Здавалка
Главная | Обратная связь

Порядок виконання роботи1.Накачати у балон небагато повітря, дати йому набути температури оточуючого середовища, що буде видно вже по встановленій різниці рівнів h1 рідини у манометрі. Записати цю різницю.

2.Відкрити кран, швидко випустити таку кількість повітря, щоб тиск у балоні дорівнював атмосферному (відсутність різниці рівнів) та закрити кран.

3.Спостерігаючи за манометром, зачекати, поки різниця рівнів h2 не перестане збільшуватись. Записати цю різницю рівнів.

4. За формулою розрахувати перше значення g.

5.Повторити операції (1)-(4) 5 разів та отримати 5 значень g.

n h1 h2 h1- h2 gі Dgі
         
         
         
         
         
Dg =  

6.Результат попередньої різниці рівнів h, яка визначає значення g, розрахованих < g > та Dg записати у таблицю.

Надійний інтервал розраховується за формулою: ,де – коефіцієнт Стьюдента для n вимірювань.

7.Порівняйте отриманий результат <g> з табличним gtab та порівняйте цю різницю з розрахованою похибкою Dg.

 

Контрольні питання

1.Що таке теплоємність? В яких одиницях вимірюються питома та молярна теплоємності?

2.Що характеризує та від чого залежить теплоємність тіла? Чим відрізняються питома та молярна теплоємності?

3.Чому відношення не може бути менше одиниці? Як відрізняються Cp та Cv для газів, твердих та рідких тіл?

4.Що розуміють під числом ступенів свободи? Чому число ступенів свободи молекул інертних газів дорівнює 3? Яке число ступенів свободи у молекули води?

5.Як визначається адіабатичний процес? Чому процес розповсюдження звукових коливань у газах майже адіабатичний?

6.Які процеси відбуваються у балоні в даній роботі? Які закони характеризують ці процеси? Виведіть розрахункову формулу для відношення

7. Як та чому змінюється тиск повітря в балоні в усіх фазах експерименту? Як при цьому змінюється температура?

8.Яка маса повітря проходить крізь усі стани, які розглядаються в даній роботі?

9.Чому необхідно приймати застережні заходи, щоб у балон не попала вода чи рідина з манометру?

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.