнення і систематизації знань, навичок і вмінь.

Структура уроку:

1. Загальна характеристика законодавства про відповідальність за окремі види зло­чинів.

2. Взаємозв'язок між небезпечністю злочинів і покаранням за них.

3. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.

Методично-дидактичне забезпечення уроку:

1. Кримінальний кодекс України.

2. Підручник, §31А.

Основнітерміни і поняття:пропаганда війни, найманство, територіальна цілісність України, підробка документів, державні цінні папери, зловживання довірою, крадіжка, шахрайство, грабіж, розбій, зґвалтування, хуліганство, вбивство, вандалізм.

Хід уроку:

Епіграфом уроку можна визначити: «Один злочин прокладає шлях до іншого» (Сенека). Ця думка сприятиме усвідомленню учнями причинно-наслідкових взаємо­зв'язків, що існують між усіма видами злочинів, як суспільно-небезпечних діянь.

Вчителю слід коротко нагадати викладені у попередній темі положення про поділ злочинів на більш та менш небезпечні (особливо тяжкі, тяжкі, середньої тяжкості та злочини, що не становлять великої суспільної небезпеки). Важливо, щоб на уроці учні за­своїли, що вчинення не надто серйозних злочинів почасти стає етапом для подальшо­го вчинення саме тих діянь, на які суспільство та держава реагують найбільш гостро.

Основний час уроку слід присвятити викладенню матеріалу про окремі види злочинів. Вчитель може використати для уроку свіжі повідомлення у пресі про ті чи інші злочини, запропонувати учням спробувати самостійно оцінити ці повідомлення крізь призму статей Кримінального кодексу України. Бажано, щоб, засвоюючи фактичний матеріал, учні усвідомили особливо негативне ставлення суспільства до тих злочинів, які містять у собі елемент насильства.

Виклад матеріалу має поступово підвести учнів до розуміння тієї обставини, що чим небезпечнішим є злочин, тим тяжчим буде покарання за нього. Саме цей принцип покладений в основу визначення покарань за ті чи інші злочинні діяння. Найтяжчі злочини тягнуть покарання, наслідки якого злочинець почуватиме на собі протягом всьо­го свідомого життя.

Спираючись на знання учнів про право кожної людини на життя, яке не може бути поновлене у разі вбивства людини, вчителеві доцільно запропонувати як одну із тем для обговорення на підсумковій конференції, що проводитиметься за результатами вивчен­ня курсу «Основи правознавства». Це тема — «Смертна кара: «за» і «проти». Для ґрунтовнішої підготовки цієї теми і повторення матеріалу §31 учням можна запропонувати за наявності часу самостійно заповнити таблицю

Аргументи «проти» скасування смертної кари Аргументи «за» скасування смертної кари
   

Ні в якому разі не слід нав'язувати учням тезу про негайне скасування смертної кари в сьогоднішніх умовах ця теза є доволі дискусійною, і можна висловити чимало вагомих аргументів на користь тимчасового збереження цього покарання.

Важливо, щоб це попереджувальне завдання слугувало вихідною точкою для вивчення питання, пов'язаного із втягненням неповнолітніх у злочинну діяльність. Фактич­ні це буде продовженням обговорення, що розпочалося на попередньому уроці.

Під час цієї бесіди доцільно звернути увагу учнів на те, що такі поняття, як «наклеп» і "образа", є не лише моральними проступками, а й за певних обставинах злочинами.

Переходячи до питань, пов'язаних із хуліганством та іншими злочинами проти держави, суспільства та особи, до яких нерідко втягуються неповнолітні, вчитель може використати таблицю «Динаміка відповідальності за скоєння хуліганських дій».©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.