Здавалка
Главная | Обратная связь

ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИТема 9 (10). Україна — незалежна демократична правова держава

Закріплення державного, народного й національного суверенітету вДекларації про державний суверенітет України. Закон України «Про економічну самостійність України». Референдум 1 грудня 1991 р. Питання правонаступництва України.Конституція України — Основний Закон держави. Поняття конституційного прана. Основні акти конституційного законодавства України.] Конституційна форма правління, державного устрою й політичного режиму України. Державна символіка.

Тема 10(11). Національно-державний устрій України

Засади територіального устрою України. Система адміністративно-територіально­го устрою України. Автономна Республіка Крим — невід'ємна складова частина України. Декларація прав національностей України. Закон України «Про національні меншини в Україні». Законодавство про мови. Принципи участі України в міждержавних об'єднан­нях (співдружностях). [Історія створення Співдружності Незалежних Держав та її сучас­ний правовий статус]

Тема 11 (12). Народ України носій суверенітету, єдине джерело державної влади

Форми здійснення народного суверенітету. Безпосередня й представницька демократія. [Основні положення законодавства про референдуми.] Основи правового статусународних депутатів. Принципи виборчого права й види виборчих систем. Основи виборчого права в Україні. [Порядок підготовки та проведення виборів.]

Тема 12(13). Верховна Рада України

Основні завдання законодавчої влади. Правовий статус і компетенція Верховної Ради України. Структурні органи, посадові особи та апарат Верховної Ради. [Голова Верховної Ради України і його заступники. Комітети, тимчасові спеціальні і тимчасові слідчі комісії. Рахункова палата. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Інші органи Верховної Ради України. Регламент Верховної Ради. Право законодавчоїініціативи. Порядок проходження законопроектів у Верховній Раді.]

Тема 13 (14). Президент України

Порядок та умови обрання або припинення повноважень Президента України, Правовий статус Президента України, його компетенція. Акти Президента України [Адміністрація Президента України. Правовий статус президента в інших державах.]

Тема 14(15). Уряд і центральні органи виконавчої влади

Кабінет Міністрів України — вищий орган у системі органів виконавчої влади, Склад уряду України та його компетенція. Повноваження голови уряду (Прем'єр міністра України). Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади.

Тема 15(16). Місцеве самоврядування і місцеві органи виконавчої влади

Поняття про самоврядування. Територіальні громади. Органи місцевого самоврядування: ради та їх виконавчі органи. Інші ланки системи самоврядування. Органи виконавчої влади на місцях. Компетенція місцевих державних адміністрацій.

Тема 15А(17). Основи правового регулювання у сфері виконавчої влади

Поняття адміністративного права. Основні джерела адміністративного законодавства. Співвідношення переконання і примусу в державному управлінні. Види примусу,

Тема 16(18). Судова влада

Завдання судової влади. Основні принципи судоустрою та судочинства. Конституційний Суд України. [Закон України «Про Конституційний Суд України».] Системи судів загальної юрисдикції. Верховний Суд України. Вищий арбітражний суд Україні) [Закон України «Про Арбітражний суд».] Інші судові органи. [Кримінально - процесуальне та цивільно-процесуальне право. Законодавство про судоустрій та судочинство. Закон України «Про статус суддів».]

Тема 17(19). Правоохоронні органи та адвокатура

Поняття правоохоронного органу. Система правоохоронних органів в Україні, їхні завдання. [Генеральна прокуратура та її роль у забезпеченні законності. Закон України «Про прокуратуру». Завдання і компетенція органів внутрішніх справ , Закон України «Про міліцію». Правовий статус Служби безпеки України та спеціальних служб. Закон України «Про Службу безпеки України». Компетенція організації, митних, прикордонних, податкових та інших органів. Адвокатура та її роль п охороні прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб. Закон України «Про адвокатуру». Поняття оперативно-розшукової діяльності за Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність».]

Розділ III©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.