Здавалка
Главная | Обратная связь

Порядок виконання роботи1. Змочити батист, яким покрито балончик “мокрого” термометра, дистильованою водою за допомогою резинової груші або піпетки. Треба уважно слідкувати за тим, щоб вода не потрапила на другий термометр, або на внутрішню поверхню трубки, в якому знаходиться термометр.

2. Ключем заводять вентилятор (5-6 обертів ключа), приводячи тим самим в рух повітря, і слідкують за температурою “мокрого” термометра.

3. Коли температура “мокрого” термометра перестане понижуватися і буде мати постійне значення (через 4-5 хв.), записують показання t1 и t; вентилятор при цьому повинен працювати повним ходом.

4. Вимірюють барометром атмосферний тиск .

5. По таблицям знаходять пружність насичених парів води рн при температурі “мокрого” термометра t1.

6. По формулі (2) знаходять абсолютну вологість повітря р.

7. По формулі (1) знаходять відносну вологість повітря. Тиск насичених водяних парів рн знаходять по таблицям при температурі “сухого” термометра.

8. Знайти відносну вологість також за допомогою номограм. Порівняти з розрахованою по формулі (1). Відносна вологість по номограмі визначається як точка перетику вертикальних прямих (температура “сухого” термометра) та похилих прямих (температура “мокрого” термометра).

 

Контрольні питання

1. Що таке абсолютна і відносна вологість? Як вони визначаються?

2. Що таке насичена пара? Ненасичена?

3. Чому вранці спостерігається випадання роси чи появлення туману? Чому вона згодом зникає?

4. Від чого залежить швидкість охолодження?

5. Чому температура вологого термометра менша за температуру сухого?

6. Для чого термометри поміщені в нікельовані металеві трубки?

 

 


РЕКОМЕНДОВАНА Література

1. Загальна фізика: лабораторний практикум: Навч посібник./ В.М. Барановський, П.В. Бережний, І.Т. Горбачук, В.П. Дущенко, М.І. Шут/ – К.: Вища шк., 1992.–509 с.

2. Физический практикум. Механика и молекулярная физика / под ред. В. И. Ивероновой – М.: Изд-во «Наука», 1967. – 354 с.

3. Савельев И.В. Курс общей физики: учебное пособие для студ. втузов: ВЗТ – 3-е изд., исправл. – М.: Наука Т1: Механика; Молекулярная физика, 1987 – 432с.

4. Сивухин Д. В. Общий курс физики. Т.І. Механика. – М.: Наука, 1989. – 576с.

5. Сивухин Д. В. Общий курс физики. Т.ІІ. Термодинамика и молекулярная физика. – М.: Наука, 1990. – 592с.

6. Матвеев А.Н. Механика и теорія относительности. М.: Мир и Образование.– 3-е изд.. – 2003. – 432 с.

7. Матвеев А.Н. Молекулярная физика. М.: Высшая школа. – 1981. – 400 с.

8. Трофимова Т. И. Курс физики: учеб. пособие для вузов – 11-е изд., стер. – М.: Академия, 2006. – 560 с.

9. Стрелков С.В. Механика. – М.: Наука, 1975. – 560 с.

10. Кикоин А.К., Кикоин И.К. Молекулярная физика. – М.: Наука, 1976. – 480 с.

11. Дефлаф А.А., Яворский Б.М. Справочник по физике /для инженеров и студентов вузов/ М., Издательство “Наука”, издание третье, 1965

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.