Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 32 Адміністративні правопорушення і адміністративна відповідальністьПід час вивчення цієї теми вчитель продовжує формування знань, навичок, вміння учнів , набутих на двох попередніх заняттях.

Слід звернути увагу учнів на те, що з дитинства особа входить у сферу адміністративних правил, які контролюються численними державними компетентними органами здатними примусити у разі необхідності правопорушників дотримувати правомірне, поведінки у суспільстві, а також до виконання відповідних соціально-технічних норм.

Вчитель орієнтує учнів на розуміння того, що безквитковий проїзд у транспорт: незагашене вогнище в лісі, брутальний напис на паркані — все це адміністративні пра­вопорушення.

Провідною ідеєю цього уроку є положення про те, що адміністративний просту­пок є «злочин в мініатюрі». У зв'язку з цим слід попередити учнів про те, що відстань о; адміністративного проступку до злочину може бути подолана дуже швидко. Разом з цим вчитель повідомляє учнів про те, що кримінальна й адміністративна відповідальність настає для неповнолітніх одночасно (за винятком вчинення особливо тяжких зле-чинів). Теоретичний матеріал має супроводжуватись доступними для розумінню підлітками прикладами, що попереджують, а не «страхають» їх.

Важливо досягти усвідомлення учнями тієї істини, що вдома, у школі, на вулиці, і громадських місцях — скрізь діють адміністративні правила, яких слід дотримуватись.

Мета уроку:Сформувати в учнів чітке уявлення про види адміністративних проступків і стягнень, які накладаються за їх вчинення органами, уповноваженими де відповідних дій; виховати в учнів розуміння переваг правомірної поведінки з точки зо­ру адміністративного права.

Формування на уроці навичок та умінь:

Формувати уміння використовувати набуті знання у реальних адміністративних правовідносинах.

Тип уроку:Урок формування і вдосконалення знань, навичок та вмінь учнів.

Структура уроку:

1. Адміністративні правопорушення: поняття і види.

2. Види адміністративних стягнень. Заходи адміністративного примусу.

3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення.

4. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх.

Методично-дидактичне забезпечення уроку:

1. Кодекс про адміністративні правопорушення України.

2. Підручник, §32.

Основні терміни і поняття:адміністративні правопорушення (проступок), дрібне хуліганство, адміністративний арешт, адміністративна відповідальність, адміністратив­не затримання, штраф, стандартизація, якість продукції, метрологія, безоплатне вилу­чення предмета, конфіскація.

Хід уроку:

Перші два пункти, передбачені структурою уроку, слід розкривати, звертаючи особливу увагу на те, що адміністративний проступок є шкідливим для суспільства діянням, і це означає, що особа, яка вчинила його, кидає виклик усьому суспільству, а в зв'яз­ку з тим, що норми адміністративного права встановлюються державою, слід вважати, що проступок — це також і виклик державі.

Будь-який принизливий напис на паркані, стіні, в прилюдних місцях — це виклик нам усім.

Зрозуміло, що адміністративне правопорушення не може залишатись безкарним. Виходячи з цього постулату, адміністративний проступок — це не лише небезпечне діяння, але й акт, позбавлений всякого сенсу. Учні під керівництвом вчителя наводять приклади адміністративних проступків, характерних для підлітків у побутовій і громадській сферах, у школі і поза її стінами.

Під час вивчення питання про порядок розгляду справ про адміністративні право­порушення доцільно надати слов© запрошеному на урок працівнику кримінальної служби у справах неповнолітніх, який у своєму короткому повідомленні зрозуміло роз'яснить компетенцію органів, уповноважених розглядати адміністративні правопо­рушення і накладати адміністративні стягнення, розповість про те, як провадиться на­кладення стягнень.

Для вивчення особливостей адміністративної відповідальності неповнолітніх мож­на обрати один із пропонованих варіантів:

а) провести бесіду з учнями на основі використання матеріалу підручника;

б) продовжити бесіду з працівником правоохоронних органів у формі запитань і відповідей;

в) роз'яснити учням способи самостійного опрацювання цього питання.

Домашнє завдання:

1. Опрацювати текст параграфа і підготувати відповіді на завдання і запитання, вміщені в кінці §32 підручника.

2. Внести до своїх робочих зошитів відповіді на запитання «Чи може вважатись порядною людиною той, хто регулярно вчиняє якісь адміністративні правопорушення?».

3. Підберіть з місцевої преси один-два факти адміністративних правопорушень і дайте їм відповідну оцінку.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.